Reinigende werking van Siloam

Ds. W. van Weelden / 3 reacties

06-03-2014, 09:39

Vraag

Waarom doet Jezus mee aan geloof in de reinigende werking van Siloam? In de tijd van Jezus geloofden de Joden dat Siloam een genezende werking had. Jezus geeft de opdracht aan de blinde om zich in dat water te wassen (Johannes 9). Maar juist daardoor stimuleert hij toch het bijgeloof in de genezende werking er van?

Antwoord

De vraag is helder. Ik vraag me alleen af waar het hier nu mis loopt. Want waarom zou de Heere Jezus bijgeloof stimuleren? Is daar een reden voor aan te wijzen? Helpt Hij er mensen mee? Past het in de verkondiging van het evangelie? Ik dacht van niet. Ik kom in de evangeliën geen opmerking tegen die deze richting heen wijst.

Waarom komt de vraag op? Ik denk bij de kortsluiting over Siloam. De Bijbel spreekt over de genezende kracht van dat badwater. Daarom waren er ook zoveel mensen bij elkaar. Maar de vraagsteller geeft er een draai aan. De Joden geloofden dat Siloam een genezende werking had. Met andere woorden. Natuurlijk heeft Siloam geen genezende werking. De Joden denken het alleen maar. En hoe komt het nu dat de Heere Jezus hen in die waan bevestigt?

Wellicht doet de vraagsteller er goed aan om de Bijbel op dit punt serieus te nemen. Dan vervalt vanzelf zijn vraag. Daarom eindig ik met de bekende oproep: studeer dapper!

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gebedsgenezing
3 reacties
RoosvanSaron
06-03-2014 / 11:36
voor mij was dit ook altijd een vraag; ik was dus erg benieuwd wat ds hierop zou antwoorden.
Helaas blijft dit voor mij een vraag
Antonia
06-03-2014 / 12:19
De Joden verachten juist de wateren van Siloam. Jes 8:6 6 Dewijl dit volk veracht de wateren van Silóah, die zachtkens gaan. Het was voor die blinde juist een beproeving om er zich in te wassen.
GG61
08-03-2014 / 14:37
Vraagsteller gaat er vanuit dat het badwater van Siloam hetzelfde badwater is als van Bethesda. Dit vind geen grond in de Schrift. In Joh 5:2 wordt expliciet de plaats (Schaapspoort) aangegeven van het badwater Bethesda, dit suggereert dat er nog een ander badwater is geweest. Ook de namen verschillen. Bethesda betekent "huis van barmhartigheid" en Siloam, betekent "uitgezonden". Het doet ook geen recht aan Jes. 8:6.
Uit archeologisch onderzoek blijkt, dat er nog een badwater is geweest aan de Mestpoort. Zoals de naam aangeeft, zal het niet zo frisse plaats geweest zijn. Je zal je er maar moeten wassen met grond en speeksel in je ogen.

Terug in de tijd

Vorig jaar zijn we naar een oud-katholieke dienst geweest. Ik ben toen aan de communie geweest, want er was geen offer z...
geen reacties
06-03-2006
Waarom straft God Zijn volk hier op aarde voor hun zonden? Christus heeft toch de straf betaald voor al Zijn uitverkoren...
geen reacties
06-03-2005
Als je de bijbelse maten van de Ark van Noach omrekent naar de huidige maten en zoals in de bijbel staat dat er van elke...
geen reacties
06-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering