Melk en vaste spijze

Ds. J.D. Heikamp / 7 reacties

28-02-2014, 16:15

Vraag

Wat is in de Bijbel het verschil tussen melk en vaste spijze?

Antwoord

Het is goed om eerst vast te stellen dat melk en vaste spijs geestelijk voedsel betekent. In wezen is er dus geen sprake van een verschil. Een baby geef je geen bord met boerenkool. Het zou het kind slecht bekomen. Een baby kan alleen maar groeien door het drinken van melk. Ouderen eten meer de vaste spijze. Want wie niet eet zal niet leven. Zo is het ook in het geestelijke leven. Wanneer een zondaar door en tot God is bekeerd en in Christus met God is verzoend wordt hij of zij een kleintje in de genade, om gevoed te worden met Gods Woord waarin Christus als Profeet, Priester en Koning wordt voorgesteld. “Hij moet wassen en ik minder worden.”

Een van onze kinderen moest vroeger een poosje oppassen op de baby van nog geen jaar oud. Het kleine meisje begon te huilen en ze kon het niet tot bedaren brengen. In de koelkast vond ze een overgebleven prakje zuurkool. Dat heeft ze het kindje gegeven en het werd stil en viel lekker in slaap. Geen nadelige gevolgen van overgehouden op een paar buikkrampjes na. Dat moet natuurlijk geen dagelijkse kost worden voor zo’n klein kind. Begrijpt u de geestelijke les er uit?

Er zijn enkele teksten die dat duidelijk weergeven, vooral met de kanttekeningen erbij. Ik noem u 1 Korinthe 3:2 en Hebreeën 5:12. 1 Kor. 3:2: “Ik heb u met melk gevoed, (4) en niet met vaste spijs; (5) want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.” 4. Melk gevoed: Dat is, met de eerste verklaringen der fondamenten der Christelijke leer, die met eenvoudige en naakte woorden voorgesteld worden. Gr. met melk gedrenkt. 5. Vaste spijs: Dat is, de hogere verklaringen der Christelijke leer, die met hogere woorden en diepzinniger redenen worden voorgesteld. Zie breder Hebr. 5:12, enz.

Hebr. 5:12-14: "Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, (27) hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn (28) der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, (29) en niet vaste spijze (30). Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar der volmaakten is (31) de vaste spijze, (32) die door de gewoonheid (33) de zinnen geoefend hebben,(34) tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads."

27. Vanwege den tijd, of ten aanzien van den tijd, namelijk dat gij in de leer van Christus geoefend zijt.

28. De eerste beginselen zijn Grieks de elementen, of A B C des beginsels, dat is, de eerste gronden en fondamenten der christelijke leer, welke hij in Hebr. 6 zal verhalen. Anders worden ook de ceremoniën des Ouden Testaments, waar de Hebreeën licht toe vervielen, en altijd in bleven hangen, de eerste beginselen der wereld en zwakke elementen genoemd, Gal. 4:9; Col. 2:8; omdat God daardoor dezelve als een A B C tot de geestelijke leer der zaligheid had geleid, waarvan de Hebreeën nu tot de zaak, daardoor betekend, moesten voortgaan, en daarin meer en meer toenemen.

29. Melk van node hebben, dezelfde gelijkenis gebruikt de apostel ook 1 Cor. 3:2, om hun hunne traagheid en onwetendheid te doen verstaan in de zaken der verborgenheden van het Evangelie, gelijk de volgende verzen verklaren.

30. Spijze. Grieks voedsel.

32. De vaste spijze, dat is, ook de naakte en diepste verborgenheden en leerstukken van Gods Woord; gesteld eensdeels tegen de eerste beginselen der leer, eensdeels tegen de ceremoniën, waartoe de Joden, als kinderen, altijd vervielen.
 
Met de antwoorden van de kanttekeningen zitten we midden in het hart van de zuivere reformatorische leer die is naar de godzaligheid. Dat zuivert geestelijke onjuistheden en worden we geworpen op het Woord van God. Wat nergens leert dat er leven is buiten het geloof in Christus.
 
Met hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

melk
7 reacties
janvanverweg
01-03-2014 / 05:08
Hebr 5:11-14 gaat verder met hebr 6. daar staat: "1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel; ..."
het eerste onderwijs aangaande Christus, het fundament, gaat over bekering, geloof, dopen, handoplegging, opstanding der doden en eeuwig oordeel.
mondige Christenen moeten dit helder uit kunnen leggen (naar de tijd zouden jullie leraren moeten zijn)
deze eerste beginselen zijn de melk.
GG61
01-03-2014 / 09:41
Als je van lezen houdt, raad ik je het boek van Ralph Venning, Leren op de school van Christus, standen en voortgang in het geestelijk leven, aan. Hierin wordt uitgebreid en helder beschreven het verschil tussen melk en vaste spijze.
juni
01-03-2014 / 17:11
vragensteller,als je niet van lezen houdt,ga je na dit boek te hebben gelezen en te herlezen, vanzelf veel van lezen houden.

een nadeel,bij elke preek zit je te vergelijken,en wenste in 1600 geboren te zijn....deze puriteinse predikant is een echte zielendokter joh.doe er uw voordeel mee!
echt een goeie aanrader van gg61
sydneylover
02-03-2014 / 21:52
Kleine aanvulling op het verhaal van de zuurkool.
Nader onderzoek bleek dat het vooral de boerenjongens in de zuurkool waren die het baby'tje tot bedaren brachten ;-)
juni
04-03-2014 / 07:12
vragensteller, heeft u nu antwoord ,Wat het is? melk en vaste spijs?
we kunnen alles lezen in de Bijbel,maar over wat het is,en hoe het gaat/inhoud....
lijkt mij,dat dit toch ook bij zn naam genoemd kan worden,voor iemand die daar kennis aan heeft

ik zal wel te dom zijn om dit te begrijpen...

wil van ds, zijn antw. niks afdoen
juni
04-03-2014 / 07:16
sudnylover u bent een grapjas.

een kind die op een kind past,anders doe je zoiets niet.
AHHK76
04-03-2014 / 10:15
Volgens mij is het zo bedoeld, dat je kinderen en mensen die weinig van het Evangelie weten, niet eerst de moeilijkste Bijbelboeken laat lezen. Zoals Openbaringen en Ezechiël. Je begint bijvoorbeeld met Genesis en de Evangeliën. Langzamerhand begrijpen mensen meer en kun je meer laten lezen en uitleggen. Zelf ervaar ik dat ik de dingen langzamerhand meer en dieper ga begrijpen... Nog lees ik dingen in de Bijbel alsof ik ze voor het eerst zie!
Het is niet goed als mensen de eenvoudige dingen maar moeten blijven horen en niet groeien en niet toekomen aan de moeilijkere en diepere dingen...
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag! Je mag bidden, lezen en bestuderen zodat je kunt groeien in genade en kennis, dat wordt hiermee bedoeld. Dat groeien is niet dat je groter wordt, maar dat Christus groter wordt in je leven.

Terug in de tijd

Hoe kan ik zekerder worden van mezelf? Mensen kunnen mij door hun vragen soms zo onzeker maken. Ik ben een gevoelig pers...
3 reacties
01-03-2017
Ik ben een jongen van 21 jaar en een paar jaar geleden heb ik een tijdje verkering gehad met een meisje. Deze verkering ...
geen reacties
28-02-2007
Refoweb, zou onze vraag zo spoedig mogelijk beantwoord kunnen worden, wij zitten momenteel in een emotioneel enorm hefti...
geen reacties
28-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering