Vraag op Oordeelsdag

Ds. M.W. Muilwijk / 2 reacties

20-02-2014, 15:45

Vraag

Aan iemand met veel Bijbelkennis. Ergens in de Bijbel staat er een tekst, waar staat dat God je aan het einde van je leven/of op de Oordeelsdag zal vragen: Hebt u in Mijn naam/Mijn Zoon geloofd? Weet iemand misschien waar het staat?

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Jouw vraag is bij mij neergelegd in de hoop dat ik onder het kopje “veel Bijbelkennis” val. Je stelt een interessante vraag, waarover ik een aantal dagen heb nagedacht en ook heb gezocht. Maar een directe tekstverwijzing heb ik niet gevonden. Dus ik moet je het antwoord schuldig blijven, waar dit letterlijk zo staat.
 
Dit neemt niet weg dat de gedachte heel bijbels is. Joh. 3:18 en 36 maken dit onderscheid scherp: het onderscheid valt rond de persoon van de Heere Jezus. Ook Matth. 12 (en parallelle gedeelte uit de andere evangeliën) noemt de oordeelsdag en de context maakt duidelijk dat dan het onderscheid valt rondom de persoon van de Heere Jezus Christus: Hij wijst daar dan ook het ongeloof aan. Ook Joh. 12:44 en volgende verzen maken duidelijk dat het oordeel draait rondom het geloven in Jezus Christus en Zijn woorden of het verwerpen daarvan.
 
Dus er is geen directe tekst, maar er zijn veel aanwijzingen (waarvan de drie bovenstaande er een paar zijn, zoek maar op het woorden oordelen) dat het om deze centrale vraag draait. En dan heel persoonlijk: daarom de liefdesroep van de Heere Jezus “Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart...”
 
Hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
2 reacties
Overtuigde07
27-02-2014 / 00:43
(Johannes 5:24) 24?Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven, en hij komt niet in het oordeel, maar is uit de dood tot het leven overgegaan.

of deze

(Johannes 3:18, 19) 18?Hij die geloof oefent in hem, zal niet geoordeeld worden. Hij die geen geloof oefent, is reeds geoordeeld, omdat hij geen geloof heeft geoefend in de naam van de eniggeboren Zoon van God.?19?Dit nu is de basis voor het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, omdat hun werken goddeloos waren.?
Gerard
27-02-2014 / 09:56
Of denk aan Joh 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

Terug in de tijd

Ik ben een keer weg geweest met een meid die ik had leren kennen via via. Na onze ontmoeting wil ze het hier bij laten e...
geen reacties
20-02-2017
Is het bijbels om te stellen dat de kandelaar uit Nederland al is weggenomen en dat de Heilige Geest uit de kerken is ge...
10 reacties
20-02-2017
Ik lees veel vragen met enige regelmaat door op deze website en sommige zetten mij ook echt wel eens aan het denken, zoa...
geen reacties
21-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering