Meeste mensen blind

Ds. A. Kot / Geen reacties

15-03-2004, 00:00

Vraag

Hoe kan het toch dat de meeste mensen of blind zijn of het niet willen zien dat mannen niet met mannen kunnen trouwen en vrouwen niet met vrouwen? God laat elke dag wonderen zien, deze worden beschouwd als heel gewoon. Neem nu het dag en nacht worden, dat gaat toch zeker niet vanzelf? Maar ook wat betreft gelovigen onder elkaar. Er is veel te veel jaloezie en afgunst onder elkaar. Daar is Jezus toch niet voor op aarde gekomen en daarom heeft Zijn kostbaren bloed toch niet gevloeid. Nee, het masterplan van God is perfect en zal ook zo uitgevoerd worden. Maar het lijkt wel of ik een van de enigen ben die dat nog ziet.


Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

In jouw vraag klinkt verwondering door over al de mensen die maar niet kunnen inzien dat zaken die tegen het Woord van God ingaan niet kunnen. En daarbij: er zijn zoveel wonderen van Gods hand die laten zien dat Hij er is...

1. We hebben hier met twee grote problemen te maken. Het eerste is wel dat wij mensen ons van nature niets gelegen laten liggen aan het Woord van God. De één leeft er op een vrome wijze aan voorbij. De ander op een goddeloze wijze. Maar in de grond der zaak willen we ons niet door het Woord laten gezeggen. Het tweede is dat in onze dagen het Woord van God aan gezag heeft ingeboet. Was het vroeger nog voor iedereen duidelijk dat het Woord van God van kaft tot kaft norm was voor geloof en leven. Vandaag wordt ons geleerd dat grote delen van het Woord van God tijdgebonden zijn dus niet meer terzake vandaag de dag. Bovendien zet de moderne theologie vele vraagtekens bij Gods Woord zodat zekerheden van vroeger omver gehaald worden. We moeten erkennen dat de gereformeerde theologie vandaag niet toonaangevend is op onze universiteiten. Daarbij komt nog eens dat velen in onze gereformeerde gezindte (ook onder degenen die kerkelijk leiding hebben te geven) geïnfecteerd zijn door het moderne denken en de moderne theologie. En dan komen er ook bij ons vragen op over Jona in de vis, of de vrouw in het ambt en evenzeer over homoseksueel samenleven. Begrijp je? En dit alles zorgt voor een grote verwarring in onze gemeenten. Vooral ook onder de jongeren. En dat alles omdat we wegdwalen bij de eenvoud van het Woord van God. Omdat we God dagen voor de rechtbank van ons denken en weten.

2. De liefde en de afgunst waar je op doelt zijn er alle tijden geweest. Ze zijn evenals het hiervoor genoemde bittere vruchten van onze zondeval in het paradijs. Daarover moet je je maar niet verbazen. Wanneer wij de Bijbel lezen horen we van al het boze dat in het hart van de mens leeft. En het is een wonder als het er niet uitkomt. Zo gezien zijn geloof, vrede, blijdschap, liefde, hoop, matigheid, lankmoedigheid wonderen in een mensenleven. En dat klopt ook. Want het is de vrucht van de Geest die door Gods genade in ons hart komen. En ze staat lijnrecht tegenover de vrucht van ons vlees. Lees er Gal.5 maar eens op na. Dus genade van God maakt een mens nieuw.

3. Het laatste dat ik zou willen zeggen is dit: die genade zien wij in de Heere Jezus Christus. Hij heeft die genade verworven met de prijs van Zijn dierbaar bloed. En Hij wil die genade uitdelen aan liefdeloze, harteloze, goddeloze mensen. God geve dat wij allen en ook jij als zo'n ellendig zondaar aan de voeten van Christus terecht mag komen. Want Hij werpt niet uit die tot Hem komt. En wie Hem vindt die vindt het leven. Dan hebben wij vrede met God. Dan wandelen wij in Zijn Woord. Dan zien wij Zijn hand in de dingen om ons heen. Dan zijn wij veilig omdat God ons alle dingen doet meewerken ten goede. Dan kunnen wij onze weg met blijdschap reizen. En dat gun ik je van harte.

Je ds. A. Kot

Lees meer artikelen over:

secularisatie
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
79 artikelen
Ds. A. Kot

Bijzonderheden:

Bekijk ook:

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Waar komt de uitspraak vandaan dat onze kinderen geleende panden zijn? Is dit ook uit naar de Bijbel te herleiden?
Geen reacties
15-03-2021
Ik heb ooit een heel mooi gedicht gelezen. Alleen ben ik het bijna helemaal kwijt. Het begon met: “O God, gaat nu Uw snoeimes weder...” Wie kent dit gedicht? Ik zou het zo graag hebben.
Geen reacties
15-03-2007
Hoe komt het dat wij mensen (ik heb het wel) bang zijn voor bijvoorbeeld natuurrampen, terwijl je ook wat kan overkomen met de fiets, auto of ziekte? Ik bid er elke dag voor dat ons als gezin niets za...
Geen reacties
15-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering