U zegt het

Ds. B. de Romph / 1 reactie

11-02-2014, 08:24

Vraag

Pilatus zegt tegen Jezus: er wordt gezegd dat U de koning der joden bent. Jezus geeft als antwoord: u zegt het. Wat bedoelt Hij hier mee?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Hartelijk dank voor je vraag die je naar Refoweb opstuurde. Je vraagt, wat het betekent, dat de Heere Jezus Pilatus op zijn vraag: "Zijt Gij de Koning der Joden?” antwoordt: “Gij zegt het” of “U zegt het”. Het staat in Matth. 27:11. Je komt het ook op ander plaatsen tegen, waar de Heere Jezus een wat uitgebreider antwoord geeft. In Joh. 18:37, waar Pilatus dezelfde vraag stelt ”Zijt Gij dan een Koning?” Jezus antwoordde: "Gij zegt, dat Ik een Koning ben”. Evenzo in  Mark. 15:2 en Luk. 23:3. De Heere Jezus beantwoordt de vraag van Pilatus bevestigend. Wij zouden kortweg zeggen: “Ja”, maar in het Grieks wordt dat enigszins omschreven door “Gij zegt het”. Je hebt dat ook in het Engels "Are you here?” en dan antwoord je: "Yes. I am”. Wij zouden dus “ja” antwoorden. "U zegt dat Ik het ben” is wat beleefder gezegd. Een eenvoudig antwoord dus.
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

PasenPilatus
1 reactie
jsml
11-02-2014 / 09:46
Het is niet zo'n eenvoudig antwoord als je de aanvulling uit Johannes 18:36 er niet bij leest. Anders is het namelijk niet te verklaren waarom Pilatus Jezus niet direct veroordeeld als opstandeling.

Pilatus maakt zich echter niet zo druk om het koningschap van Jezus, omdat Jezus Zelf heeft verklaart: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier."

Terug in de tijd

In Numeri 31 strijden de Israëlieten tegen de Midianieten. “En ze doodden alles wat mannelijk was...” In Richteren 7 str...
1 reactie
11-02-2019
Ik word soms wel eens uitgescholden voor Turk, maar dat ben ik helemaal niet... Hoe kan ik hier het beste op reageren?
geen reacties
11-02-2006
Wanneer kun je zeker weten dat je nieuw leven ontvangen hebt? Ik ben als zondaar onder aan het kruis gekomen. En dan z...
2 reacties
12-02-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering