Het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt

Ds. A. Kot / geen reacties

06-03-2003, 00:00

Vraag

In de Bijbel staat: Ziet het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe moet ik "der wereld" opvatten? Alle mensen? Het ganse menselijke geslacht? (zondag 15)

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Over jouw vraag is al veel geschreven en gesproken. We doen er goed aan om heel dicht bij het Woord van God te blijven. In het Grieks staat in Joh. 1:29 voor "wereld" het woord "kosmos". Ik zou er drie opmerkingen over willen maken.

1. Het woordje "kosmos" ziet op de gehele schepping zoals die door God gemaakt is. Daar horen dus mensen, planten, dieren, heelal etc. allemaal bij. Deze kosmos is door de zondeval volledig aangetast en verdorven. Zo kan er in de bijbel staan: het aardrijk zij om uwentwil verwoest (Gen.3:17). Welnu, de schepping die door de zondeval verdorven werd is in Christus geheel hersteld. Daarom zal er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. men kan uit een tekst als Joh.1:29 leren dat het werk van Christus op veel meer betrekking heeft dan alleen maar op de verlossing van mensen.

2. Wanneer ik de tekst nu op de verlossing van zondaren betrek moeten wij bedenken dat de reformatoren altijd met twee woorden over het verlossingswerk van Christus hebben gesproken. Op de vraag "voor wie is Christus gestorven" hebben zij altijd geantwoord: (a) voor alle mensen en (b) alleen voor de uitverkorenen. Dat lijkt tegenstrijdig maar dat is het niet. Wij bewaren hiermee het bijbelse evenwicht. (ad a)Christus is gestorven voor alle mensen in deze zin dat zijn bloed zo krachtig is dat de hele wereld erdoor gewassen kan worden. Wanneer er in deze zin over

gesproken wordt ziet dat op de ruimte die er bij Christus is om zelfs de grootste der zondaren zalig te maken. In deze zin hebben we ook zondag 15 te verstaan. (ad b) Christus is gestorven alleen voor de uitverkorenen als men ziet op de effectiviteit van ZIJN bloedstorting. Want alleen de uitverkorenen zullen zich met hun zonden tot Christus wenden door het geloof en zo de werkelijk gewassen worden in Zijn bloed.

3. (a) Men moet bij een dergelijke tekst dus niet zeggen: "Wereld" betekent dat "alle mensen zalig zullen worden" want dat strijd met de rest van Gods Woord alsmede met onze ervaringen. (b) Men moet ook niet zeggen: "Wereld" ziet op de "uitverkorenen" omdat men daarmee Gods welmenende aanbod van genade tekort doet. Thomas Boston zegt ergens: Wij gaan niet verloren omdat wij geen Zaligmaker hebben maar omdat wij weigeren er gebruik van te maken.

Ik zou jou willen vragen: Hoor jij bij de wereld? Wil jij met de wereld op één hoop gegooid worden? Welnu, dan is de Christus er ook voor jou. Wacht dan niet langer. En werp je door het geloof met belijdenis van zonden aan Zijn voeten. Daar wordt de vergeving ontvangen.

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

evangelie
geen reacties

Terug in de tijd

Tijdens mijn werk als onderwijsassistent op een basisschool lazen we een tekst over eenhoorns. Een van de meiden van de ...
geen reacties
06-03-2019
Ik ben een jongen van 19 jaar. Ik heb mijn beveiligingsopleiding afgerond en heb nu mijn mbo2-diploma. Ik wilde altijd g...
geen reacties
06-03-2007
Als pabostudent loop ik dit jaar stage op een Hervormde school. Ik heb zelf op een reformatorische school gezeten, dus d...
44 reacties
07-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering