Wandelen met God

Ds. H.H. Klomp / 6 reacties

11-01-2014, 10:09

Vraag

Hoe kan ik op een goede manier wandelen met God? Een jaar geleden heeft God mij stilgezet en sindsdien staat Hij op de eerste plek. Nu wil ik alles wil lezen, Youtube-filmpjes kijken, liederen luisteren, waar het om Hem de Schepper gaat. Maar nu kreeg ik laatst een opmerking: "Pas op dat je er niet in doorslaat". Hoe kan ik mijn leven op de juiste manier invullen met de liefde van God?

Antwoord

Beste vragensteller,

Wat bijzonder dat de Heere jou heeft ‘stilgezet’. Ik weet niet of je een kerkelijke achtergrond hebt of niet, maar wanneer zoiets gebeurt dan kom je in de eerste liefde van en tot de Heere terecht. Dat is een bijzondere tijd. Dan kun je het wonder niet op. Dan zie je alles in God en wil je Hem de eer brengen waar Hij zo’n  recht op heeft. Dat is geestelijk heerlijk! Later kun je nog weleens naar die tijd terug verlangen. Maar in die eerste periode van de geestelijke (weder)liefde is het nog niet geheel evenwichtig in het geloofsleven. Al kan dat voor de ene gelovende nog weer anders zijn dan voor de andere gelovende. Je kunt het enigszins vergelijken met de aanvankelijke verliefdheid tussen een jongen en een meisje. Dat is een fijne tijd. Toch blijft het niet zo. De verliefdheid gaat over in gedurige liefde en trouw. En die verdiepen zich als je daar beiden aan werkt, in investeert. Dat beeld wil ik gebruiken voor het geloofsleven. In het begin is het te vergelijken met die eerste verliefdheid. Het kan niet op. Maar gaandeweg komt er groei in de liefde en trouw. Er komt bijbels evenwicht. Door er ook zelf in te investeren. Hoe? Trouw Bijbellezen, gebed. kerkgang, huisgodsdienstoefening, stille tijd. Een leven gestempeld door de vreze des Heeren. Dat werkt de Heilige Geest door het Woord in je hart. Dan komt er een opwassen (=groeien) in de genade en in de liefde van Christus. Daar word je zelf niet groot mee, maar juist klein onder. En zo krijgt God alle eer, om Jezus’ wil. Misschien heeft degene die het over ‘niet doorslaan’ had, het ook wel ongeveer zo bedoeld, maar het wat ongelukkig uitgedrukt.

Groet en vooral zegen in het geloofsleven en de gezondheid in dit pasbegonnen jaar 2014.

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

6 reacties
zeeblauw
11-01-2014 / 14:59
Ik denk dat het juist heel goed is dat je zo dicht bij God wilt blijven. Dat je niet anders kunt dan aan Hem denken.. maar vergeet niet dat Hij jou ook gaven heeft geschonken waar je mee aan het werk moet om ze tot Zijn eer te gebruiken en tot heil van je naaste.
Gods onmisbare zegen!
levensbron
11-01-2014 / 16:29
Vragensteller.

Helemaal mee eens wat Ds.Klomp schrijft.
Zo beleef ik het geloofsleven ook.

Dat snap ik niet doorslaan?
Als je met de Heere bezig bent en in Zijn woord leest?
Goed van jou hoor.
Ik doe ook niets liever, dat is toch je wens om alles wat Hij tot ons te zeggen heeft nieuwsgierig naar te zijn?
Je kan niet meer zonder Hem, In Joh staat, blijft dicht bij Mij dan zal Ik dicht bij jou blijven.
Dat is niet voor een ogenblik dat is voor altijd.
Klem je vast aan je Rots.

En....doorslaan, dan zullen er heel wat overspannen Dominee's moeten zijn.
Zij slaan toch ook niet door?
Ik wens je :Looft de Heere want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed.
sjanie
11-01-2014 / 18:50
Kunnen we God, onze grote Schepper teveel dienen?

De mensen die die vraag aan je stellen of je misschien niet "doorslaat" , kunnen zichzelf beter afvragen : Hoe en hoeveel ben ik bezig in Zijn Koninkrijk?
God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, nou, dan hebben we het nog druk met onze naaste, juist ook in onze gewone dagelijkse bezigheden.
We moeten het dienen van God niet scheiden van onze gewone dagelijkse gang, als we die gang tenminste maken op het smalle pad ten leven.

Sterkte in alles, laat je niet door anderen ontmoedigen.
AHHK76
11-01-2014 / 19:13
Het is goed als je honger hebt, naar God en Zijn Woord: Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
Dat is geweldig mooi! Daar is niets op tegen, tenzij je andere plichten echt gaat verwaarlozen...
Een mooie tekst over wandelen met God, vindt je in Micha 6: 8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?
evantorisch
11-01-2014 / 22:29
Misschien begrijp ik de uitdrukking "niet doorslaan" wel.
Ik heb jarenlang dagelijks preken en lezingen geluisterd en gelezen.
Ik ging merken dat ik de hoeveelheid die ik tot me nam niet kon verwerken.
Hoe meer ik wist, hoe meer vragen ik kreeg.
De reine dieren herkauwen, maar daar kwam ik nooit aan toe want ik bleef maar consumeren.
Het is net als eten, teveel is niet goed voor je.
En hoeveel iemand nodig heeft is heel persoonlijk.
emaildfj1atgmailpuntcom
12-01-2014 / 23:30
Hallo vraagsteller,

" lezen, Youtube-filmpjes kijken, liederen luisteren, waar het om Hem de Schepper gaat"
Ik denk dat God iets anders wil.

1 Joh 4: 20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

Haten is hetzelfde als onverschillig zijn over het geestelijke lot van mijn broeder in het geloof.
De liefde tot God moet ons leiden tot liefde tot broeders en zusters in het geloof. Ik ken je leven natuurlijk niet maar het is een gevaar veel filmpjes te kijken en naar liedjes te luisteren omdat je dan een consument bent. God wil niet dat wij consumenten zijn maar dienaren. Wij moeten ons hele leven voor andere mensen geven. Jezus deed dat ook. Hij was er elke dag voor de mensen om hen te dienen en gebruikte soms de nacht voor het gebed. Hij zegt ook:
Joh. 13: 34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
Hier staat dat wij zo moeten liefhebben als hij heeft liefgehad. Liefde is geen gevoel maar de agape liefde betekent dat wij met al onze mogelijkheden, kracht en wil het beste voor andere mensen zoeken. Dat beteken in de eerste plaats dat wij de ogen van andere mensen op God moeten richten; ze bemoedigen en vermanen om op de smalle weg te lopen. Het christelijke leven is niet bedoeld om een goed gevoel te krijgen door de nabijheid Gods maar het moet gepaard gaan met een onvermoeibare inzet voor broeders en zusters in het geloof. Anders is het gevaar dat het toch egoistisch is, als wij de liefde van God niet verder geven en onzelf niet daarvoor willen offeren. Gods liefde krijgen wij alleen als wij hem aan andere mensen doorgeven.
Wij moeten het voorbeeld van Paulus volgen:
Hand. 20: 31 Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.
Zijn activiteit in het geloof richte zich op zijn broeders in het geloof... om hen te helpen dicht bij God te zijn. Dat was zijn bezigheid... dag en nacht!

Vat mijn reactie niet als negatieve kritiek of veroordeling op. Ik meen het goed.
Reageer gerust: emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

Ik begrijp niet hoe Adam en Eva de wereld hebben kunnen bevolken zonder dat er incest heeft plaatsgevonden. Toen Kaïn we...
1 reactie
11-01-2016
Hoe moet ik het volgende zien: In hoofdstuk 27 van Leviticus staat dat een man tussen de 20 en 60 jaar vijftig sikkels w...
3 reacties
11-01-2011
Ik heb een vraag over magnetische sieraden. Er wordt verteld dat het ziekten zou weren, bijvoorbeeld migraine. Mijn vraa...
5 reacties
11-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering