Nog niet officieel gescheiden

drs. I. A. Kole / geen reacties

10-12-2013, 09:33

Vraag

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeente. Een klein jaar geleden is mijn vrouw bij me vertrokken, dit volledig uit het niets en onverwacht. Ik heb gedurende een maand of zeven alles op alles gezet de scheiding tegen te houden, maar zij drukte deze door en dat niet op basis van waarheden. Als dat gebeurt sta je sowieso machteloos. Officieel is de scheiding nu nog niet uitgesproken, maar dit is wel op korte termijn een feit. Ik weet hoe het kerkelijk recht/de Bijbel over deze zaken spreekt, maar daar gaat deze vraag niet over. De strijd om het tegen te houden heb ik na verloop van tijd gestaakt, daar deze zinloos was en mijn liefde voor haar tot het was nulpunt was gedaald. Ook al zou ik er nog wel voor strijden, dan nog wordt de scheiding uitgesproken... er is te veel gebeurd. Een korte tijd geleden heb ik een vrouw leren kennen. Zij is ook gescheiden en we hangen beide de Gereformeerde Gemeente aan. Snel is het zeker. Het gaat erg goed tussen ons, maar we hebben besloten het vooralsnog rustig aan te doen totdat de scheiding een feit is, om het dan "officieel" te maken. Wel is er al meerdere malen gemeenschap geweest. Wij twijfelen nu of we nu voor God getrouwd zijn of niet. Een van de genoemde argumenten is dat ik officieel nog niet gescheiden ben (men moet wel in het achterhoofd houden dat ik de verlatene ben, dit niet meer tegen te houden is en hooguit een formaliteit is). Als iemand in een huwelijk het bed deelt met een ander heeft de partner nog altijd de keus bij de overspelige partner te blijven, zodat het huwelijk blijft bestaan. Feit is en blijft dat er al overspel is gepleegd. Dit zou ook zo zijn nadat de scheiding officieel is uitgesproken. Mijn vraag is: Zijn wij nu voor God getrouwd of niet? En moeten wij nu in principe, net als een jong stel die ook gemeenschap heeft gehad voor het huwelijk, trouwen?

Antwoord

U bent nog niet officieel gescheiden, hebt een nieuwe relatie opgebouwd en al gemeenschap gehad –wat betekent dan vooralsnog rustig aan te doen?– en daarmee de schuld op u geladen door overspel te plegen. Dat betekent dat u beiden schuldbelijdenis moet doen! Advies: Spreek alles door met de predikant(en)/kerkenraadslid en bepaal dan wat er moet gebeuren. U zult na de scheiding een burgerlijk huwelijk sluiten. Als er oprechte schuldbeleving is, stort dan jullie hart uit voor de Heere. De zonde verwoest veel op korte en langere termijn. Het bloed van Jezus Christus reinigt ook van deze zonden! Bid met David : “Wees ons genadig, o God naar Uw goedertierenheid; delg onze overtredingen uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheid. Was ons van onze ongerechtigheden, en reinig ons van onze zonden” (Ps.51:3/4).

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

echtscheidinghertrouwenoverspel
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een stel met trouwplannen. We hebben inmiddels een relatie van vier jaar. Wij zijn in onze relatie te ver gegaa...
13 reacties
10-12-2010
Ik ben een meisje van bijna 18 jaar en heb sinds ongeveer een paar maanden een uitbarsting van puistjes. Ik heb al jaren...
2 reacties
10-12-2011
Is de relatie tussen koning en profeet uit het Oude Testament nog van betekenis voor de hedendaagse politiek?
1 reactie
10-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering