Zendingsbevel naar bepaald gebied

Ds. C.G. Vreugdenhil / 2 reacties

04-12-2013, 16:29

Vraag

Ik worstel erg met de volgende situatie: door de Heere is er veel liefde in mijn hart gelegd voor een bepaalde plaats op deze wereld. Het liefst zou ik worden uitgezonden om in deze plaats werk te gaan doen in Gods wijngaard! En wonder: ik merk dat mijn vrouw en kinderen ook liefde hebben (gekregen) voor deze plek. Al eerder worstelde ik met het zendingsbevel, maar het er is nooit van gekomen, mede omdat zending, ander land, cultuur, etc. niet echt bij mijn vrouw passen. Ik heb ervaren de deur naar de zending te moeten sluiten, omdat hier geen 'samen' voor ons (man/vrouw, gezin) was. M.b.t. de plaats waarover ik spreek geloof ik heel vast dat de Heere hier zal gaan werken, omdat er bijbels gezien veel beloften voor liggen. Vanwege herkenning wil ik er liever niet nader op in gaan. Nu ik merk dat wij samen (als gezin) kunnen praten over deze belangrijke zaken in ons leven, en ook samen die kant op beginnen te denken, (ervoor open gaan staan) lijkt de eerder gesloten deur toch te worden geopend. Op zich is alleen dit al een wonder! Ik bid nu ook heel concreet of wij op deze plaats in Gods wijngaard mogen (gaan) dienen en of de Heere hiertoe de weg wil bereiden. Of Hij ook een 'roep naar deze plaats' wil werken, zodat ik op deze roep zou mogen ingaan. Ik word echter (steeds meer) van binnen aangevallen met de vraag dat ik niet zo concreet mag bidden om naar deze plaats te worden uitgezonden. Ik heb dit aan de Heere voorgelegd en in deze worsteling heb ik kort geleden veel ruimte gekregen via het gedeelte uit Mattheus 7:7-11 (en ik was recent erg blij met het antwoord van mevr. Van Dooijeweert op een gestelde vraag m.b.t. zending en haar gedachten over “samen”) Kortom: veel kleine tekenen lijken te bevestigen dat het Gods wil is dat wij deze weg gaan. En ik geloof aan de ene kant van harte dat de Heere stukje bij beetje verder zal leiden. Ik word echter (ondanks Mattheus 7) nog steeds aangevallen met de volgende concrete gedachten: 1. Als ik heel concreet bid om “deze plaats” loop ik God voor de voeten door Hem te vertellen wat Hij moet doen? 2. Beperk ik God niet door Hem heel concreet te vragen of “deze plaats” ons door Hem wordt toegewezen? 3. Rijmt zo concreet bidden wel met "Uw wil geschiedde", zelfs als ik dat er achteraan bid (en het ook meen!)? 4. Door hier concreet voor te bidden loop ik op Hem vooruit, in plaats van "achter Hem aan te komen". 5. 'Ge(mis)bruik ik de Heere niet voor onze (mijn) eigen liefde voor dit uniek stukje wereld door Hem te vragen mij hiernaar toe te laten gaan, en dan ook nog in Zijn dienst (dus eigenbelang i.p.v. Gods belang)? 5. Ben ik niet meer bewogen met het 'daar zijn', dan met de harten van zondaren die bereikt moeten worden en waar zoveel beloften voor liggen (en dat is niet zo, het is wel een combinatie!)? 6. Het zijn allemaal je eigen gedachten, er is (nog) niemand die je hier roept. 7. Je verwacht je antwoorden van mensen, terwijl God ze alleen kan geven. En er zijn er meer... Zomaar een handvol 'aanvallen' die regelmatig passeren. Terwijl ik echt de Heere wil dienen en niet mezelf. Ik voel ons ook geroepen deze weg te gaan, maar het meeste is nog zo donker. En natuurlijk, soms kan ik er zelf echt wel antwoord op geven, in het bijzonder wanneer het geloof wat sterker is. Ik heb lang geaarzeld, wie zal dit nu precies aanvoelen, en tenslotte gemeend deze vraag toch aan u voor te leggen. Ik wil vragen of u wil helpen om op dergelijke gedachten antwoorden te formuleren. En hoewel ik vanuit de zendingsgedachte geleerd heb over kerkmuren heen te zien, ben ik hier op aarde lid van de Ger. Gem. Dit in het kader van de beantwoording, hoewel het soms ook juist goed kan zijn als een ander 'verband' deze vraag eens beantwoord... Ontvang een hartelijke groet van mij, Een blinde, maar gewillig (gemaakte) discipel van de Heere Jezus, met een brandend hart voor Zijn Koninkrijk.

Antwoord

Beste gewillig gemaakte discipel van de Heere Jezus. Het is goed dat je hart brandt van verlangen om de Heere te dienen in het werk van de zending. Ik merk dat je plannen ook bestreden worden. Dat is heel normaal. Juist zo kun je ook weer bevestigd worden.

Je bent lid van de Ger. Gem. Het ligt dan ook voor de hand dat je jezelf aanmeldt bij het deputaatschap zending. Je kunt reageren op advertenties waar om evangelisten gevraagd wordt. Als de Heere een deur voor je opent kan dat het teken zijn dat je in Zijn weg bent.

Je hebt nogal wat vragen gesteld. Ik zal daar kort op ingaan en dan als antwoord op de vraag met hetzelfde nummer.

1. Je kunt een bepaald gebied op je hart hebben en dat mag je de Heere voorleggen. Dan loop je Hem niet voor de voeten. 2. Je kunt God niet beperken. Hij laat Zich niet inperken. 3. Uw wil geschiede betekent: Uw wil worde gedaan. Dan bid je om gehoorzaamheid om te doen wat God op je hart bindt. 4. Als God je een gebied op het hart bindt, mag je om de vervulling ervan vragen. 5. Die vraag kan ik niet beantwoorden. Dat moet je zelf doen. God heeft altijd vrijwilligers in Zijn dienst. Het zou wel erg zijn als je dit werk op die plaats met tegenzin zou doen. 6. God werkt vaak via mensen, dus mag je daar ook op letten.

Beste broeder, sterkte met de uitvoering van je verlangen. Als God geen deuren opent en wegen baant, moet je voor jezelf nog eens nagaan wat je drijfveer is.
 
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

evangelisatieroepingzending
2 reacties
Daniel
04-12-2013 / 16:56
Als vraagsteller dezelfde woordenbrij over de te bekeren mensen uitstort is het beter dat hij hier blijft.

Er is niets verkeerds aan mensen helpen, ondersteunen bij het geloof.
Maar wij noemden zoiets vroeger (nu niet meer, want je bent zo ingedeeld in een bepaalde hoek) een twijfelkont.

'Beste broeder, sterkte met de uitvoering van je verlangen. Als God geen deuren opent en wegen baant, moet je voor jezelf nog eens nagaan wat je drijfveer is'.

Het juiste antwoord!
juni
04-12-2013 / 18:28
vragensteller,lees de vrouw met het boek.

door het onmogelijke baant Hij de weg,als u daar heen moet gaan.

verder is er plenty zendingswerk in Nederland hoor.
misschien een uitdaging in een gebied waar uw hart niet heen trekt te gaan....
de zielen van onbekeerde Nederlanders op het oog te hebben,er te zijn....voor de naaste

t,is geen antw. op uw vraag.weet ik .

k,heb zelf vaak geen zin om bij mn roomse broeders te folderen,maar juist dan...loop ik iemand tegen t,lijf...een zoekende ziel!
dan ga ik beschaamd naar huis.t,is
ook wel eens een optater hoor ...of modder.
tja,ik kom altijd mezelf tegen....

Terug in de tijd

Ik ben zelf gedoopt in de Ger. Gem. in Ned. Daarna ging ik naar de Ger. Gem. Ik ben gaan zoeken in de kerk en in de Bijb...
geen reacties
04-12-2006
Even een reactie op de vraag over welke muziek je kunt zingen e.d. Muziek tot eer van God, daar draait het om. Hier ben ...
geen reacties
04-12-2006
Als het gaat over de vraag hoe je ZEKER kunt weten dat de Bijbel Gods Woord is, wordt vaak gezegd: dat getuigt de Heilig...
2 reacties
04-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering