Bekering van heksen

Ds. A.K. Wallet / 1 reactie

27-11-2013, 10:44

Vraag

Aan een dominee van de Hersteld Hervormde kerk/Christelijke Gereformeerde Kerk. Mijn vraag gaat over hekserij. Dit vraag ik niet omdat ik aantrekkingskracht voel tot die wereld, maar omdat ik me er middels school ook in aan het verdiepen ben. Mijn vraag gaat over de bekering van heksen. Ik heb verschillende filmpjes gezien van ex-heksen en daarin vertelden zij ook over hun bekering. De demonen werden stuk voor stuk uitgedreven door bijvoorbeeld een dominee en hier vertelden ze over. De mensen die heks zijn geweest, die bekeerd zijn en waar filmpjes van zijn, worden veelal in de evangelische kerken tot het geloof geroepen. Zou u weten hoe dit komt? Als u deze link bekijkt: met name kijkt naar hoe ze er van af is gekomen; is dat 'normaal' in zulke gevallen? Hoe gaat dat in Nederland met heksen die bekeerd worden? Deel 1 en Deel 2. Ik vind het enerzijds zo wonderlijk, maar het roept ook best veel vragen op. Kunt u een reactie geven, ook n.a.v. het filmpje?

Antwoord

Beste vrager,

Hoe moeten we over heksen denken? Dat is jouw vraag. Ik begrijp dat je op school er mee in aanraking komt.

Hekserij is een zeer breed terrein. Het beeld dat de meeste mensen er van hebben is die van een wat gebogen vrouw, met een pukkel op haar neus, een zwarte puntmuts en gebruik makend van een bezemsteel. Het woord heks schijnt iets met kruiden te maken te hebben. Zo schenen deze vrouwen in het verleden kruiden als geneesmiddelen te gebruiken. In ieder geval waren zij verdacht, zodat soms zelfs de brandstapel voor hen het einde was. Wel schenen zij ook met magnetisme te maken te hebben.

Wat de huidige heksenpraktijken betekenen, die zijn heel divers. Je kunt daarover bijna 1 miljoen artikelen vinden op internet. Je hoeft Google maar te raadplegen en je heb ze allemaal bij de hand. Zie vooral: forum.geloofsgesprek.nl/viewtopic.php?f=9&t=227&sid...

In het algemeen gesproken gaat het nu om vrouwen die zich openstellen voor levensenergie en natuurkrachten. Vaak komt er ook een godin in het zicht. Mensen die buiten het Evangelie leven zoeken op de een andere manier hun godsdienstige behoeften te bevredigen (het feit is dat de mens een ingeschapen Godskennis heeft).

De filmpjes waar jij op wees heb ik ook bekeken. Hier gaat het echt over zwarte hekserij, verwant met zwarte magie. De lay-out  laat daar ook iets van zien: wolken, duisternis en vuur, allemaal facetten van de duistere machten. De figuur in deze filmpjes heeft zich opengesteld voor de machten van de satan. Of je dat nu wicca, of heks, of een andere naam geeft, ze zijn slechts modellen waardoor de satan mensen wil beïnvloeden.

Zeker zijn we van nature allemaal op het terrein van de boze en hebben we de duivel de hand gegeven, maar er door bezeten zijn is nog weer wat anders. Dank zij Gods weerhoudende genade worden velen bewaard voor bezetenheid. Zo was het ook in de dagen van Jezus op aarde. Er waren nette ongelovigen en er waren mensen die totaal bezeten waren van de duivel. Velen van de Farizeeën en Schriftgeleerden waren ook in de macht van de boze. Jezus, zegt tegen hen:  addergebroedsel.  Maar er was ook iemand als de maanzieke knaap en de bezetene van Gadara, die echt helemaal bezet waren door duivelse machten.

Zo kan de satan ook in onze tijd mensen helemaal in zijn macht hebben. In het filmpje kwam ook naar voren dat zij zich voor de satan openstelde. Er was zelfs een smijten met de Bijbel en de Avondmaalstafel gooide zij om. Een satanskerk is er zelfs.

Laten we de machten van de satan niet bagatelliseren. Op geniepige en listige wijze opereert hij in de samenleving door abortus en door homohuwelijken te propageren. De satan is in onze tijd bezig om de zonde niet meer als zonde te doen zien. Alles wat nog aan Christus herinnert moet weg. Maar hij is ook bezig om mensen helemaal onder zijn macht te brengen, zoals in de magie en het occulte. Halloween staat ook in dat kader. Veel muziek die in houseparty’s en disco’s gedraaid wordt staat onder de heerschappij van de satan.

We zien in het filmpje ook dat de vrouw uiteindelijk bevrijd werd van deze satanische machten. Dat gebeurde door een predikant die zei een speciale bediening te hebben om demonen uit te drijven. Of op deze wijze -of alleen op deze wijze- de bevrijding tot stand komt is mij niet helder. In ieder geval ging de Bijbel open en werd er gebeden. Wel viel mij op dat de demonen niet allemaal tegelijk werden verdreven, maar stuk voor stuk. Tenslotte werd de demon ”misleiding” uitgeworpen.
 
Ik geloof wel dat er tal van zonden zijn waarmee gebroken moet worden en dat dat ook niet allemaal op één dag gaat zal duidelijk zijn. In ieder geval heeft de betreffende predikant er veel van zijn tijd aan gegeven. Dat is te waarderen. En als wij met dergelijke mensen in aanraking komen, zal dat ook veel van onze tijd in het pastoraat vragen. Het zal met één gesprek niet gaan. Maar de macht van de boze wordt wel in één keer gebroken; de naweeën blijven nog werken en daarbij moet steeds weer met deze mensen gelezen en gebeden worden.
 
Ik lees in het Evangelie dat Jezus Christus ook duivelen uitwierp. Bij de bezetene in Gadara waren het er zelfs legio. Maar dat ging bij die bevrijding in één keer. De macht van Christus is zo groot dat er een totale omwenteling met één machtswoord kan plaatsvinden. Ook in onze tijd, waar de satan zo actief is, worden er mensen bevrijd door het Evangelie van Christus. In zondag 1 van onze Catechismus staat van Christus ,"dat Hij ons uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft.” Dat geldt van elke gelovige. Dan zijn we gekomen onder de zalige heerschappij van Jezus Christus. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt.

Pas overigens bij je onderzoek op dat je niet te dicht komt bij deze magische wereld, opdat je er niet door gevangen wordt. “Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is,” (Judas:23). En doe het met de bede: Leid ons niet in verzoeking.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

occultwicca
1 reactie
coby
27-11-2013 / 19:14
ik heb een boek van rianne v/d smitte (als het licht duisternis wordt) gelezen .zij heeft zelf in die wereld geleefd en is daarna tot bekering gekomen,en zij beschrijft wat voor wereld dat is
heel leerzaam!!

Terug in de tijd

Ik ben vader van drie kinderen en heb vandaag wat gediscussieerd met mijn collega over het verbieden van dingen voor je ...
5 reacties
28-11-2015
Kan ik mijn kind bekeren in de baarmoeder? Is dat bijvoorbeeld door preken te luisteren?
2 reacties
27-11-2020
Aan dominee Heikamp. Mijn man en ik zijn al geruime tijd gelukkig getrouwd. We houden beiden, ieder op onze eigen manier...
geen reacties
27-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering