Zonder speciale rustdag

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

26-11-2013, 12:18

Vraag

In Exodus 16 lees ik pas voor het eerst over de sabbat. Betekent dit dat de mensen vanaf Adam tot het volk Israël in Egypte altijd zeven dagen hebben gewerkt, dus zonder speciale rustdag?

Antwoord

Dat is moeilijk te beantwoorden omdat we weinig weten van deze periode. Wat de benaming betreft menen sommige geleerden dat de Hebreeuwse woordvorm sj-b-t van oudere talen in het midden oosten afkomstig is. Het Arabische sabata betekent bijv. afsnijden, met iets ophouden, rusten. Op zich is het niet ongewoon in de Bijbel dat gebruiken uit de omringende wereld van Israël in een aangepaste vorm worden overgenomen. Dat kan ook van benamingen gelden.

Wat de praktijk betreft zijn er aanwijzingen dat men in Babylon, Mesopotamië en Ugarit (dus het gebied waar Abraham vandaan kwam) aan de zevende dag wel een bijzondere betekenis toekende, maar er is geen spoor van een sabbat als rustdag. In Babylon kende men een sjapatoe. Dat was de vijftiende dag van iedere maand, waarop men zich onthield van niet noodzakelijke arbeid om geen onheil van de goden over zich heen te krijgen.   

De oude Grieken kenden decaden (tiendaagse weken) en de Romeinen achtdaagse weken, maar deze indelingen staan volgens algemeen inzicht helemaal los van de oorsprong van de Israëlitische sabbat.

Het is de vraag in hoeverre de mensheid vóór de Israëlitische wetgeving geweten heeft van de instelling van de sabbat zoals we daarvan in Gen. 2:1-3 lezen. Men kan vermoeden dat daar toch wel iets van is doorgegeven via Adam en zijn nageslacht. Maar nogmaals: daar is helaas niets naders van bekend.

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

exodussabbatzondag
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit op dit moment in een fase dat ik veel keuzes moet maken en er veel op mij afkomt. Ik moet keuzes gaan maken voor ...
geen reacties
28-11-2016
Ik zit met een vraag die heel diep ingrijpt in mijn leven! Waarom kunnen jongens geprikkeld worden bij het kijken naar (...
geen reacties
26-11-2004
Ik heb een vraag. Mijn vriendin is zwanger en zij wil graag weten wat voor geslacht het wordt. Mag je dit wel uitzoeken ...
geen reacties
26-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering