Lachen om Noach

Ds. H. van der Ham / 1 reactie

06-11-2013, 08:17

Vraag

Tijdens Bijbelvertellingen op school, in kinderbijbels en naar ik meen ook vaak in preken, wordt gezegd dat Noach uitgelachen werd toen hij bezig was met het bouwen van de ark en dat de mensen, toen de watervloed gekomen was, op de deuren van de ark klopten en schreeuwden om binnengelaten te worden. Dit kan ik echter nergens terugvinden in Genesis. Waar wordt dit op gebaseerd?

Antwoord

Beste jongere,
 
Bedankt voor je vraag. Werd Noach uitgelachen bij het bouwen van de ark? De deur van de ark werd gesloten. Hebben de mensen die buiten waren op de deur gebonsd en geroepen om toch nog binnen gelaten te worden? Je hebt gelijk dat je heel zorgvuldig moet lezen wat er staat.

In Genesis lees je uiteraard van de zondvloed, maar ook in Hebr. 11:7 en 2 Petr. 2:5. In die laatste tekst staat dat Noach ook gepreekt heeft, gewaarschuwd heeft. Noach zal de ark niet aan breed, diep water gebouwd hebben. Een dominee en ook een juf of meester kan het beste maar zeggen: “De mensen zullen wel gevraagd hebben: Noach, wat ga je doen?” Of: “De mensen zullen wel gelachen en gespot hebben.” Op deze manier laat je uitkomen dat het niet volledig zeker is wat ze gezegd/gedaan hebben.
 
Wat betreft dat “kloppen” en “schreeuwen” - dat doet ook denken aan de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden (Matth. 25:11). Daar staat: “Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heere, Heere, doe ons open!” Op deze manier wordt vaak gedacht dat de mensen buiten de ark, te laat, geklopt, gebonkt hebben en (te laat) geschreeuwd: Doe ons open! Het is natuurlijk moeilijk te bewijzen dat de mensen (te laat) op de deur van de ark geklopt hebben en geschreeuwd hebben.

Hopelijk heb ik je iets geholpen. Gods Woord is sprekend en buitengewoon actueel. En het is alles met heel veel wijsheid beschreven. Daar kom ik steeds meer van onder de indruk.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

arkNoachzondvloed
1 reactie
vlokje
06-11-2013 / 19:50
Gods Woord is met veel wijsheid geschreven, maar niet altijd compleet. Sommige dingen moet je er bij denken of aannemen, of laten rusten. Zelf vraag ik me ook altijd af of al die mensen die honderden kilometers bij de ark vandaan woonden ook gewaarschuwd werden. Of vergingen zij dan zonder dat ze van iets wisten? Dat zijn er dan toch waarschijnlijk nog veel meer geweest, dan degenen die er dichterbij woonden. Allemaal moeilijke ondoorgrondelijke dingen.

Terug in de tijd

Nog even een reactie terug op 'Zekerder voelen in een broek'. U schrijft, of ze die kniebandages niet mogen zien. Ik zal...
geen reacties
06-11-2004
In de Acte der Synode te Wezel, 1568 (Hfd. V, Art. X) lees ik dat er ook vrouwen tot het ambt van diakenen mogen worden ...
geen reacties
06-11-2006
We hebben steeds meer opwekking nodig in deze lauwe tijd! In zekere zin is dit ook zo, alleen moet dat op de manier van ...
geen reacties
06-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering