Meldt misdaad anoniem

Ds. B. de Romph / 11 reacties

29-10-2013, 12:18

Vraag

Is het goed (vanuit christelijke visie) om zwartwerken en zaken die het daglicht niet kunnen verdragen (bij goede kennissen) te melden bij “Meldt misdaad anoniem”? We zijn hier al eens over met hen in gesprek gegaan. Dat leverde niets op. Terwijl wij echt het idee hebben dat de Nederlandse schatkist, de medemens, maar ook God tekort gedaan wordt.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je legt ons wel een heel moeilijke en gevoelige vraag voor, die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Het antwoord zou niet moeilijk hoeven te zijn als we uitgaan van de bijbelse visie dat de situatie die je schetst zondig is. Zwartwerken en andere zaken die zoals je schrijft het daglicht niet kunnen verdragen is zonde tegen het zesde en het negende gebod. Het is ook volgens de wet strafbaar. Als er geen andere belangen in het spel waren, zou ik hiermee de vraag beantwoord hebben.
 
Zwartwerken is een verzoeking van onze tijd en we staan er allemaal bloot aan. In het zakenleven worden we er zo gemakkelijk in meegezogen. Als de mogelijkheid er is, dan is de verzoeking wel groot om erin mee te gaan en het wordt steeds moeilijker om er weer vanaf te komen. Ik vind het positief dat je het met de betrokkenen, die dan goede kennissen van je zijn, aan de orde gesteld hebt.  Dat is ook de weg naar Matth. 18 om eerst onder vier ogen met iemand te spreken. “Als hij u niet hoort, neem dan een of twee getuigen met, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta.” Je kunt je bezwaren daarna kenbaar maken aan de kerkenraad.

Je wijst de weg om het te melden aan "Meldt misdaad anoniem”. Dan moet je de bezwaren wel hard kunnen maken. Je hebt een goede verhouding met deze kennissen en daarom weet je waarschijnlijk meer dan een ander weet. Het zijn goede kennissen van je. Je kunt ervan uitgaan dat de verhoudingen dan verstoord zijn. Zo anoniem is het in jouw geval niet.  Het ligt natuurlijk voor de hand dat hun gedachten naar jou uitgaan, als je er werk van maakt. Deze twee elementen moet je tegen elkaar afwegen. We mogen de zonde niet toelaten, maar het is ook belang dat je de goede verhouding bewaart. Spreek er met hen nog eens over, zo mogelijk met een getuige.

Ik ben het met je eens: het kan met godsvrucht samengaan. Als we werkelijk de Heere begeren te dienen dan komt er ook een breken met de zonde. Het gaat om de eer van de Heere. Probeer het op een geestelijke en liefdevolle wijze te benaderen. De Geest maakt eerlijk voor God en mensen. Dan heb jij je vrij gemaakt tegenover deze kennissen en leg het in de hand van de Heere. Als hij gehoor geeft, dan heb je een ziel gewonnen.
 
Ik wens je wel veel wijsheid en tact om in deze zaak te handelen. Hartelijke groeten en Gods zegen op je levensweg.
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

misdaadzwart geld
11 reacties
Spatie
29-10-2013 / 14:51
Bij zulke vragen gaan mijn haren recht overeind staan. Je voelt de hoogmoed van de vraagsteller en dat onder het mom van een flinke dosis vroomheid. Wij doen zoiets niet......

Hoe zei Jezus het ook al weer?? Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.
Ruth2
29-10-2013 / 14:56
Spatie: niets aan toe te voegen!
John61
29-10-2013 / 15:55
Zwartwerken is gewoon diefstal. Voorheen (en misschien nog wel) werd het op Urk en in andere vissersplaatsen gedoogd en goedgepraat en kneep de kerk een oogje toe; het valt echter niet goed te praten. Goede kennissen of vrienden aangeven bij MMA zou ik niet doen, je hebt immers onderbouwd bij ze aangegeven wat je er van vindt. Houdt het daarbij. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en lopen vroeg of laat waarschijnlijk een keer tegen de lamp, daar hoef jij m.i. geen actieve rol in te spelen; wie heeft jou tot "normen & waardenpolitie" benoemd? Neem een voorbeeld aan Jezus (tenminste probeer ik altijd, maar lukt zelden of nooit ;-( ), zou Hij je kennissen bij de MMA melden?
Ideetje
29-10-2013 / 16:27
Waarom dan anoniem melden? Dit begrijp ik niet. Dat riekt (m.i) naar stiekumigheid ofzo....Volgens mij is dit niet de weg die de Bijbel wijst. Dus niet het een wel volgens de Bijbel en het ander niet....Wees dan ook zo dat je tegen je kennissen zegt dat je ze aan gaat geven. Wel zo eerlijk.
HGK
29-10-2013 / 17:29
Volgens de logica van spatie mogen we dan ook geen moord veroordelen, dat is namelijk ook een zonde. Maar ja, wie zonder zonde is werpen de eerste steen.....Hoe ver wil je gaan spatie?

Ik ben het eens met de vragensteller dat je als christen het goede voorbeeld moet geven en onberispelijk moet zijn in zijn/haar wandel. Daar hoort zwartwerken volgens mij niet bij....

Jezus zei ook dat je de keizer moet geven wat de keizer toekomt....
jsml
29-10-2013 / 17:57
Beste vraagsteller, het is denk ik goed om je verantwoordelijkheid tegenover je medemens te voelen, maar die verantwoordelijkheid is niet grenzeloos. Misschien heeft u iets aan het onderstaande:

Ezechiel 3:17 Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen.
18 Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen.
19 Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.
20 En als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en Ik een struikelblok voor hem leg, zal híj sterven. Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.
21 Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en hebt ú uw leven gered.
Spatie
29-10-2013 / 21:05
HGK
Je haalt 2 dingen door elkaar, nl de zondaar en de zondedaad. Moord moeten wij veroordelen, maar de moordenaar niet. Wij zijn namelijk niet tot rechter gesteld.
levensbron
30-10-2013 / 19:59
vragensteller,
Ik zou het niet aangeven zoals Ds. de Romph al aangeeft.
Je probeerde er al iets aan te doen, door met hen te praten.
Wat kun je dan nog meer doen?
Vooral bidden voor hen dat hun ogen open gaan.

Ik vind ook dat hier harde woorden worden gebruikt.

wie heeft jou tot "normen & waardenpolitie" benoemd?

En.....dit is geen hoogmoed van vragensteller, vragensteller zit er mee, het zijn goede kennissen.


Verbeter de wereld en begin bij je zelf.
Als ik het goede wil doen is het kwade mij bij..........
geldt voor iedereen, ook voor mij.
Hotel
31-10-2013 / 16:31
Dus, @Spatie, zijn alle rechterlijke instellingen en de kerkelijke tucht overbodig?
Spatie
31-10-2013 / 16:55
@hotel
Ik neem aan dat de vraagsteller en de meeste reageerders geen rechter zijn. Ik weet best wel dat zwart werken niet mag. Ik krijg wel de kriebels van mensen die naar een anders zonden wijzen en hard ohh roepen. We hebben allemaal onze handen vol aan ons zelf.
Hotel
02-11-2013 / 09:38
Ik meen dat deze vragensteller niet uit is op stenenwerpen zonder zichzelf bewust te zijn van zonden maar hier bevind zich een christen op het scherpst van de snede. Daar waar we als gereformeerden in slaap gesukkeld zijn in o.a. roken, roddel en zwartwerken zijn we ook van mening om alle zonde-aanwijzing af te doen als hoogmoedig, zogenaamde vroomheid of eigen rechterschap.
Oké, je moet jezelf de vraag stellen of MMA niet een te snelle stap is om je naaste terecht te wijzen, maar als je ziet dat deze persoon zijn tentharingen te vast in de wereld slaat dan is er niets liefdevollers dan een gesprek aan te gaan, hetzij met meerdere getuigen, hetzij met een ouderling, hetzij..? De vraag is: wat is het maximale om mijn broeder of zuster weer achter Jezus aan te krijgen? Niet MMA is de laatste stap, maar uitsluiting van de tafel van het verbond. En dát is een taak die wij opgedragen hebben gekregen, om elkaar scherp te houden.
De vragensteller zit op een gezond niveau en heeft een gezond antwoord gekregen!

Terug in de tijd

Waarom heeft de PKN ds. Hendrikse nog niet uit de kerk gezet? Hoe kunnen ze het toelaten dat een atheïst (dus een anti-t...
18 reacties
29-10-2011
Waarom wordt er zoveel gezegd en geschreven over allerlei, voornamelijk, randzaken. Ik lees vaak stukken in de krant waa...
4 reacties
29-10-2012
Wat zou de oorzaak zijn dat ik als getrouwde jonge man gevoelens hebt voor jongens/mannen? Het is voor mij een zeer zwar...
geen reacties
29-10-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering