Reformatorischen doen aan de kinderdoop

Ds. D. van der Zwaag / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Jullie als reformatorischen doen aan de kinderdoop. Ik heb gezocht in de Bijbel, maar het komt er nergens in voor. Kunnen jullie mij een duidelijke bijbeltekst aangeven waarin de kinderdoop voorkomt? Ik verwacht geen bijbeltekst waarin Jezus zegt: "Laat de kinderen tot mij komen", dan de hand op hun hoofden neerlegt, want dat is geen doop!

Antwoord

Jouw vraag gaat over het fundament van de kinderdoop. Je wilt daarvoor een duidelijke bijbelse bewijsgrond zien. Terecht, zou ik willen zeggen. We moeten in de kerk nooit "zomaar" dingen doen, zeker niet als het gaat om het dopen van kinderen.

Uit de verwoording van jouw vraag meen ik te mogen opmaken dat je tot een evangelische kring behoort. Je spreekt immers over: "jullie als reformatorischen". Nu bestaat er inderdaad verschil van opvatting tussen beiden over het goed recht van de kinderdoop.

Maar terzake: waarom dopen "wij" kinderen? Omdat we menen dat God ook met de kinderen van Zijn gelovigen een verbond gesloten heeft. Sterker nog: we menen dit niet alleen, we zijn daar heilig van overtuigd! Hoe we daarbij komen? Lees Genesis 17 maar eens! God belooft aan Abraham dat hij kinderen zal krijgen. En meteen daarbij zegt Hij: "Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten" (vers 7). Verderop in dit hoofdstuk stelt God het teken in dat het verbond zichtbaar moet maken, namelijk de besnijdenis. Maar geldt dit verbond dan nu nog, in deze nieuwtestamentische tijd? Jazeker! Lees maar eens Handelingen 2:39. Petrus houdt zijn pinkstertoespraak en wijst erop dat de belofte toekomt aan zijn hoorders en aan hun kinderen. Het verbond bestaat dus nu nog. Alleen is het teken gewijzigd. Toen was dat de besnijdenis, nu is dat de doop. Zo komt het kortgezegd dus dat "wij" kinderen dopen!

Overigens betekent dat niet dat onze kinderen door die doop meteen al behouden zijn. Ze moeten, als ze volwassen geworden zijn, zelf tot geloof komen. Wat betekent de doop dan wel? Dat God de belofte geeft van vergeving van zonden en vernieuwing van ons leven. Gedoopte kinderen mogen naar de Heere gaan en vragen of Hij hen dat beloofde goed wil geven. Dan zal Hij dat zeker doen!

Hopelijk heb ik je vraag een beetje beantwoord en is het je duidelijk geworden dat het fundament van de kinderdoop wordt gevormd door het verbond dat God eens met Abraham en zijn nageslacht heeft opgericht. En dat is een goede bijbelse basis, lijkt me!

Ds. D. van der Zwaag

Ds. D. van der Zwaag

 • Geboortedatum:
  08-08-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Siegerswoude-De Wilp
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

kinderdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn hele leven loop ik al tegen dingen aan die mij het leven heel moeilijk maken. Recent ben ik er achter gekomen dat i...
5 reacties
30-11-2009
Hoe kan ik kort maar duidelijk aan iemand die niks van het christelijk geloof af weet (en dus ook niet van de Drie Formu...
3 reacties
30-11-2011
Nog voordat ik geboren werd, wist een bekeerde overgrootmoeder dat ik een meisje was. Ze heeft ook gezegd dat ik bekeerd...
geen reacties
30-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering