Mishandelingen van dieren

Ds. D. van der Zwaag / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Hoe denkt u dat christenen moeten omgaan met mishandelingen van dieren, zoals dat gebeurt in de bio-industrie, bij vivisectie enzovoorts, en waarom word er hierover bij christenen zo weinig over gesproken?

Antwoord

Evengoed als de mens is het dier een schepsel van God. Als rentmeester over de schepping heeft de mens het dier met respect te behandelen (Spreuken 12:10). Dierenmishandeling is dan ook uit den boze. Vallen dierproeven ook daaronder? Nee, want ze zijn nodig om de medische en biologische wetenschap aan nuttige kennis te helpen. De mens kan immers geen proefdier zijn. Wel moeten dierproeven onder goede controle staan en onnodig leed moet uiteraard voorkomen worden. Anders ligt het met dierproeven voor de cosmetische industrie. Die zijn niet te rechtvaardigen.

En hoe zit het met de bio-industrie? Wanneer er veel kippen in een klein hok worden gestopt hoeft dat nog niet verkeerd te zijn. Een dier is geen mens. Aan de andere kant mogen er geen buitensporige dingen met een dier worden uitgehaald met het oog op financieel gewin. Ik denk aan het kunstmatig kweken van bloedarmoede bij kalveren om zo wit vlees te krijgen voor de export, of het overvoeden van ganzen om vergrote levers te krijgen bestemd voor de ganzenleverpastei.

Waarom wordt er bij christenen weinig over deze dingen gesproken? Dat kan te maken hebben met het feit dat men van mening is dat geloven alleen te maken heeft met een persoonlijke verhouding tot God. Soms is er ook sprake van een zich afkeren van bepaalde kringen, waarbinnen men alleen maar aandacht heeft voor de vragen rond het milieu. Maar het is bijbels wanneer er evenwicht is en zowel de verticale lijn wordt benadrukt als de horizontale.

Ds. D. van der Zwaag

Ds. D. van der Zwaag

 • Geboortedatum:
  08-08-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Siegerswoude-De Wilp
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

rentmeesterschap
geen reacties

Terug in de tijd

Wat bedoelt Calvijn als hij zegt: “Het hart van de mens is een werkplaats waar vele afgoden worden gefabriceerd.”
2 reacties
30-11-2015
De laatste tijd maak ik geregeld mee dat kaarten, mail en sms'jes niet aankomen. Nu hebben deze kaarten, mailtjes en sms...
1 reactie
30-11-2010
Als single praat ik met verschillende vrouwen. Ik flirt niet met hen. Wel probeer ik belangstellend en vriendelijk te zi...
2 reacties
30-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering