Achtervolgd door jeugdzonden

Ds. D. van der Zwaag / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Door genade mag ik de Heere Jezus kennen. Maar hoe komt het dat ik dagelijks achtervolgd wordt door zonden, die ik vooral heb begaan in mijn jeugd? Psychisch kan ik dit niet meer aan, ik ga hier werkelijk onder gebukt. Geeft u mij alstublieft advies hoe ik hier vanaf kan komen. Ik heb hier al veel om gebeden. Soms denk ik dat ik misschien wel zo verder moet leven als Paulus, die een doorn in zijn vlees had. Daarnaast val ik soms nog in zonde ook.

Antwoord

Dat je dagelijks achtervolgt word door de zonden die je vooral in je jeugd hebt gedaan, lijkt me een aanvechting van de satan te zijn. Als je dan ook nog in zonde valt lijkt hij het gelijk volkomen aan zijn kant te hebben. Met verwijzingen naar heden en verleden wil hij je laten denken dat je geen kind van God kunt zijn omdat je anders wel een ander en beter mens zou zijn. Het is begrijpelijk dat je hieronder gebukt gaat. Je mist de vrede in Christus, terwijl je toch Hem mag toebehoren.

Maar wat te doen? Er is geen beter middel om satan te weerstaan door hem Gods Woord voor te houden. Dat deed Jezus ook al in de woestijn! En welk woord zou je hem dan kunnen voorhouden? Ik denk aan Romeinen 6:11, waar staat dat we voor de zonde dood moeten zijn, maar levend in Christus Jezus, onze Heere. Met andere woorden: houdt de satan voor dat Christus je zonden verzoend heeft op Golgotha en dat je in Hem voor God als een levend mens geldt. Daarmee stop je zijn mond wat het verleden betreft.

En wat betreft het dagelijks in zonde vallen: ik denk aan Johannes 13: 10, waarin de Heere zegt dat we volkomen rein zijn in Hem. Alleen hebben we wel dagelijks onze voeten te wassen. Dat wil zeggen dat we dagelijks vergeving hebben te vragen voor het op die dag bedreven kwaad. Helaas komt een christen in dit leven nooit boven de zonde uit. Maar dat doet niets af aan de heerlijke werkelijkheid dat wie in Christus is echt een nieuwe schepping is en dus niet verloren zal gaan!

Van harte Gods zegen toegewenst!

Ds. D. van der Zwaag

Ds. D. van der Zwaag

 • Geboortedatum:
  08-08-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Siegerswoude-De Wilp
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

zonde
geen reacties

Terug in de tijd

In Mattheus 19:9 staat het volgende: “Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander tro...
geen reacties
30-11-2015
Dominee Vergunst, op welk hoofdstuk en boek doelt u in uw antwoord op de vraag van 27-08-2003 dat ik zojuist las, het bo...
geen reacties
30-11-2006
Wat bedoelt Calvijn als hij zegt: “Het hart van de mens is een werkplaats waar vele afgoden worden gefabriceerd.”
2 reacties
30-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering