Een vraag over 2 Kon 11:1-2. Mag/kan ik hier uit opmaken dat Athalia haar eigen ...

Ds. J. van Rossem / geen reacties

21-11-2005, 00:00

Vraag

Een vraag over 2 Kon 11:1-2. Mag/kan ik hier uit opmaken dat Athalia haar eigen familie ombrengt, omdat Athalia de moeder is van Ahazia? Alvast bedankt voor uw uitleg.

Antwoord

De gestelde vraag is naar aanleiding van 2 Koningen 11: 1-2. Het gaat hier om koningin-moeder Athalia, die inderdaad haar eigen familie ombrengt. Athalia was getrouwd met koning Joram, koning van het tweestammenrijk Juda. Deze Joram had reeds onder zijn eigen broers een bloedbad aangericht (2 Kronieken 21:1-4. De eigen broers van de zoon van Joram, Ahazia, waren door de Filistijnen, de Arabieren, gedeporteerd (2 Kronieken 21:16 en 17). Later had Jehu, de koning van het tienstammenrijk Israël, 42 prinsen van Juda omgebracht.(2 Kon. 10:12-14). Wat voor Athalia te doden overbleef zullen waarschijnlijk voornamelijk onvolwassen prinsen zijn geweest en daaronder de eigen kinderen van haar eigen zoon Ahazia.(!) Door dit te doen overtrof Athalia de gruwel van Izebel, vrouw van Achab, dochter van Omri, die dus wel haar moeder was. Hoe wreed en slecht Izebel ook was, nooit lezen we dat ze haar eigen nageslacht had vermoord.

Waarom Athalia haar eigen familie om bracht? Waarschijnlijk om haar eigen machtspositie te versterken. Daar was het haar om begonnen. Haar zoon Ahazia had niet langer geregeerd dan maar een paar maanden  toen hij stierf. Daarom had Athalia maar kort de invloedrijke positie van koningin-moeder bekleed. Nu er niemand meer over was, was het met de positie van koningin-moeder gedaan. Maar ze had wel de smaak te pakken, daarom wilde ze regerende koningin worden. Maar dan moesten ook allen uit de weg geruimd worden die misschien later zouden kunnen proberen haar de regeermacht uit handen te nemen. Daarom moesten alle prinsen uit het huis van David gedood worden, zodat Athalia levenslang de eerste vrouw in Juda zou zijn.

Wilde ze proberen, als ze de alleenheerschappij over Juda zou hebben om de koning van het tienstammenrijk, koning Jehu, van de troon te verstoten en zo het tienstammenrijk terug te brengen nar Juda? In diepste wezen is er hier meer aan de hand. Het voortbestaan van het huis van David hing aan een zijden draadje. Zou uit dit huis niet de grote Davidszoon, de Heere Jezus geboren worden? Vinden we dan hier niet hoe de duivel de geboorte van de Heere Jezus, naar het vlees uit het geslacht van David, onmogelijk wil maken? Trouwens: is niet heel de geschiedenis van moord en doodslag, die we zo mee maken, niet de strijd tussen het Vrouwenzaad, de Heere Jezus, en het slangenzaad, de duivel?

Athalia’s plan mislukt, zoals uiteindelijk al de plannen van de boze mislukken, ook in onze tijd. “Schoon de mogendheden snood ontwerpen smeden, de Heere belacht hun haat.” Prinses Joseba weet Josia, de zoon van Ahazia te ontvoeren en veilig te stellen. De Heere heeft Zich van haar willen bedienen om Davids huis te redden van een wisse ondergang. Joseba was de zuster van Ahazia , dus de schoonzuster van Athalia. Sommigen zeggen dat ze getrouwd was met de hogepriester Jojada, die wist van de geboorte van Christus uit het zaad van David, maar ook die wist van de kritieke situatie van dit koningshuis.

Maar het is waar: Athalia doodde haar eigen familie. Maar wat blijkt: wat heeft de zondeval veel stuk gemaakt. Maar de Heere heeft haar kleinzoon Josia gespaard. Als een wonder, want Christus moet en zal geboren worden. En: “geen ding geschiedt er ooit gewisser, dan het hoog bevel van ’s Heeren mond.”
 
Als jij nog een grootmoeder mag hebben, is het groot als ze een biddende grootmoeder is. Bidt maar veel voor haar. Als dat gebed uit je hart komt, kun je er zelf onder gezegend worden.

Hartelijk dank voor je vraag, ik bid je Gods zegen toe!

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Ik (24) heb als klein kind vanaf m'n eerste levensjaar veel oorproblemen gehad met ontstekingen etc. Was veel aan de ant...
1 reactie
21-11-2011
Ik heb een jaar verkering met onbetaalbaar lieve jongen. Hij betekent ontzettend veel voor me, ik zou niet weten wat ik ...
1 reactie
22-11-2016
Ik heb sinds enige tijd last van uitslag en verschrikkelijke jeuk rond mijn vagina. Eerst ging het over toen ik me daar ...
geen reacties
21-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering