Wat wordt precies bedoeld met het "zondaarsgebed". Je leest/hoort er wel eens ov...

Ds. J. van Rossem / geen reacties

14-09-2005, 00:00

Vraag

Wat wordt precies bedoeld met het "zondaarsgebed". Je leest/hoort er wel eens over dat je dit gebed moet bidden. Hoe is de tekst?

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag over wat nu precies bedoeld wordt met het zondaarsgebed. Mijn inziens komen we dit zondaarsgebed vooral tegen in Lukas 18:13. Het gaat daar om het gebed van de tollenaar, het zondaarsgebed, tegenover het gebed van de Farizeeër, het pronkgebed, want de Farizeeër deed in zij gebed niets anders dan met zichzelf geuren.

Wat is het kenmerk van het  zondaarsgebed van de tollenaar? Als je er je Bijbeltje bij neemt, kun je het zelf lezen.

1. Het zondaarsgebed is gevuld met berouw en nederigheid.
2. Het is ook gevuld met zondekennis.
3. In dit gebed belijdt en beleeft de tollenaar dat hij verloren ligt onder Gods oordeel en het verdient dat de Heere hem afwijst.
4. In dit gebed lezen we ook schuchterheid: de tollenaar durfde zijn ogen niet op te slaan naar de hemel.
5. In dit gebed valt ook op, de kortheid. Zuchten en kermen overspoelden zijn woorden.
6. Bidden is naderen tot God. De tollenaar bleef van verre staan.
7. Hij belijdt dat hij van nature en in de praktijk een zondaar is.
8. Hij kan het in zijn ellende toch niet nalaten om op de onverdiende genade van de Heere te pleiten, omdat hij die juist in zijn  zondaarzijn nodig heeft.
9. In dit gebed vernedert hij zichzelf.
10. Maar na dit gebed ging hij af gerechtvaardigd naar zijn huis.
11. Van dit gebed heeft hij nooit spijt gehad.
12. In zijn gebed mocht hij een arme bedelaar zijn die de Heere Jezus nodig heeft.
13. Dit gebed had hij geleerd van de Heilige Geest.
14. Dit gebed kwam uit zijn hart
15. In dit gebed kwam hij met zichzelf om.
16. In dit gebed leerde hij zichzelf begraven naar, zoals later bij de verhoring bleek, naar de Heere Jezus toe.
17. Aan dit gebed hangt een belofte, er door de Heere Zelf aan gehangen: wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn  gunst oneindig groot.

Lere de Heilige Geest jou en mij steeds opnieuw dit gebed bidden. Je zult er geen spijt van krijgen. Je veel gebedsgenade, ja alle genade van de Heere toegebeden. Hartelijk dank voor je mooie vraag!

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Televisie is in reformatorische kringen veelal 'verboden'. Is dat standpunt ingenomen ten tijde van de eerste tv in Nede...
1 reactie
14-09-2011
Mijn man en ik hebben vier kinderen. Door allerlei moeilijke situaties in het leven van mijn man is het geloofsleven van...
2 reacties
14-09-2012
Laatst had ik een gesprek met iemand over de beloften in Gods Woord. Deze persoon dacht dat de beloften alleen voor de u...
geen reacties
14-09-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering