Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de gereformeerde gezindte en de pro...

Ds. J. van Rossem / geen reacties

08-05-2005, 00:00

Vraag

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de gereformeerde gezindte en de protestantse gezindte in het algemeen?

Antwoord

Als antwoord zouden we kunnen zeggen dat zij die behoren tot de gereformeerde gezindte ook behoren tot de protestantse gezindte. Maar zij die horen tot de protestantse gezindte behoren daarmee niet automatisch tot de gereformeerde gezindte. Een en ander heeft te maken met de basis waarop de gereformeerde gezindte rust en dat zijn de drie formulieren van enigheid. ( de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leeregels). Helaas hebben deze belijdenisgeschriften, waaruit de kerk der Reformatie ontstaan is, niet in alle protestantse kerken gezag. We denken hier in het bijzonder aan de kringen van het vrijzinnig protestantisme. Daar worden de wonderen in de Bijbel ontkend. Daar wordt het sterven en de opstanding van de Heere Jezus ontkend. Daar wordt de inhoud van de Bijbel aangepast aan hetgeen de mens denkt en wil, zodat men het durft te bestaan (brutaal!) om kritiek te hebben op het Woord des Heeren. Bovendien wordt ontkend dat de mens van nature dood ligt in zonden en misdaden en hij alleen maar door het wonder van de wedergeboorte kan worden gered. Men gaat zelfs zover door het bestaan van de hel te ontkennen. Eigenlijk wordt ieder mens, mits hij maar zijn best doet en netjes leeft, zalig. Dat is mensen blij maken met een dode mus!

Bovendien ziet men het geloof als een twijfelen aan alles wat met de Heere te maken heeft. Heel wat anders dan de catechismus, die zegt dat een waar geloof niet alleen een stellig weten of kennis is, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen, door de Heilige Geest gewerkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden en eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. Alleen hiermee valt getroost te leven en gezaligd te sterven.

Helaas moet geconstateerd worden dat in vele protestantse gemeenten men niet eens meer weet waarom men protestants is, dit door een verwaterde en vervlakte prediking waardoor mensenzielen worden bedrogen voor de eeuwigheid. Men zoekt het in allerlei liturgische uitvinden en proefnemingen (de preek moet dan zo kort mogelijk zijn en over zonden mag niet gepreekt worden!) om elkaar op vrome wijze te vermaken als een leeg zoethoudertje. Ik weet, ik ben scherp, maar ik zie dit in mijn naaste omgeving gebeuren op een wijze dat gemeenten verwoest worden.

Toch is het aanhangen van de gereformeerde leer en prediking niet genoeg. We moeten van binnen, in het zondaarshart, gereformeerd, wedergeboren  worden. Daarom moet het gereformeerd zijn door de werking van Gods Geest in het hart beleefd worden. Vraag maar veel naar de gereformeerde prediking van een rijke Christus voor een arme zondaar. En een zegen als de Heere je dit doet beleven. Ik wens Gods zegen toe. Weet dat de gereformeerde leer altijd op de tocht staat door een leer die anders wil. Bedankt voor je vraag en al het nodige toegewenst!

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb belijdenis gedaan, maar ervaar lang niet altijd honger naar God en Zijn Woord. Mijn ouders vinden het bijvoorbeel...
geen reacties
08-05-2006
Waarom worden er weinig tot geen puriteinen gelezen in de Ger. Gem.? Er zijn heel veel mensen die hierin lezen en bemerk...
geen reacties
08-05-2006
Aan een Ger. Gem.-dominee. Binnenkort is er weer de oproep van het curatorium. Ik hoop en bid om veel predikanten. Drie ...
geen reacties
08-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering