Stille tijd vorm geven

Ds. G. Kater / 3 reacties

12-09-2013, 13:52

Vraag

Ik ben benieuwd of u tips heeft wat betreft stille tijd! Ik probeer elke dag een moment van stille tijd te houden! Vaak weet ik niet goed wat ik kan lezen uit de Bijbel! Nu gebruiken we in het gezin voor de nacht een dagboekje naast de Bijbel. 's Morgens en 's avonds lezen we het gedeelte wat aan de beurt is (“Bijbel lezen van kaft tot kaft”). Mijn vraag is hoe ik het beste mijn stille tijd kan vorm geven. En is een half uurtje per dag te weinig voor stille tijd? Ik zou het wel langer willen, maar dan is mijn concentratie weg en dwalen mijn gedachten af. Graag ontvang ik tips.


Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Bedankt voor deze goede en belangrijke vraag. Het houden van stille tijd behoort wezenlijk bij het christenleven van Gods kind, omdat juist (ook) daarin de verborgen omgang met God (Ps. 25) wordt beoefend. Als we beseffen dat we in alle dingen van de HEERE en Zijn genade afhankelijk zijn, zullen we de dagelijkse verborgen omgang met Hem daarom niet kunnen missen. Maar ook als we Hem nog niet persoonlijk kennen in Zijn genade in Christus Jezus, is het houden van stille tijd een belangrijk genademiddel om Hem te leren kennen. De Heere Jezus spoort er een ieder nadrukkelijk toe aan in de Bergrede (Matth. 5-7).
 
Graag wil ik enkele aspecten van het houden van stille tijd noemen die m.i. van groot belang zijn, zonder uiteraard de pretentie te hebben hierin volledig te zijn. (Daarbij heb ik de vraag zo opgevat dat het gaat om het houden van persoonlijke stille tijd, naast de gezamenlijke momenten van Schriftlezing en gebed in gezinsverband.)
 
-Kies vaste momenten op de dag voor het houden van stille tijd, zoals Daniel de goede gewoonte had om drie maal daags te bidden op vaste tijden. Het hebben van een bepaalde structuur hierin kan mede een middel zijn om willekeur in dit opzicht te voorkomen.

-Kies die momenten die zowel voor uw persoonlijke dagindeling als voor uw persoonlijkheid de beste momenten zijn. Wie 's morgens vroeg helder en fris is, kan het beste in de morgenuren de meeste tijd nemen voor stille tijd. Wie juist 's avonds veel helderder is dan 's morgens, kan het beste in de avonduren de meeste tijd hiervoor reserveren. Wie 's morgens nadat de kinderen naar school zijn thuis de beste gelegenheid heeft kan dan het beste stille tijd houden. Wie 's avonds na het werk als de kinderen op bed liggen de beste gelegenheid heeft kan dan het beste stille tijd houden.

-Zet bij het houden van stille tijd alle mogelijke stoorzenders uit: de deur van de (binnen)kamer gaat dicht, de mobiele telefoon en de PC staan uit, enz. Komen er tijdens de stille tijd gedachten op aan dingen die u nog moet doen voor uw werk of iets dergelijks; schrijf ze dan direct op zodat u die gedachten daarna 'kwijt' bent. Op deze manier kunnen we proberen er alles aan te doen om onze aandacht te richten op Gods Woord en het gebed, in het concrete gebed om ook gericht te mogen zijn op de HEERE en Zijn Woord.

-Laat het houden van stille tijd altijd bestaan uit zowel Schriftlezing als persoonlijk gebed, eventueel aangevuld met het lezen van een gedeelte uit een geestelijk (dag)boek. De verborgen omgang met de HEERE is immers in het christenleven een wederkerig iets, waarbij Hij tot zondaren wil spreken door Woord en Geest, en wij in het gebed tot Hem mogen spreken. Zo kan ons gebed juist een antwoord zijn op Zijn spreken in het Woord, of andersom: Zijn spreken in het Woord een antwoord op ons gebed.

-Lees niet willekeurig elke dag ergens een gedeelte uit de Bijbel, maar lees bij voorkeur hele Bijbelboeken achter elkaar, gebruik daarbij eventueel een Bijbelleesrooster en/of dagboek.Op deze manier worden bepaalde verbanden en structuren in een Bijbelgedeelte of Bijbelboek sneller duidelijker en verhoogt dit het begrijpen van het gelezen Schriftgedeelte.

-Gebruik een goede en eenvoudige Bijbelverklaring wanneer u bepaalde vragen bij een Schriftgedeelte hebt, de bekende verklaring van Matthew Henry is hiervoor uitstekend geschikt.

-Wissel de volgorde Bijbellezen-gebed regelmatig om, volg daarin ook de aandrang van uw hart wanneer u tijdens het (Bijbel)lezen de behoefte tot gebed ervaart.

-Het is een goede zaak om in ons gebed de bekende zes beden van het gebed des Heeren (in hun orde) als uitgangspunt te nemen, vrijwel elke gebedsnood is te rangschikken onder een van deze beden. Het gebed des Heeren kan ons daarnaast ook veel leren over de aanhef van ons gebed, en de lofprijzing van Gods Naam in het gebed, graag verwijs ik naar de leerzame uitleg van Zondag 45-52 HC.

-Denk na voor welke specifieke zaken (persoonlijk, of in uw huwelijk, gezin, kerk) u wilt bidden, of danken; ook hiervoor reiken de zes beden van het gebed des Heeren ons veel gedachten aan.

-De lengte van onze stille tijd is m.i. moeilijk vastomlijnd aan te geven en zal soms per persoon en per moment ook verschillen. Het lezen van een gedeelte van Gods Woord, het overdenken hiervan, en het in gebed neerleggen van al onze zonden, zorgen, en vreugden, vereisen zeker de nodige tijd en oefening (1 Tim. 4:7b). Maar om dat vervolgens vast te leggen in een bepaalde minimale tijdsduur lijkt mij moeilijk te gronden op Gods Woord, en eerlijk gezegd ben ik daar ook wat huiverig voor. Laten we bedenken: het waren juist de Farizeers die erom bekend stonden lang te bidden met heel veel woorden, terwijl de Heere Jezus juist aanspoort tot soberheid op dat terrein.
 
Ik hoop u met deze reactie enkele praktische handvatten gegeven te hebben m.b.t. het houden van stille tijd. Van harte wens ik u in uw persoonlijke stille tijd de praktijk toe van de hierboven aangehaalde Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen, daar Zijn vrees in woont (Ps. 25:7, berijmd).
 
Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

biddenstille tijd
3 reacties
franska
13-09-2013 / 02:11
Op de site van Deltacursus kan je een hele mooie studie nalezen over stille tijd. (les 31)
mfrits
13-09-2013 / 12:45
Misschien is dit iets voor jullie: de gesproken HSV bijbel in 1 jaar door elke dag een gedeelte te luitsteren. via: http://www.hetherstel.nl/film/
wk156
19-09-2013 / 22:34
Je kunt ook de Bijbel lezen met alle kanttekeningen erbij. Dat hou je alleen geen half uur vol, want met meer als een paar verzen raak je de draad kwijt.

Terug in de tijd

Markus 6 vers 52: “Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was.” Ik vind het lastig om te zien wat deze beschouwing/analyse te maken heeft met de storm en d...
Geen reacties
12-09-2022
Ik ben eigenlijk (nog) niet gelovig. Maar wat ik me dan afvraag, als ik nu dan ergens voor zou gaan bidden, heeft dat dan nut of niet? Omdat ik eigenlijk (nog) niet gelovig ben.
Geen reacties
12-09-2019
Ik heb een vraag over de volgende uitspraak die wij vaak horen. "Wet en evangelie moet verkondigd worden." Maar dat mag toch eigenlijk helemaal niet, want de wet maakt niet levend en de wet is toch do...
Geen reacties
12-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering