HSV niet helemaal consistent

Herziene Statenvertaling / 2 reacties

07-09-2013, 12:04

Vraag

Toen ik onlangs het bijbelboek Judas eens goed (in de HSV) doorlas, bleef ik even steken bij Judas 1:24. Geweldig om te beseffen wat daar staat: "En u smetteloos te stellen... in grote vreugde." Als je dat leest dan wordt het stil van binnen. Dan kun je de vreugde die dat geeft niet op. Onderstaande de gehele tekst. Judas 1:24 (HSV): “Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde.” Maar toen ik dezelfde tekst daarna in de SV las (“Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde.”), kreeg ik een heel ander beeld. Het woordje "onstraffelijk" (SV) geeft een totaal andere dimensie weer dan "smetteloos" (HSV). En daaraan gekoppeld "vreugde" (SV) in plaats van "grote vreugde" (HSV) versterkt het verschil in beeldvorming nog eens. Bij het lezen van deze tekst in de HSV gaf mij deze tekst veel troost en zekerheid hoe de Heere naar Zijn kinderen ziet. Bij het woord je “onstraffelijk” is dat veel minder; dat geeft een totaal ander gevoel. Waarom deze verschillen, en als je naar de grondtekst gaat, wat is dan de juiste vertaling? Mijns inziens gaat het hier niet op een nuance-verschil, maar een totaal andere benadering.

Antwoord

Het is altijd weer bijzonder om te lezen hoe mensen door het Woord geraakt worden. De Geest is gelukkig niet aan de ene vertaling of de andere gebonden.

Hierbij een korte uitleg van de twee kernwoorden waar de SV en HSV enigszins verschillen.

Het Griekse “amoomos” wordt door de SV op verschillende wijzen vertaald. Soms met “onstraffelijk” en soms met “onberispelijk”. Het is me niet helemaal duidelijk waarom men niet overal hetzelfde woord gekozen heeft, terwijl de SV toch bekend staat als bijzonder consistent. De HSV heeft consistent voor “smetteloos” gekozen, wat ook de letterlijke betekenis is van het grondwoord. Het “onberispelijk” van de SV komt dichterbij “smetteloos”. Het woordje “onstraffelijk”  was in de 17e eeuw wellicht een goed Nederlands woord, maar heden ten dage werkt het vervreemdend.

Het grondwoord “agalliasis” komt slechts vijf keer voor. De SV vertaalt het afwisselend met “vreugde” en “verheuging”. De HSV kiest meestal voor “vreugde”, maar in Judas 1:24 vinden we “grote vreugde”. De HSV is dus ook niet helemaal consistent. Het grondwoord duidt echter wel op een intensieve vreugde, dus de vertaling van Judas 1:24 in de HSV is wel correct. Het zou misschien aan te bevelen zijn dat de HSV in de andere vier gevallen ook voor “grote vreugde” kiest. We zullen dat aan het bestuur voorleggen.

Met vriendelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertaling
2 reacties
MUS
07-09-2013 / 18:26
Onstraffelijk heeft mi met 'niet schuldig' te maken, rechtvaardigmaking..
Smetteloos duidt meer op heiligmaking. Wel verschillend, maar aan elkaar verbonden.
bima
09-09-2013 / 12:31
Dan is de HSV toch de vertaling die in dit geval het meeste recht doet aan de grondtekst.
Onstraffelijk kun je op meerdere manieren uitleggen. Maar smetteloos is helder.
Inderdaad als je er goed over nadenkt dan is de vertaling van de HSV geweldig!

Terug in de tijd

Hoe kan een kerkenraad iemand (bijv. in geval van echtscheiding) verbieden aan het avondmaal te gaan zolang er geen 'ver...
geen reacties
07-09-2009
Ds. Vreugdenhil, naar aanleiding van uw antwoord op de vraag over satan: Hoe kon satan voor de hemelvaart van Christus n...
1 reactie
07-09-2010
Misschien vindt u het wel eigenaardig wat ik schrijf, maar ik waag het erop, want het is mijn levensprobleem. Ik heb een...
4 reacties
08-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering