Wilt U mij...

Ds. M.A. Kempeneers / 4 reacties

31-08-2013, 14:52

Vraag

Bij reformatorisch kerken wordt in de gebeden vaak gevraagd of God iets 'wil'. Ook kinderen krijgen dat met de paplepel ingegoten, als ze bidden: "wilt U mij een nieuw hartje geven?" Ik vraag me af in hoeverre het geoorloofd is om naar Gods wil te vragen, zeker als het gaat om bekering. Enerzijds is er Gods geopenbaarde wil, namelijk dat mensen zalig worden (1 Tim 2:4). Anderzijds is er de verborgen wil, die voor ons niet te bevatten is en niet geopenbaard wordt. Hierop lettend, klinkt het mij haast bespottelijk in de oren om te vragen of God iets 'wil', aangezien in de Bijbel duidelijk wordt wat God wil. Wanneer wij vragen naar Gods wil met betrekking tot individuele personen of gemeenten, informeren we m.i. naar Gods verborgen wil, die toch niet zal worden geopenbaard. Ongetwijfeld wilt u iets zeggen over de "wil van God", zoals verwoord in het Onze Vader. Hoe moeten we dan bidden? "Heere, bekeer me, naar Uw wil"? En moeten we in dat deel van het gemeenschappelijke gebed dat gaat over concrete situaties (ziekte, oorlog, secularisatie), alleen nog maar bidden: "Heere, Uw wil geschiede. Amen"?

Antwoord

Beste vraagstell(st)er

Je stelt een ingewikkeld onderwerp aan de orde. Waar al veel over wordt/is nagedacht, veel mee wordt/is geworsteld en waar zin en onzin over wordt/is gezegd. Ik kan slechts enkele dingen aanstippen.

Voordat je je eigen gedachten ventileert over hoe/wat wij (niet) moeten bidden, doe je er goed aan om te kijken wat de Bijbel over het gebed zegt en hoe de gebeden in de Bijbel er uit zien. Ik krijg het idee dat je het toch wat (te) verstandelijk benadert. En nu is daar op zich niets mis mee, want wij zijn redelijke mensen. Maar als je gaat redeneren (= de rede eren), en met je (zondige en beperkte) verstand conclusies gaat trekken buiten de Bijbel om, dan loop je vast.

Dat zie je bijvoorbeeld in het boekje van dr Vincent Brümmer: “Wat doen wij als wij bidden?” Daarin wordt o.a. gezegd dat hooggeplaatste personen (voor wie vaak gebeden wordt) niet langer/gezonder/gelukkiger leven dan mensen voor wie weinig/nooit voor gebeden wordt. Ergo: bidden heeft dus geen zin. Dit soort onderzoekjes/conclusies zou met vele uit te breiden zijn. Maar wij moeten eerst naar de Schrift luisteren.

Je suggereert dat het onbijbels is om te bidden: wilt U mij een nieuw hartje geven? Maar dan zou het gebed van Jeremia in Jeremia 31:18 ook verkeerd zijn: “Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.” Dan is het van David verkeerd om bijvoorbeeld in Psalm 130 te vragen: “HEERE hoor naar mijn stem.”
 
Of je nu vraagt naar Gods wil in deze, of naar de zaak zelf, dat is om het even. Natuurlijk wil God dat mensen een nieuw hart/leven hebben. Hij heeft immers geen lust in de dood van de goddeloze. En toch gaan veel (goddeloze) mensen verloren. Omdat God dat gewild heeft? De Bijbel legt de schuld vooral bij de mens neer. Vgl. Lukas 13:34, 19:27.

In het Onze Vader wordt er om zaken gebeden die God niet alleen wil, maar ook zál uitvoeren. Bijvoorbeeld de komst van Zijn Koninkrijk. Maar dat betekent kennelijk niet dat je dat niet meer moet bidden, omdat God Zijn Koninkrijk toch wel laat komen.

Maar het is met deze dingen en alles wat je nodig hebt (en God weet wel dat je dat nodig hebt) zo, dat God er om gevraagd wil worden. Op vele plaatsen in de Schrift roept de Heere ons er toe op om te bidden. Bidden is vooral ook de verborgen omgang met God. het is niet zozeer een lijstje met wensen indienen, maar het is gemeenschap met Hem te hebben.

Ik zou er nog veel meer over kunnen schrijven, maar ik wil je het boekje van ds. C. G. Vreugdenhil “Als je bidt” aanbevelen. Daarin staan veel mooie antwoorden over wat je over het wat/hoe/waarom/waartoe van het gebed te vragen hebt.

Met vriendelijke groet
Ds. M. A. Kempeneers, Katwijk

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

biddenGods wil
4 reacties
Boaz
31-08-2013 / 15:33
Het is maar erg de vraag of Jeremia bad 'Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn'.
Ten eerste is hier niet Jeremia aan het woord - hoewel hij wel de profeet is die ons dit overbrengt - maar Efraim. Zie Jer.31: 18: 'Ik heb zeker gehoord dat Efraim zich beklaagt'.

Ten tweede zijn de vertalers inconsequent. Het woord 'sjoev', dat zij in vers 18 vertalen met 'bekeren', wordt ook in vers 16 twee maal gebruikt, en in vers 21 twee maal. Daar wordt 'sjoev' vertaald met 'terugkomen' of 'terugkeren'. Waarom dit dan ook niet zo vertalen in vers 18?
Het hoofdstuk gaat over de terugkeer van Israel (het volk) 21: 'Keer terug, maagd Israël, keer terug naar deze steden van u', en eindigt met de aankondiging van het Nieuwe Verbond dat God met Israël zal sluiten.

Zie voor deze vertaling ook Zach. 1:3 ''Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten. dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.'

'sjoev' kan betekenen: terugkeren, omkeren, zich bekeren, tot inkeer komen.
rotterdam
31-08-2013 / 16:37
@Boaz ; ja dit klopt / de nieuwe vertaling van vers 18 is veel beter ;

Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt:
“U hebt mij geslagen als een jonge os
die nog niet is afgericht.
Breng mij bij u terug, laat mij terugkeren,
want u, HEER, bent mijn God"
Boaz
31-08-2013 / 16:44
Hé, ik wist nog niet dat de nieuwe Bijbelvertaling deze vertaling hanteert. Meestal ben ik niet zo gecharmeerd van de NBV, maar hier is het duidelijk een verbetering!
coby
03-09-2013 / 19:56
Jezus zegt zelf :

Openbaring 3:20
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.wij moeten zelf wel de deur openen om Hem toe te laten

Matthéüs 11:28

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

weer de nodiging komt!!!
door onze zondeval en onze onmogelijkheid, lokt de Heere ons om te komen tot Hem die ons redding wil bieden

Terug in de tijd

Mevrouw Els van Dijk, ik heb met verwondering en plezier al uw antwoorden gelezen. Wat staat u positief in het leven! Ik...
3 reacties
31-08-2010
Waarom wordt Abraham Kuyper wel eens aangehaald in bijvoorbeeld een preek. Of er wordt over geschreven, terwijl hij tota...
geen reacties
01-09-2015
Ik zit met het volgende. Ik ben een vrouw van 27 jaar en nog vrijgezel. Ik vind het vrijgezelle leven heerlijk. Heb een ...
3 reacties
31-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering