Paulus en de evangeliën

Ds. A. Simons / 2 reacties

29-08-2013, 15:29

Vraag

Een vraag voor dominee A. Simons. Ik heb zojuist een artikel van u gelezen over de rechtvaardiging van de goddeloze. Heel verhelderend. Toen ik wat meer begon na te denken over de brieven van Paulus en de evangeliën kwamen er bij mij vragen op hoe deze samenhangen. De woorden van Jezus lijken zo een andere boodschap te brengen. Je leest vaak dat je alles achter moet laten en de nadruk wordt gelegd op het volgen van de Heere. Kunt u het voor mij verduidelijken?

Antwoord

“De brieven van Paulus lijken een andere accent te geven dan de evangeliën?” Ik denk dat u gelijk heeft. De Romeinenbrief is een uiteenzetting van kernwoorden vanuit de Heilige Schrift. Wat is rechtvaardiging, zondekennis, wet en evangelie enz?Je zou kunnen zeggen; wat meer leerstellig. De evangeliën zijn beschrijvingen tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op aarde, waar begrippen zoals; bekering, wet en evangelie en rechtvaardiging niet op het eerste gezicht zoveel aandacht krijgen als bij Paulus in de Romeinen brief. Logisch denk ik.

Maar we moeten de brieven niet tegenover de evangeliën plaatsen maar naast elkaar lezen en laten staan. Als er gesproken wordt in de evangeliën dat de tollenaar gerechtvaardigd naar huis ging dan zie je dat er wel terdege gesproken wordt over rechtvaardiging, maar er wordt verder niet op door gegaan. Paulus doet dat wel, als leerstellig thema, om de eerste gemeente te onderwijzen in de orde van het heil.

Ik hoop uw vraag zo beantwoord te hebben.

Vriendelijke groet,
Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

2 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
30-08-2013 / 21:46
Paulus benadrukt dat je niet door het houden van allerlei joodse geboden gered wordt. Hij benadrukt het geloof. Geloof betekent ook dat je gelooft dat Gods weg beter is en hem dan ook wil volgen.

Jezus zegt:
Luk 14. 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Paulus zegt:
Rom. 8: 13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

Paulus spreekt ook over het radicale volgen van Jezus:
1 Kor. 9: 24 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. 25 En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. 26 Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. 27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

2 Tim. 2: 4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.

Hier zie je ook dat Paulus leert dat een christen alles moet loslaten om Jezus te volgen. Hoe is dat in jouw leven? Begrijp jij wat dat betekent alles los te laten en niet verwikkeld te worden in de zaken van het levensonderhoud?

In de brief aan de romeinen legt Paulus aan Joden uit dat ze zich niet op wet mogen concentreren. Als iemand zich ritueel wast en spijswetten houdt enz. dan is hij nog niet rechtvaardig voor God. Want als je alleen maar een paar geboden houdt, is er noch veel ruimte voor zonden. Maar God wil het hele leven. Dat is veel meer als een paar geboden waarop de mens dan misschien zelfs trots is.
Reactie: emaildfj1@gmail.com
inChristus
31-08-2013 / 21:48
Bedenk wel dat Jezus Christus op aarde wandelde vóór het kruis, vóór Zijn opstanding, vóór de uitstorting van de Heilige Geest én vóór de terzijde zetting van Israël. Zijn boodschap was op dat moment voor Israel, als Israel Hem aanvaard had... tja... vul dat zelf maar in.
Door Zijn offer is alles anders geworden, is de testamentmaker gestorven en zo voorts.
Paulus heeft dus idd een andere boodschap: Genade, maar wel met hetzelfde evangelie, namelijk: Jezus Christus.

Terug in de tijd

We hebben 1,5 jaar verkering. Bij mij thuis mogen we nooit samen zijn, terwijl we dat bij hem thuis wel mogen. Ik vind h...
geen reacties
29-08-2005
Ik ben een meisje van 16 en heb een groot probleem. Ik durf niet tegen mijn ouders te zeggen dat ik zwanger ben. Ze gaan...
9 reacties
29-08-2012
Hoe kan het gebeuren dat je suïcidale gedachten hebt, terwijl je medicijnen slikt (antidepresivum)? En waarom is er zo w...
geen reacties
29-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering