Bijbelboek Joël

Herziene Statenvertaling / 3 reacties

27-08-2013, 11:03

Vraag

Ik heb een vraag over het Bijbelboek Joël. Bij het bestuderen van dit Bijbelboek kwam ik een verschil tegen in diverse vertalingen. In het gedeelte tot hoofdstuk 2:17 lees ik vooral wat Joël tegen het volk zegt en wat het volk dus moet gaan doen. In hoofdstuk 2:18 begint dan de belofte. In de HSV lees ik: “Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk” (enz.). In de SV lees ik: “Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen” (enz.). De HSV lijkt dus te vertellen dat het al is gebeurd. M.i. lijkt dit een contrast met het gedeelte ervoor. De SV spreekt alsof het nog moet gaan gebeuren en waarbij het dus een belofte is. Kunt u mij uitleggen hoe het in de grondtekst staat en hoe ik het moet lezen?

Antwoord

Dit is zo’n geval waar de SV het echt bij het verkeerde eind heeft. Gelukkig geven de kanttekeningen zelf al aan dat de versie van de HSV ook mogelijk is. In feite is dit echter de enige mogelijkheid. Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het Hebreeuwse werkwoordsysteem en door toepassing van de moderne taalkunde is het veel duidelijke geworden hoe de verschillende werkwoordstijden vertaald moeten worden. De twee werkwoordsvormen in dit vers worden uitsluitend gebruikt voor op elkaar volgende handelingen in het verleden. Dit wil overigens niet zeggen dat dit vers niet profetisch bedoeld kan zijn. Soms gebruiken de profeten de verleden tijd om een gebeuren in de toekomst aan te kondigen alsof het al gebeurd was. De kanttekeningen zeggen dit overigens ook.

Met vriendelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVJoëlStatenvertaling
3 reacties
mfrits
28-08-2013 / 09:19
“zal antwoorden” (hebreeuws : way-ya-an), in vers 19: “En de HEERE zal antwoorden “staan in de grondtekst in de onvoltooid verleden tijd. Wij kunnen daardoor aannemen dat dit gehele gedeelte in de OVT staat. De SV heeft de vertaling goed overgenomen vanuit de profetische positie van Joël.
vlokje
28-08-2013 / 12:42
"Dit is zo'n geval (een van de vele concludeer ik daaruit) waarbij de SV het echt bij het verkeerde eind heeft".... Ik moet even goed met mijn ogen knipperen, zegt de deskundige dit ECHT????
Hebben we echt vroeger altijd woord voor woord geloofd in Goddelijke Woorden waarvan sommigen niet juist waren? Wat gebeurt er met mensen die ook maar een tittel of jota veranderd hebben, volgens datzelfde Woord? Geïnspireerd door de Heilige Geest, hoe durven we het nog volmondig te zeggen....
blijblij
28-08-2013 / 14:37
@mfrits: maar volgens de regels van de grammatica heeft de SV het fout vertaald.
De grammatica van Gesenius zegt:
The imperfect with Waw consecutive serves to express actions, events, or states, which are to be regarded as the temporal or logical sequel of actions, events, or states mentioned immediately before. The imperfect consecutive is used in this way most frequently as the narrative tense, corresponding to the Greek aorist or the Latin historic perfect.

Je mag verwachten dat de auteur van Joël z'n grammatica goed kende en als hij het vers in de futurum wilde zetten hij dit vast gedaan.

@vlokje: In de SV staan geen jota's of tittels.

Terug in de tijd

De jonge predikanten van de Geref. Gemeenten, onder wie ook onze predikant, slaan een woord over in het doopformulier: i...
geen reacties
27-08-2003
Ik hoop volgend jaar te trouwen. Mijn vraag is hoe lang je vrij hebt als je nog naar school (MBO) gaat en in die periode...
1 reactie
27-08-2015
Ik heb pas belijdenis gedaan in de Geref. Gem. en binnenkort zal het avondmaal bediend worden. Ik vind het moeilijk of i...
geen reacties
27-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering