Vriend wil als Paulus worden

ir. Raymond H. Warnaar / 3 reacties

19-08-2013, 09:08

Vraag

Mijn vriend en ik zijn al een lange tijd samen, we zouden ook graag willen trouwen. 2014 Daar wilden we ons jaar van maken. Helaas begint mijn vriend te twijfelen... door Paulus. Hij denkt zelf nu ook dat hij als Paulus kan leven. Ik weet zelf niet meer goed wat ik er mee aan moet. Ik heb alleen veel vertrouwen in God. Ik geloof oprecht dat God ons samen heeft gebracht. We willen ook samen graag de zending in, maar hij (mijn vriend) worstelt erg met zichzelf nu. Hij denkt dat hij teveel rekening met mij moet houden als we de zending in gaan, vandaar dat hij zich inleeft in Paulus. Hij wil ALLES voor God doen, net als ik uiteraard! Maar momenteel ervaren we allebei een andere wil van God. Ook al zou hij graag met me willen trouwen, Gods wil moet nog duidelijk worden aan een van ons. Ik zou willen vragen of jullie die dit lezen kunnen bidden voor ons. We willen allebei leven naar Zijn wil. Ik vroeg me af of er nog tips of teksten zijn uit de Bijbel, wat over man en vrouw gaat ter voorbereiding aan het huwelijk en waarom -als je echt van elkaar houdt- dat trouwen en werken voor God goed samen kan gaan.

Antwoord

Beste vragensteller,

Wie kan er zijn als Paulus, deze grote heidenapostel? Onmogelijk om in zijn voetsporen te gaan of in zijn schaduw te staan, want deze man was na zijn goddeloos-wettische bestaan geroepen om als geen ander zijn leven op te offeren voor de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus. Daar mocht en moest hij als vrijgezel voor leven en lijden: in gevangenissen, woestijnen, op zee, in doodsgevaar, door schipbreuk te lijden, in gevaren van rovers, van volksgenoten, in honger en dorst, kou en naaktheid, enzovoort (2 Kor. 11). Maar uiteindelijk was Paulus iemand die dit niet gezocht had, die zijn weg niet als persoonlijk weloverwogen levensdoel vastgesteld had, maar hij was in alles geleid tot hij met vreugde mocht uitroepen dat hij zelf niet meer leefde, maar schrijft hij: Christus leeft in mij (Galaten 2)!

Deze Paulus is ook de schrijver van de eerste Korinthebrief waarin hij in hoofdstuk 7 mannen en vrouwen adviseert over de mogelijkheid om te trouwen of vrijgezel te blijven. Hoewel het zijn voorkeur en persoonlijke levensleiding was om niet te trouwen, zijn beide handelwijzen goed volgens Paulus. Lees hiervoor 1 Kor. 7: 36-38. Wel meent hij dat het beter is om toch vrijgezel te blijven. Waarom? Omdat veel mannen en vrouwen, eenmaal getrouwd zijnde, te druk zullen zijn met de plichten van het huwelijksleven. Ze zullen meer bezig zijn met het behagen van hun man of vrouw dan dat ze door hun leven de Heere zullen behagen en dienen.

Ik denk dat Paulus gelijk heeft. Het huwelijks- en gezinsleven is een groot geschenk, maar het kost ook veel tijd. Als we het diepe verlangen hebben om de Heere te dienen en tegelijkertijd de mogelijkheid hebben ongetrouwd te blijven, dan is dit het overwegen zeker waard. De vraag is dan wel hoe de Heere mijn/ons leven wil leiden en de overweging mag niet gebaseerd zijn op mijn persoonlijke voorkeur, redenering of mening.

Maar nu de andere kant. Er zijn -door Gods grote genade en voorzienigheid (!)- ook vele mannen en vrouwen die met elkaar trouwen om zo gezamenlijk de Heere te volgen en te dienen. Zo kunnen ze elkaar tot een hand en een voet zijn in allerlei praktische en huishoudelijke aspecten van het leven. Maar ook zullen ze er voor elkaar zijn als het gaat om geestelijke bemoediging, ondersteuning, gebed, aanvulling, reflectie en advisering. Hoeveel zendelingen, evangelisten en voorgangers mogen zo vandaag niet werkzaam zijn? En wat mag het dan een extra grote zegen zijn als er kinderen geboren worden die (ook) weer in de dienst van de Heere werkzaam mogen zijn.

Een persoonlijke noot: tijdens onze zendingsperiode in Zuid-Amerika bestond ongeveer 70 procent van de bezoekers van onze post uit vrouwen en kinderen. Wat was ik dankbaar dat mijn vrouw en onze kinderen de primaire contacten met de deze mensen konden leggen! En wat was ik ook dankbaar dat mijn vrouw les gaf aan de zondagschoolkinderen en de muzikale begeleiding tijdens de bijeenkomsten op zich nam. Wat was ik ís avonds bij thuiskomst blij met haar luisterend oor en bemoedigingen als dingen anders liepen dan ik gehoopt had. En zo kan ik nog wel even doorgaan...

Daarom is de keuze om samen of alleen de Heere te dienen niet een dogmatische keuze, Paulinische formule of persoonlijke voorkeur. Het zijn de omstandigheden die de Heere voor ons geschapen heeft, waarin hij ons niet alleen de weg in Zijn dienst wil wijzen, maar ons ook een levenspartner kan en wil aanreiken. Samen met je levenspartner en kinderen de Heere volgen en dienen, is de grootste zegen die de Heere een mens op deze aarde kan geven. Zodat Hij daarvoor alle eer en dankbaarheid van ons mag ontvangen!

Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

ongetrouwdpaulussingle
3 reacties
juni
19-08-2013 / 18:29
k,heb altijd begrepen dat Paulus al op leeftijd was, toen hij de zending inging.
[uit een preek]

en nergens lees je,dat hij een vrouw had.
dus....Paulus is toch een heel ander mens,dan uw verkering?

lijkt mij best erg,om een meisje te vragen,en opeens als Paulus willen leven,
dat meisje wel hoop geven....
uw vriend moet in de zending enorm veel rekening met allerlei soorten mensen houden,
Paulus kon dat.
Hoe ouder je bent,hoe meer mensenkennis.lijkt mij.
wil best bidden voor u,maar heb ook medelijden met u.
omdat jullie beiden een andere wil van God ervaren,vandaar dat ik ziels medelijden met het meisje heb!wel aan verkering beginnen....dan worstelen etc.
meisje,wat is nu de echte godswil?
jij alle sterkte hoor
AHHK76
19-08-2013 / 19:46
Ik dacht dat Paulus de gave van de onthouding had. In een ander antwoord hier op refoweb schrijft Ds. Simons:
Als Paulus in de Korinthebrief hoofdstuk 7 spreekt over, “het is beter te trouwen dan te branden”, dan bedoelt de apostel Paulus in deze context: wanneer wij verlangens hebben naar het andere geslacht, we die verlangens ruimte moeten geven in de geoorloofde weg van het huwelijk. Sterkte en wijsheid toegewenst samen!
moedervan2
19-08-2013 / 20:17
Ik denk dat je vriend Paulus wel erg hoog heeft staan als mens, het lijkt wel of hij het leven van Paulus verromantiseerd! Paulus zegt heel duidelijk dat hij dat gedeelte niet schrijft omdat God dat van hem vraagt maar dat het puur zijn eigen mening is. Paulus noemt zichzelf de grootste van alle zondaren omdat hij de kerk van God heeft vervolgd, op zo iemand hoef je niet trots te zijn en ik zou niet verlangen om zijn voetsporen te drukken. Het heeft Paulus heel veel pijn gegeven in zijn hart. Hij noemt dat keer op keer. Paulus leven als rondreizende apostel was een zware moeilijk weg, waarin hij regelmatig last had van een prikkel in het leven die God niet weg nam. Uiteindelijk heeft hij het met zijn leven moeten bekopen. Moeten we daar jaloers op zijn? Aan de andere kant heeft Paulus een leven geleid heel dicht bij Christus, daar moeten we zeker wel jaloers op zijn. Leven wij dichtbij Hem, dat is veel belangrijker dat op Paulus willen lijken of in zijn voetsporen willen treden. We moeten in Jezus' voetsporen gaan.
Paulus spreek de woorden van God, maar Paulus zelf moet er tussenuit vallen. Ik heb het idee dat Paulus belangrijker gevonden wordt dan God zelf. Want wat zei God van het huwelijk? Hij maakte Eva voor Adam en maakte daarmee de schepping compleet. Adam had behoefte aan een metgezel en God vervulde zijn verlangen. Mooier kan het niet zijn! God heeft het huwelijk zelf ingesteld. Waarom zou je vriend dan niet willen trouwen? Is samen de Heere dienen niet veel mooier dan alleen de Heere dienen? En samen een gezin stichten als God het geeft? Dat is ook een taak die God gehuwden geeft... Zijn koninkrijk uitbreiden... als we allemaal als Paulus zouden denken zou de christengemeenschap binnen de korste keren uitsterven :)

Terug in de tijd

Ik heb een vriend en gezien mijn eigen leeftijd (net 17) moeten wij nog zeker vier jaar wachten voordat we kunnen trouwe...
10 reacties
19-08-2020
Aan iemand van de Ger. Gem. Wat betekent het dat het bloed van Christus is toegepast aan je ziel?
geen reacties
19-08-2014
De laatste tijd (ik ben een meid van 19 jaar) lig ik best wel met mezelf in de knoop. Ik heb eigenlijk een gemakkelijke ...
2 reacties
19-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering