Bidden tot onbekende God

Ds. A.A.F. van de Weg / 7 reacties

09-08-2013, 11:18

Vraag

Zal God horen naar een onchristelijk mens die in waarheid tot voor de hem 'onbekende God' gaat bidden? Dan spreek ik over iemand die nog nooit in aanraking is geweest met Gods Woord, maar toch gelooft dat er 'iets' bestaat, zoals zovelen. God ziet toch het binnenste van het hart? Kun je als christen zeggen tegen onchristelijke mensen: God zal Zich openbaren als je tot Hem bidt? Ik ken bijvoorbeeld mensen die zeggen: "Wie zegt dat jij de waarheid hebt? De koran kan net zo goed ook waarheid zijn." Dan heb ik de neiging om te zeggen: "Bid en lees in beiden. Mijn God zal laten zien wat de juiste weg is" (pas als ik al een aantal keren heb uitgelegd wat het christelijk geloof inhoudt, maar ik kan niet overtuigen dat het christelijk geloof de waarheid is). Ik snap zo goed dat het voor een heiden moeilijk is om een keuze te maken tussen alle geloven. Voor hen is het allemaal hetzelfde.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Bij jouw vraag moet ik direct denken aan een hoofdstuk uit het Nieuwe Testament. In Handelingen 17 komen we Paulus tegen in Athene op de Areopagus. Hij ontmoet mensen die offeren aan een onbekende God. Zonder dat ze de enige, ware God kennen, Die Zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, verkondigt Paulus hen deze God. Dít is zijn doel: opdat zij de Heere zouden zoeken en Hem tastend zouden mogen vinden (vs. 27). Het laat zien dat het noodzakelijk is degenen die bidden tot ene onbekende God te voorzien van kennis over deze God.

God zal Zich openbaren aan degene die Hem aanroept. Onze taak is het om de ander te vertellen over Wie God is en wat Hij doet. Het Woord zal niet ledig tot Hem wederkeren, maar doen wat Hem behaagt, d.w.z. vrucht dragen.
 
Met hartelijke groet,
Ds. A. van de Weg, Soest

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

christendomwaarheid
7 reacties
AHHK76
09-08-2013 / 11:47
Ik geloof dat God ook hoort als mensen gaan bidden, die weinig van Hem weten.
Zelf heb ik pas aan iemand een kaartje gegeven, die het moeilijk heeft, met deze inhoud:

Gebed/Lied: Als het leven soms pijn doet

Als het leven soms pijn doet
en de storm gaat tekeer
in een tijd van moeite en verdriet,
alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft,
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten,
als het echt niet meer gaat
laat me merken, laat me voelen
dat U werkelijk bestaat,
dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft,
dat ik zal zien, als ik terug kijk,
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al m’n vragen,
met m’n twijfels en m’n pijn,
met m’n angst en onveiligheid,
dan lijkt de hemel soms van koper,
geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

Juist op die momenten,
als het echt niet meer gaat
laat me merken, laat me voelen
dat U werkelijk bestaat,
dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft,
dat ik zal zien, als ik terug kijk,
dat U mij gedragen heeft.

Heer’, wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart.

Ik weet dat rechtzinnige mensen hier best wat op aan te merken kunnen hebben... Maar ik weet ook dat God het kan zegenen en daar bid ik om!
vlokje
09-08-2013 / 17:02
Als er maar één God is, kan ook Hij alleen maar aanbeden worden toch?

We mogen geen gesneden beelden maken, maar ik denk dat alle bidders een bepaald Godsbeeld hebben.
Als we heel lang gebeden hebben zonder iets van God te merken, heb ik dan een verkeerd Godsbeeld, of hoort God het gewoon niet?
AHHK76
14-08-2013 / 08:30
Hallo Vlokje: God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften...
Dus als je bidt en God verhoort het niet, dan kan het zijn dat je om iets vraagt, wat God niet goed voor je vindt OF dat God het wel geeft op Zijn tijd.
Hebreeën 4: 14-16 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Als je bidt en Bijbelleest en daarin volhoudt en God zoekt, dan ZAL je antwoord krijgen. Er staat bidt en u zal gegeven worden, zoekt en u zoekt vinden en klopt en u zal worden opengedaan.
vlokje
14-08-2013 / 12:07
AHHK76: Ik doel in mijn reactie niet op het bidden tot God om een of andere wens te verkrijgen, maar in reactie op de vraagstelling: Als iemand God nog niet "kent" vanuit de christelijke benadering en gaat bidden of die God zich openbaart, maar er gebeurt niets, bidt deze persoon dan verkeerd, of wat is er dan aan de hand.
God is vrijmachtig, dus ik zou niet zo zeker zijn of iedereen altijd een antwoord krijgt. Sterker nog: weet jij hoeveel onbeantwoorde gebeden er zijn van mensen die overlijden en nog nooit een antwoord van God hebben gekregen, hoewel ze hun leven lang baden?
Ik heb een opa gehad, waarvan ik zeker wist dat hij iedere dag veel bad, maar hij is overleden toen hij 98 jaar was, zonder één blijk uit de hemel. Ik heb nog ooit zoveel teleurstelling gevoeld als toen. Lag het aan hem, lag het aan God?
AHHK76
14-08-2013 / 13:00
Ik denk dat het vaak ook gebeurt dat God wel antwoord geeft, maar dat de mensen het niet horen! Heel het Woord van God, zijn woorden tot ons mensen. Als je de Bijbel biddend leest, dan antwoordt God vaak door de Bijbel. Er staan zoveel beloften in de Bijbel dat ik niet geloof dat God iemand die Hem zoekt, verloren laat gaan.
Hebreeën 11: 6 Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.
God wil niet dat mensen verloren gaan! Maar als mensen niet geloven wat er in de Bijbel staat of dat het voor hen is, dan kunnen mensen daardoor in de duisternis blijven.
Mona
14-08-2013 / 15:13
Er staan zoveel beloften in de Bijbel dat ik niet geloof dat God iemand die Hem zoekt, verloren laat gaan.
Inderdaad AHHk76!
Maar je mag toch ook wel eens merken dat God van je afweet? Je kunt veel strijd hebben, en vaak twijfelen, maar nooit een blijk uit de hemel krijgen als je Hem zoekt, dat lijkt me toch onmogeljk.
Vlokje, was jouw opa een introverte man, die het moeilijk vond om over deze zaken te praten?
Dat kan natuurlijk ook. Er kan zich zoveel binnen in een mens afspelen waarvan wij niet weten.
segge
14-08-2013 / 16:28
http://kerkdienstgemist.nl/assets/967053-Herv-Goes

Misschien helpt deze preek ook?

Terug in de tijd

Mijn schoonfamilie woont in Nunspeet en wij sinds kort in Zeeland. Wij gaan het weekend over naar de Veluwe. Mag ik op z...
geen reacties
09-08-2006
Ik ben op zoek naar een citaat van -of- over Spurgeon. Ik weet enigszins de achtergrond en het citaat. De achtergrond: S...
geen reacties
10-08-2018
Heeft je manier van leven als wedergeborene effect op de eeuwigheid? Dat God je bijvoorbeeld meer beloont in de hemel al...
geen reacties
10-08-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering