Spelbreker bij Eucharistieviering

J.W.N. van Dooijeweert / 1 reactie

03-08-2013, 11:33

Vraag

Als begeleider van verstandelijk gehandicapten kwam ik zondag in een Roomse kerkdienst terecht. Voor de bewoners is dit normaal. Een aantal is protestant en anderen RK. Daar ik nooit eerder in een RK-dienst ben geweest, keek ik mijn ogen uit. Het was wel een aangepaste dienst, speciaal voor verstandelijk gehandicapten, dus zeer eenvoudig en duidelijk. Veel rituelen, kruisjes slaan, kaarsen aansteken en liederen die me niets zeiden. Best eens leuk om mee te maken! Nu was er aan het eind van deze dienst het moment van “delen en geven.” De priester/dienaar ging rond met een mandje met broodjes. Brak voor iedere aanwezige een stukje brood af om op te eten. Nu wist ik niet zo goed hoe te handelen... heb dan ook het stukje brood niet aangenomen omdat het niet goed voelde. Maar wat is nou de exacte betekenis van dit delen binnen een roomse setting? En zou het fout zijn om zo'n stukje brood aan te nemen een volgende keer? Er werd toch best raar op gereageerd, je bent toch een soort 'spelbreker' binnen een groep van mensen die het allemaal wel eet.

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,

Dat is een heel interessante vraag! Moet je maar eens via Google nalezen. Stel op Google de vraag: “Mag een Protestant deelnemen aan de RK-mis?” De moeite waard om er van alles over te lezen. Maar jouw vraag komt uit een andere hoek.

Om te beginnen vind ik het jammer dat je als protestants gelovige niet het verschil weet tussen Heilig Avondmaal en de RK Mis. Het HA is door Jezus ingesteld met Zijn discipelen. Waarvoor? Als een gedachtenismaal. Lukas 22:19: “En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun,  zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.” Ter gedachtenis aan Zijn lijden en Zijn sterven. Voor ons!!

De Eucharistieviering is iets heel anders, let op. De officiële naam voor de communie is “sacrament van de eucharistie.” Eucharistie komt uit het Grieks en betekent “dankzegging”. In de eucharistieviering –de kerkdienst waarin dit sacrament een centrale plaats inneemt– spreekt de priester een groot dankgebed uit over het brood en de wijn, die samen de offergaven vormen voor de maaltijd van de Heer. Tijdens dat gebed veranderen volgens het katholieke geloof het brood en de wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. En dat veranderde brood en die veranderde wijn worden als offer aan God aangeboden. En dan gaan we de fout in. Ook wordt het restant aan brood en wijn bewaard en min of meer aanbeden. Wij zien dat heel vaak in Peru. Als we in een taxi zitten dan slaat de beste man een kruis als we een kerk passeren. Ik vroeg eens waarom hij dat deed (om een gesprek op gang te krijgen). Hij zei: “Christus is daar aanwezig.”
 
Jij wist niet goed te handelen. Kleur bekennen is altijd goed. Kom er gewoon voor uit wie je bent. “Ik ben Gereformeerd of Hervormd of Protestant.”

Jouw vraag: Wat is nou het “delen” binnen de RK-setting? Ik heb het even overgenomen van de officiële RK-site: “Wat is de Eucharistie? Zij is het sacrament waarin Christus zijn lichaam en zijn bloed, dus heel Zichzelf, aan de kerk geeft. Onder de gedaante van brood en wijn is Hij werkelijk aanwezig. Allen die Hem ontvangen, ontvangen werkelijk de verrezen Christus en worden in Hem één lichaam. De Eucharistie is dan ook de bron en het hoogtepunt van alle leven in de Kerk.”

Zie je het probleem? De Eucharistie is voor de RK-leer de bron van de zaligheid. Volgens de Bijbel is dat Christus Zelf. Hij gaf Zijn leven voor ons. En dat gedenken we in het Heilig Avondmaal.

Inderdaad kun je als een spelbreker gezien worden. Maar dat werd Daniel ook, en zijn vrienden ook toen ze niet deden wat van hen verwacht werd. En God stond aan hun zij.Het positieve element in dit geheel is: doordat je niet deelneemt krijg je vragen. En daar kun je dan heel voorzichtig en met respect voor de ander op in gaan en aan die ander het Evangelie van Jezus doorgeven.

Sterkte en de volgende keer minder twijfelingen hoor!

Hartelijke groeten,
Evangelist  J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
1 reactie
rotterdam
03-08-2013 / 15:37
Beste vraagsteller, uiteraard met respect voor het antwoord van dhr. Dooijeweert maar wat u daar hebt meegemaakt was geen Eucharistieviering.
Een R.K. viering met broodjes die gebroken worden is geen Eucharistie.
Zoals Dhr. Dooijeweert voortreffelijk uitlegt gelooft de R.K.K. dat er sprake is van daadwerkelijke verandering van brood in het lichaam en wijn in het bloed van Christus.
Zij noemen dit "transsubstantiatie".
De R.K.K. gebruikt nooit brood maar altijd een ouwel of een soort cracker (in ieder geval iets wat niet kan kruimelen) in hun visie is dit logisch, er zouden immers delen van het lichaam van Christus kunnen verspillen - zoekraken enz,
Ik weet niet precies wat u heeft meegemaakt maar het was geen Eucharistieviering,

Terug in de tijd

Een paar maanden geleden hebben we (in ons kerkverband Ger. Gem.) ons kindje mogen laten dopen. Een zeer mooi moment! Nu...
4 reacties
04-08-2015
Ik ben een moeder van in de veertig. Mijn oudste zoon is begin 20 en heeft nu twee jaar verkering. Mijn zoon heeft een l...
1 reactie
04-08-2020
Het leven ervaar ik vaak als leeg. Natuurlijk zijn er dingen die leuk zijn, energie geven. Er zijn genoeg dingen om te d...
4 reacties
03-08-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering