Opleiding diergeneeskunde

Dr. E. van Garderen / 3 reacties

18-07-2013, 09:51

Vraag

Ik ben van plan de opleiding diergeneeskunde te gaan doen, maar in deze opleiding wordt wel de evolutieleer aangehangen. Mag ik in dat licht wel deze opleiding volgen en hoe moet ik daar mee omgaan?

Antwoord

Beste vraagsteller,

In het verleden heb ik diergeneeskunde gedaan, waardoor ik hopelijk een gefundeerd antwoord op je vraag kan geven. In de eerste plaats ga ik er even vanuit dat je geplaatst wordt voor de studie. Dat is niet vanzelfsprekend, want er zijn maar een beperkt aantal studieplaatsen. In Nederland hebben we slechts één Faculteit Diergeneeskunde en die staat in Utrecht. Elk jaar is er voor 225 studenten plaats, maar het aantal aanmeldingen is veel hoger, zodat het op voorhand bepaald niet zeker is of je kunt instromen in de studie van je eerste keuze.

Hoewel je hart uitgaat naar deze studie, vraag je je af of deze studie te verenigen is met je geloof en je maakt je vooral zorgen over de evolutietheorie. Blijkbaar ervaar je de evolutietheorie als iets bedreigends. Ik voel dat wel aan, maar ik hoop je in mijn antwoord niet alleen duidelijk te maken dat "angst een slechte raadgever is", zoals het spreekwoord zegt, maar ook niet nodig is als je je met zulke vragen tot de Heer(e), onze God, wendt. Het is goed dat je deze vraag ook hier bij Refoweb neerlegt en ik hoop dat ik je hierin een beetje op weg kan helpen.

Realiseer je dat, nu je deze leeftijd hebt bereikt en meer en meer op eigen benen komt te staan, je christelijke levenspad zich meer en meer zal kruisen met onze grotendeels seculiere maatschappij en seculiere denkwijzen. De evolutietheorie is daarvan slechts één van de vele voorbeelden. Het hiermee omgaan lijkt bedreigend, maar het heeft geen zin om je ervoor af te sluiten. Sterker nog: ik vind het ongewenst dat christenen zich hiervoor zouden moeten afsluiten, zoals je nog wel eens in onze kringen hoort. Probeer deze seculiere invloeden te zien als kansen om je geloof te scherpen en niet als bedreigingen die je van je geloof in God en de Bijbel gaan beroven. Als je bereid bent om de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord te accepteren, dan is namelijk niets wat door een mens beredeneerd of bedacht is, bedreigend. Deze laatste zin vormt de kern van mijn betoog .

Om even terug te komen op de evolutietheorie en de rol daarvan in de opleiding tot dierenarts: de evolutietheorie speelde toen ik diergeneeskunde studeerde hoegenaamd geen rol. Ik herinner me dat in het eerste studiejaar, bij het vak Zoölogie, aspecten van de evolutietheorie terloops ter sprake kwamen bij de vergelijkende anatomie van de verschillende diersoorten. Maar dat was ook alles. De  evolutietheorie is als biologisch denkmodel (ik gebruik hier bewust het woord "model" i.p.v. "leer") veel belangrijker bij de studie Biologie dan bij Diergeneeskunde of Geneeskunde.

Door jouw vraag moet ik terugdenken aan een passage uit een preek die ik een paar jaar geleden hoorde en die me sindsdien is bijgebleven. In deze dienst ging het ook om het menselijke vernuft in relatie tot Gods Almacht.  Zonder te kort te willen doen aan het menselijke vernuft, maakte de predikant mij met een eenvoudig voorbeeld duidelijk dat Gods Almacht van een totaal andere orde is. De predikant haalde de vergelijking aan tussen het vliegvermogen van een vogel en een vliegtuig. De vogel, geschapen door God, vliegt sierlijk en nagenoeg geruisloos als een acrobaat door de lucht. Het vliegtuig daarentegen, gemaakt door de mens, verplaatst zich in rechte lijnen met een oorverdovend lawaai, grote witte strepen in de lucht achterlatend; bepaald niet sierlijk. De boodschap van die predikant was dat het vliegend principe van de Goddelijke vogel vergeleken met het menselijke vliegtuig van een andere, niet te vergelijken, orde is. Als je deze metafoor doortrekt naar jouw vraag, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Immers, de evolutietheorie is dan namelijk niets meer en niets minder dan een, naar menselijke maatstaven, geniale interpretatie van een aantal biologische waarnemingen door Darwin in 1859. De Schepping door de Heer(e), onze God, is iets van een totaal andere, niet te vergelijken, orde.

Ik hoop hiermee duidelijk gemaakt te hebben dat je als christen niet bang hoeft te zijn voor een menselijke theorie als je erop vertrouwt dat de Bijbel Gods onfeilbaar Woord is. Daar zit de crux bij het omgaan met de uitdagingen die de huidige seculiere maatschappij voor ons met zich meebrengt: ben je bereid om erop te vertrouwen dat de Bijbel Gods onfeilbaar Woord is? Zoja, dan weet je dat Zijn werk toen, nu en straks van een totaal andere orde is vergeleken met Darwins denkmodel, dat de geschiedenis is ingegaan als de evolutietheorie. Dit schept tevens ruimte om als christen kennis te mogen nemen van Darwins werk en er op basis van menselijke maatstaven respect  voor te mogen hebben.

Ik wens je alle succes toe,
Dr. E. van Garderen

Dr. E. van Garderen

Dr. E. van Garderen

 • Geboortedatum:
  22-07-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  dierenarts, specialist pathologie

Tags in dit artikel:

evolutietheoriestudiekeuze
3 reacties
aadpors
18-07-2013 / 10:06
Beste (bijna) student,

kleine tip: blijf nuchter. Let op bij de tentamenvragen, over het algemeen kun je daar wel neerzetten wat je er zelf van denkt, mits onderbouwd. Ik heb zelf biomedische wetenschappen gestudeerd in Leiden. Het leuke is dan dat je van de ene docent inderdaad vol vuur wordt uitgemaakt voor een domme koe (letterlijk) als je niet in de evolutietheorie GELOOFT, terwijl twee colleges later een andere docent duidelijk laat merken dat hij de grootste onzin aan het vertellen is, maar geen keus heeft omdat het nu eenmaal de gangbare wetenschappelijke theorie is.

Ik weet niet of je bij diergeneeskunde ook wat wetenschappelijk-filosofische onderwerpen voor de kiezen krijgt. Hoe dof het ook klinkt, het geeft soms heel aardige inzichten in de naïviteit van de meest vooraanstaande wetenschappers.

Succes met je opleiding!
Gerard
18-07-2013 / 12:49
Een tip voor de vragensteller: verdiep je er in zodat je weerwoord hebt en sterk in je schoenen staat als bepaalde leraren onzin verkondigen.

Aanrader: http://www.evolutionofacreationist.com/
Jobe Martin was eens eens overtuigd evolutionist omdat hij het zo in zijn studie geleerd had. Toen hij leraar was werd hij door een aantal leerlingen uitgedaagd konkrete voorbeelden te onderzoeken. Stap voor stap, hoe meer hij onderzocht, begon de wankele grond van de evolutieleer onder zijn voeten af te brokkelen...

Zijn boek 'THE EVOLUTION OF A CREATIONIST' kan ook gratis worden gedownload van zijn website als pdf en is een aanrader. Jobe Martin is nu een bioloog die echt God alle eer geeft.
Zijn video series 'Incredible Creatures that Defy Evolution' en 'Creation Proclaims' zijn ook aanraders. Ook verkrijbaar in het Nederlands.
juni
19-07-2013 / 18:53
toppie antwoord.
succes vragensteller

Terug in de tijd

Is het gevaarlijk als je een keer met een vinger tussen je twee schaamlippen bent geweest om te voelen hoe ver je kunt?
geen reacties
18-07-2008
Als ik de vragen zo eens doorlees valt het mij op dat het zo veel gaat over wat nu mag en wat nu niet mag, maar zo weini...
geen reacties
18-07-2007
Ik leef de laatste tijd echt in pure angst. Angst voor de hel, angst om gestraft te worden, angst om veroordeeld te word...
5 reacties
18-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering