Ziekte uit Gods vaderlijke hand

Ds. J. van het Goor / 1 reactie

03-07-2013, 13:00

Vraag

Pas een preek gehoord over zondag tien van de HC. Nu heb ik al vele jaren last van spierreuma en rugpijn. Zitten in de kerk veroorzaakt erg veel pijn, hierdoor is het niet mogelijk om twee keer per zondag naar de kerk te gaan. Wat zou de bedoeling van de Heere hiermee zijn? Elke zondag zie ik er tegen op om naar de kerk te gaan, vanwege ondraaglijke pijn. Het liefst zou ik in bed kruipen en een 'bandje' luisteren. Echter als je dit doet, geef je geen goed voorbeeld voor je gezin. Ik kom er niet uit en weet niet hoe het verder moet. Zijn er meer mensen die hier mee worstelen?

Antwoord

Beste vraagsteller.

Uw vraag is tweeledig, lijkt me. In de eerste plaats de vraag naar het verband met zondag 10, dat gezondheid EN ziekte uit Gods VADERlijke hand ons toekomen. Dat is niet altijd zo eenvoudig te zien. Wat kunnen de moeiten en de zorgen en het verdriet groot zijn. De vraag stuwt zich in je omhoog waarom en hoe God dit toelaat of zelfs toe schikt. En hoe bestaat het dat de Heere Jezus zo lang wacht als de zusters van Lazarus Jezus laten roepen terwijl hun broer zeer ernstig ziek is en Jezus 'gewoon' twee dagen blijft waar Hij is. Het antwoord in Johannes 11 is wel duidelijk: Opdat jullie geloven zullen.

Maar altijd ligt het niet zo duidelijk. En toch belijdt het geloof (!), dat het niet van een 'vreemde' komt maar van VADER, door Zijn Vaderlijke hand. Dan is het anders; niet perse gemakkelijk, maar wel anders. Dan weten we ook bij wie we met de moeite en de zorg terecht kunnen. Jakobus leert immers: Is iemand in lijden? Laat hij bidden! En als je dat niet meer kunt vanwege lichamelijke en geestelijke zwakte? Roep dan de ouderlingen van de gemeente: Om met u te bidden, en je te dragen tot op het hart van de VADER. Overigens ook: Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen!

Ziekte en zorg kan en wil je heel sterk aan God, aan VADER binden. Het geloof zegt met Paulus in Romeinen 8: Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Let wel... zondag 10 van de HC is geen theorie maar geloofsbelijdenis en mag ook geloofsbeleving zijn.

Het tweede wat u m.i. vraagt is wat je moet doen als je zo door ziekte en pijn gehinderd wordt dat je niet in de kerk kunt zitten. Mag ik een kort antwoord geven? Wees dankbaar voor de middelen die er zijn!! En maak daar gebruik van!! Als het mogelijk om één keer te gaan, doe dat; inderdaad om te laten zien dat je met het gezin samen gaat. Maar als u zoveel pijn hebt, dat u eigenlijk uzelf in de weg zit en weinig 'meeneemt' naar huis van wat er gesproken wordt, wat is dan het belang en het nut van de moeitevolle kerkgang? Zou de Heere niet weten waarom u thuis blijft? Pijn verhindert om te luisteren.

Ik zou, omdat dit al langdurend (en blijvend?) is niet kiezen voor bandjes. Ik zou met spoed aansluiting voor de kerkradio aanvragen en zo live verbonden zijn met de dienst waar ook de andere huisgenoten hun plek hebben. Dan kun je thuis over dezelfde preek en dienst doorpraten. Zo kunt u een plek uitzoeken, zittend of liggend, waardoor u minder pijn hebt en zodoende goed kunt luisteren. En als het beter is om even op te staan of je even te vertreden onder de preek, dan kan in de woonkamer wel wat in de kerk niet mogelijk is. De Heere is wat dit aangaat niet aan een plaats gebonden.

Hopelijk heb ik u zo enige handreiking kunnen geven. Ook wens ik u kracht toe om de last van uw ziek zijn te dragen.

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

 • Geboortedatum:
  20-09-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Inactief
1 reactie
Catherine
03-07-2013 / 15:26
Vraagstelster: je hebt een computer, dan kun je via audio server met je eigen kerkdienst meeluisteren? Of is jullie kerk hier niet aan verbonden?
Ik was ook door ziekte aan huis gebonden, soms voelde ik me bij het opstaan goed, om na een uur al "in te storten" en dus niet mee kon met het gezin.
Ik begreep soms ook de wegen van de Heere niet. Maar ik mocht wel bijzonder bemoedigd en vertroost worden via de preken op internet.
Vooral als je dan de dominee voor je hoort bidden, is dat echt bijzonder en troostrijk!
En als het een kwestie is van niet lang kunnen zitten, kun je bijv vragen aan de kerkenraad of je in de consistorie of kerkzaal mag zitten, dan kun je af en toe even staan en lopen.
Een 3e mogelijkheid is achterin de kerk gaan zitten en als het even niet meer gaat, kun je in de gang wat heen en weer lopen.
Sterkte!

Terug in de tijd

Ik ben sinds mijn geboorte lid van de Gereformeerde Gemeenten. Nu ga ik hier ongeveer sinds mijn 17e/18e jaar niet meer ...
geen reacties
03-07-2017
Ik ben een jarenlange gebruiker van antidepressiva. Kan het zijn dat je geloofsleven hierdoor vlakker wordt, of zelfs op...
10 reacties
03-07-2010
Ik heb een vraag over hoe om te gaan met het verschil in geloofsopvattingen in de zending. Ik ben belijdend lid van de N...
geen reacties
03-07-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering