Kennis van de drie stukken

Redactie Refoweb / 13 reacties

03-07-2012, 10:49

Vraag

Wordt de kennis van de drie stukken bij de meeste gemeenteleden aanwezig geacht, ook omdat in bevindelijke gemeenten een groot deel aan het Avondmaal gaat?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

13 reacties
zeeland
03-07-2012 / 14:20
Het zijn wel de essentiële zaken voor een christen. Dat er vanuit jou, zondaar nooit iets goeds kan komen en dat je dan verlossing mag krijgen door het bloed van Christus. Zal je dan niet je leven lang proberen dankbaar te wezen?! Ik zeg helaas proberen, want hier hebben we nog een eigen vlees/wil/hoogmoed en met dat in je lichaam, lukt het helaas nooit om helemaal dankbaar te wezen.

Wordt het geacht is je vraag. Ik denk het wel. Is het ook aanwezig bij iedereen? Ik denk het niet.
Ik denk dat de catechismus heel bewust een bepaalde 'richtlijn' aangeeft, zoals het over het algemeen gaat. De een wordt in een fractie bekeerd en de ander doet er jaren over. God is hier geheel vrij in.
Sommigen zeggen dat ze eerst Christus lief hebben gekregen en pas daarna zagen hoe groot zondaar ze waren. Dit zou kunnen, want wie zijn wij, dat wij een bekeringsweg voor de Heere zouden uitstippelen.
Echter is het mijn ervaring niet. Ik zelf denk dat je voordat je Christus leert kennen, je een bepaalde kennis van je zonden hebt. Misschien zelfs onbewust, dat je steeds meer jezelf gaat bekeren, door je van de zonden te verlaten (omdat je weet dat het niet goed is) en dat je steeds dichter bij het Woord komt en als je dan niet meer zonder de Heere Jezus kunt en je weet dat je nooit tot Hem kunt komen vanwege jou ongeloof en zonden, heb je dan geen zondekennis?

Gelukkig is het geen werk van ons en heeft God Zelf een Weg gebaand opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebben!
dkw
03-07-2012 / 14:44
Ik ben ook overtuigd dat we God geen weg moeten voorschrijven, ook niet over de volgorde van ellende, verlossing en dankbaarheid daar deze volgorde ook niet in de bijbel staat.
Als je eens een ogenblik in mag zien hoe klein en hoe nietig dat wij mensen op deze aarde zijn en hoe onnoemelijk groot en machtig God is, dan zou de mond niet meer durven opengaan over een bekeringsweg met "verplichte" belevenissen, processen en gevoelens.
God is gelukkig vrij en niet aan de mens gebonden.

Wel geloof ik dat ieder kind van God 3 stukken zal beleven, hoe of wat en in welke volgorde, daar hoef ik gelukkig niet aan te komen en dat kunnen we gerust overlaten aan God!

Stel je voor zeg, iemand heeft genade van God ontvangen maar die mens vind dat hij/zij nog niet genoeg ellendekennis heeft gehad, want het heeft God behaagd deze mens bijna geen ellendekennis te geven maar wel voldoende om tot Hem te gaan.
Wat een ongeloof is dat dan van zo'n mens, dat zouden we toch niet moeten willen?

Nee, niet wachten op zondekennis, ellendekennis, maar vlucht tot Hem en word behouden!
Autumn
03-07-2012 / 15:19
Wat zijn in vredesnaam de drie stukken?
dkw
03-07-2012 / 15:21
Heidelbergse catechismus zondag 1 vraag 2:

Vraag 2: Wat moet u weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven?

Antwoord:
Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn1.
Ten tweede hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word2.
Ten derde hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn3.

Lees antwoord 1 voor verduidelijking, zie ook
http://members.home.nl/a.janssen/evangelie/hc.html
waldboy
03-07-2012 / 16:52
-Het zijn wel de essentiële zaken voor een christen-

Wat zijn de drie stukken?? Nooit van gehoord.

Ken de HC niet, maar weet wel wat ik moet weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven.
Heb geen ccatechisatie gehad, geen belijdenis gedaan. Ga toch elke keer aan het Avondmaal.

Heb alleen maar de Bijbel. Daar kan ik alle antwoorden vinden. Dus of ze zo essentieel zijn?
dkw
03-07-2012 / 16:59
@waldboy:
De HC kan soms een verduidelijking op de bijbel zijn en kan dingen klaar en helder uitleggen, het is een soort korte samenvatting.
En inderdaad, het zal ook terug te vinden zijn in de bijbel, het is geen essentieel onderdeel.

De dingen die hierin staan zul jij ook kennen als christen zijnde, als Kind van God, in eenvoudige taal (de HC is nogal oud).

Samengevat 3 onderdelen die je als gelovige Christen meegemaakt hebt:
1 Er kwam een moment in je leven waarin je inzag dat je Jezus nodig had, dit kan van alles zijn, ziekte, sterfgeval, een leeg leven, bang voor de dood, angst, er was iets waardoor je inzag dat je Jezus nodig had.

2. Je mocht gaan geloven in Jezus Christus en je mocht geloven dat Hij al jouw zonden vergeven heeft en dat jij Hem nodig had in alles, dat Hij alles voor jouw geworden is.

3. Je bent Jezus enorm dankbaar hiervoor en je probeert te leven zoals Hij dat van ons vraagt.

Ziedaar in mijn eigen woorden zondag 1 van de HC.
waldboy
03-07-2012 / 19:34
@dkw-bedankt voor de uitleg.
Johannes3vers16
04-07-2012 / 09:05
Beste vraagsteller, ik begrijp je vraag heel goed vooral omdat dit in de reformatorische kerken bijna of misschien wel helemaal gelijk wordt gesteld met Zijn Woord en m.i. is dat wel wat fout. vaak zie je als er iets getekend moet worden dat je belijdt dat Gods Woord de waarheid is én de 3 formulieren........................

Ik heb in mijn archiefje zitten te zoeken en kwam mijn vraag tegen (bleek al 6 jaar geleden te zijn), maar plak het toch even voor je hieronder. Gods Zegen en laten we Zijn Woord biddend onderzoeken!

Mijn vraag:
Moet je de orde van Ellende, verlossing en dankbaarheid, zoals gesteld in het Heidelbergse Catechismus, in die
volgorde ook "beleven" / zien of kun je toch ook dankbaar zijn voor hetgeen je ziet in Christus en de verlossing die Hij geschonken heeft en dat je daarna toch meer en meer je ellende ziet of kan dat niet! Ik kom er echt niet! Kunt u kunt mij helpen?

Antwoord van een geliefd Kind van Hem:
Helaas, lieve ........, wat jij noemt is een van de vele wijsneuzerijen van zelfvoldane mensen, die volgens mij maar heel weinig eerbied hebben voor het uiterste tere werk van de Heilige Geest. Zij menen precies te weten (te kunnen voorschrijven) hoe de Geest moet werken. Pas dan hechten zij er hun goedkeuringsmerk aan.
Nee, ik heb meerdere christenen gekend die aanvankelijk zo overweldigd waren door de liefde van God in Christus, dat ze daar helemaal in opgingen en er intens van genoten. Pas langzamerhand drong het tot hen door, dat zij die volle liefde niet bezitten en zagen ze in het licht van Zijn liefde hun vele gebrek aan liefde, dus hun zonde. Geniet samen met je man van Hem met volle teugen en verheerlijk Hem in aanbidding.
Autumn
04-07-2012 / 11:35
Wat een mooi antwoord kreeg Joh3:16 op zijn/haar vraag! Ik denk dat God niet werkt via stappenplannen en regeltjes en volgordes, gelukkig niet! :-)
1a2b3c
04-07-2012 / 17:05
Eens met bovenstaande reacties.
In Rom.11:33 staat dat Zijn wegen onnaspeurlijk zijn, we krijgen het nooit in een schema zodat het voor ons zo lekker overzichtiglijk wordt. Gelukkig maar!
Soms lijkt het alsof men denkt dat God Zich zou laten beïnvloeden als wij ons maar ellendig en berouwvol voelen. Dan zal Hij wel verhoren, want in die weg werkt Hij. (denken we te weten)

De Goddelijke liefde is de agapè-liefde, dat is een liefde die belangeloos geeft wat het beste is voor de ander, zonder iets terug te verwachten. Agapè-liefde is een keuze.
God heeft ervoor gekozen om de wereld lief te hebben.Verloren, vijandige en goddeloze mensen.
Die liefde is niet te beïnvloeden, ook niet door de kennis van de 'drie stukken'.
Als er iets in ons zou zijn waardoor God bij ons aansluit, dan is het geen agapè-liefde meer.
Door die belangeloze liefde, die niets van ons verwacht, wil God ons redden. En dan is het één van tweeën, of je wijst Hem af, of je neemt Hem aan.
Het enige wat je weten moet is dat Hij jou roept en dat je welkom bent Opb.22:17.

(In de Bijbel staan verschillende woorden die met liefde vertaald zijn, maar agapè is de Goddelijke liefde)
1a2b3c
04-07-2012 / 17:14
Onvoorwaardelijk hoort ook nog bij de agapè-liefde,vergat ik erbij te zetten.
adriano313
04-07-2012 / 23:27
mooie constatering, agapé liefde is onvoorwaardelijk (zonder voorwaarde)

Hoeveel stukken zijn u nodig? ....Agapé!

Jezus ging naar Galilea om het evangelie Gods te prediken.[en Hij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. (mar 1:15) (sorry maar ik lees hier geen 3 stukken)
Lendy
26-07-2012 / 10:08
Ik wil duidelijk maken dat de drie stukken in HA-formulier OOK STAAN in licht van de troost, zo moeten we dat zien (en niet in het licht dat een mens enkel maar ellendig is, wat kan dan het Avondmaal betekenen?). Opmerkelijk is dat ook dan in de eerste onderzoekvaag, dus het kennen van ellendestaat, gelijk gesproken wordt over de kern van het Woord, nl. ... eer Gods de zonde ongestraft liet blijven reeds heeft gestraft aan Zijn lieve Zoon. Dat een ieder dit tot zich door laat werken SVP.

Terug in de tijd

Geachte dominee Klomp. Ik ben een jonge, gescheiden moeder en heb kinderen bij mijn vriend. Hij wil/kan niet trouwen. Ve...
geen reacties
03-07-2007
Ik heb eigenlijk twee vragen. 1. Wat is het verschil tussen de Gereformeerde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente?...
geen reacties
04-07-2017
Wat vind u van de Jongerenavond in Doorn? Graag een mening van een Ger. Gem. of HHK-predikant. Ik wil graag weten of het...
geen reacties
03-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering