Wel belijdenis, geen Avondmaal

Ds. G.A. van den Brink / 2 reacties

26-06-2013, 10:16

Vraag

Beste ds. Van den Brink, Zojuist las ik uw antwoord op de vraag waarom er in sommige gemeenten zo weinig mensen aan het Heilig Avondmaal gaan. Uw antwoord zoals u dat schrijft over de verhouding belijdenis-avondmaal had ik wel verwacht en ik ben het er ook van harte mee eens (na me hier enigszins in verdiept te hebben). Maar hieruit voort komt de volgende vraag: Hoe kan het zo gegroeid zijn dat het in veel kerken toch gewoonte is dat er veel belijdende leden niet aan het avondmaal gaan? In mijn gemeente gaat nog niet de helft van de belijdende leden aan (terwijl ik niet eens in een afgescheiden kerk zit). Ik mocht dit jaar belijdenis doen en de dominee vroeg wel hoe het met ons persoonlijke geloof zat, maar dit was zeker geen voorwaarde om belijdenis te mogen doen. Ik mag aanstaande zondag met een dankbaar hart voor het eerst aangaan, maar er zijn er ook van mijn groep die niet zullen aangaan. En de kerkenraad gaat vreemd genoeg op bezoek bij degenen die wel aan het avondmaal gaan, terwijl het me logischer lijkt dat ze eens praten met de belijdende leden die afblijven... Mijn vraag is dus: hoe kan het dat deze situatie zo gegroeid is? Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat men in afgescheiden kringen belijdenis moet doen als men kinderen wil dopen etc., maar ook in de (Hersteld) Hervormde Kerk is dit min of meer traditie geworden. Veel belijdende leden, weinig avondmaalsgangers. Hoe kan dat?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor je vraag. Een antwoord erop kan zowel theologisch van aard zijn, als meer historisch.

Theologisch: ik heb de theologische oorzaak al genoemd in antwoord op de eerdere vraag. Er is een verkeerde visie ontstaan op het eigene van de kerk. Misschien moet ik daaraan toevoegen, dat een verkeerde visie op het doen van belijdenis, getuigt van weinig vertrouwen in de krachtige werking van het evangelie. De Dordtse Leerregels zeggen: "door de vermaningen/aansporingen wordt de genade meegedeeld." Gods werk gaat het allerbeste voort als wij des te vlijtiger zijn in het doen van onze plicht (DL. III/IV,17). Maar waar dit zicht op de samenhang van uitwendige en inwendige roeping verdwijnt, daar verdwijnt ook de vrucht op de prediking. En dan wordt eerlijk onbekeerd zijn een acceptabele situatie binnen de kerk.

Historisch: misschien dat soms (ik wil niet generaliseren) er door de secularisatie van de achterliggende eeuwen de angst is ontstaan, dat als je de eerlijk onbekeerde mensen niet als lid toelaat, de kerk spoedig zou ophouden te bestaan. En het zou inderdaad kunnen dat de kerk decimeert – maar God doet meer door een kleine Gideonsbende dan door een groot leger (Richteren 7).

Laat ik hieraan nog één ding toevoegen. Tim Keller wijst erop dat de werfkracht en de aantrekkingskracht van de kerk sterk verzwakt als de "oudste zonen" (vgl. de gelijkenis van Lukas 15) het zo gemakkelijk in de kerk kunnen uithouden. Het vraagt moed en geloof van ambtsdragers om de eenvoud en de radicaliteit van het evangelie ook toe te passen op het toelatingsbeleid van degenen die openbare belijdenis willen afleggen.

Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
2 reacties
mina
26-06-2013 / 16:41
Ik heb 3 jaar geleden belijdenis mogen doen.
Een week voordat het Heilig Avondmaal werd gevierd hebben wij met debelijdenisgroep een avond bij elkaar gezeten en er over gepraat .
Dat was een hele fijne avond.
Ik weet :het is voor ieder persoonlijk, maar toch was het mooi om met elkaar er over te hebben.
De drempel was toch best hoog om aan te gaan.
Was dat inderdaad van huis uit niet gewend dat: "iedereen gewoon maar aangaat"
Toch liet God mij weten dat het ook voor mij was.
Ongelofelijk toch! Ik kreeg inderdaad ook bezoek van de wijkouderling.
Toch was dat heel mooi.
Hij kwam echt niet controleren of het wel echt was.
Maar ze waren er blij mee en wilde weten hoe ik het ervaren had en of ik nog vragen had.
Denk dat die belangstelling voor zoiets echt wel goed is voor de onderlinge band
EdW
27-06-2013 / 22:29
Met de laatste zin van de dominee ben ik het hardgrondig eens!

Overigens, in aansluiting op wat @Mina zegt: bezoek van een wijkouderling krijgen, is niets mis mee. Het is dan wel de vraag met welke intentie die ouderling op bezoek komt. Maar betrokkenheid op de nieuwe lidmaten van de gemeente is belangrijk en goed.
En inderdaad is het vreemd dat mensen die niet aangaan geen bezoek krijgen.

Nog een persoonlijke aanvulling: ik heb zelf ruim een jaar geleden belijdenis mogen doen en daarna ook deelgenomen aan het Avondmaal. Ik heb echter nooit wat gehoord van een ouderling of ander kerkenraadslid en daar ben ik best teleurgesteld over eigenlijk.

Terug in de tijd

Wij hebben altijd veel popmuziek geluisterd, maar doordat we van de duistere kanten gehoord hebben, hebben we alles wegg...
geen reacties
26-06-2006
Wanneer heb je een 'levend Christusgemis'? Ik weet dat ik niet zonder Hem kan, maar het dringt me niet tot God. Mijn zoe...
geen reacties
27-06-2015
ABN-Amro wil dat aan het eind van het jaar alle klanten met een ring kunnen betalen. Er wordt ook geëxperimenteerd met b...
7 reacties
26-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering