Met een geopenbaarde Middelaar toch verloren gaan! Kunt u uitleggen wat hiermee ...

Ds. N.P.J. Kleiberg / geen reacties

26-06-2006, 00:00

Vraag

Met een geopenbaarde Middelaar toch verloren gaan! Kunt u uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en of dit naar de Schrift is?

Antwoord

Het is niet het gemakkelijkste om je hierop antwoord te geven, omdat met die uitspraak verschillende zaken bedoeld kunnen zijn. En ik weet niet hoe dit gezegd is en in welk verband dit gezegd is. Daarom reik ik je twee mogelijkheden aan. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
 
Ten eerste: Toen Jezus aan het kruis hing is Hij aan de mensen geopenbaard is als de Koning der Joden en toch gingen velen aan Hem voorbij. En zo kan je spreken over een geopenbaarde Middelaar, zoals dat ook gebeurt in de prediking. Daar is de Middelaar aan je voorgesteld, geopenbaard door middel van de prediking. Maar als dat Woord je hart niet raakt en je gaat gewoon verder door je eigen leven te leiden, dan ga je als nog verloren. Je weet van die Middelaar, Hij is je voorgehouden, geopenbaard en toch ga je verloren.

Ten tweede: als de Heilige Geest door middel van het Woord de Middelaar aan je hart komt te openbaren, dan doet Hij geen onvolkomen werk. Dan is Hij de Middelaar geworden, geopenbaard aan je ziel. En dezulken kunnen niet meer verloren gaan. Ze kunnen nog menigmaal wel vallen als een David, maar nooit vallen uit de handen van de Middelaar. Onze Dordtse vaderen zeggen dan ook, dat er geen uitval van de heiligen is. In dit tweede geval is het dus on-Bijbels door te stellen, dat je met een geopenbaarde Middelaar verloren kunt gaan.
 
Maar hierdoor komt er wel een andere vraag naar ons toe: Christus is geopenbaard, je hoort van Hem, je weet van het werk van Hem, maar is Hij ook de jouwe geworden door Zijn Geest? Dan alleen is een geopenbaarde Zaligmaker Eén, Die volkomen zalig maakt en dan kan ook jij niet meer verloren gaan. Hoe ligt dat in jouw leven?
 
Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben wat in verwarring. Mijn leven staat nogal op z’n kop en ik ben mezelf wat kwijtgeraakt. De grootste vraag bij all...
1 reactie
27-06-2018
Een vraag over het boek 1 Samuel 1, daarvan vers 3 en hoofdstuk 2 vers 12. Ze zijn wel priesters des Heeren in hoofdstuk...
geen reacties
26-06-2005
Steeds vaker krijg ik te horen van mensen: Ik geloof wel maar op mijn eigen manier. Ze geloven dat er een God is en dat ...
1 reactie
26-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering