Bezig met satanisme

prof. dr. M.J. Paul / 7 reacties

22-06-2013, 13:44

Vraag

Sinds een jaar geleden houd ik mij bezig met satanisme. Hier heb ik de andere kant leren kennen. Zo zie ik dode mensen die wat van me willen. Ik word 's nachts gekweld door geesten en leeft met een bepaalde angst in me, terwijl ik me ook zwak voel in de echte wereld. In sommige reacties wordt ontkend dat paranormaal/satanisme bestaat. Mijn ervaring is dus anders. Nu ben ik verzeild geraakt in deze wereld en wil er graag uit komen. Maar dat is op dit moment moeilijk. Als ik in de kerk ben, voel ik me van binnen gekweld. Als ik bid worden er voorwerpen verschoven in mijn kamer. De Bijbel wordt soms weggesmeten als ik er uit ga lezen en vrienden en familie worden afstandelijker. Wat moet ik doen? Please help me!

Antwoord

Beste vraagsteller,

De verschijnselen die je noemt zijn bekende gevolgen, en ontkenning van het paranormale en het satanisme helpt je niet verder. Een paar weken geleden heb ik voor deze rubriek iets geschreven over hekserij en satanisme. Daar heb ik een paar adviezen gegeven. Uit de vele vragen op dit gebied trek ik de conclusie dat er heel wat meer aan de hand is in onze kerken dan bekend is. En ook dat het goed zou zijn als ambtsdragers zich eens afvragen hoe ze in zulke situaties een helpende hand kunnen bieden.

Omdat je bij een kerk hoort, vraag ik mij af waarom je je bent gaan verdiepen in het satanisme. Wat is er een jaar geleden gebeurd? Als de oorzaken bekend zijn, is daar ook iets aan te doen. In een algemene vragenrubriek is het lastig concrete adviezen te geven. Het is zinvoller als iemand in je omgeving of per mail je met raad en daad bij kan staan. Wanneer je via Refoweb persoonlijk contact opneemt, kan ik mee zoeken naar iemand die je kan helpen en begeleiden.

Blijf toch maar bidden tot God, ook al verschuiven er voorwerpen. De tegenreacties kunnen heftig zijn, maar God is veel machtiger dan alle geesten die je van Hem proberen af te houden.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occult
7 reacties
coby
22-06-2013 / 18:51
ga om te beginnen het bloed van Jezus aanroepen ,en zingen van bijbelse liederendaar gaat de duivel van op de vlucht!!
ik vind de reactie van de dominee heel kort
laat er mensen voor je bidden dat is heel erg nodig dan
Dorah
23-06-2013 / 08:43
Coby, het antwoord vind ik juist duidelijk. Hij is bereid om de vraagsteller te helpen om passende hulp te vinden.
Je adviezen zijn op zich wel goed maar de vraagsteller zit wel aardig diep in de problemen en kan dit waarschijnlijk niet alleen.
Vraagsteller: heel veel sterkte!
EenVasteBurcht
23-06-2013 / 17:49
Over dit onderwerp wordt m.i. binnen de Gereformeerde Gezindte (te) weinig gesproken. 'Bijgeloof, dat is iets van vroeger', 'deze dingen zijn voor ons niet relevant' en 'doe maar nuchter en niet zo zweverig', het zijn allemaal makkelijke zinnetjes waarmee je geconfronteerd kunt worden. Maar: waar een Overwinnaar is, is een Tegenstander. Waar het Koninkrijk Gods is, is (helaas nog) het Rijk der Duisternis. Waar Vergeving is, is helaas nog steeds de Aanklager (Satan = hebreeuws voor Aanklager). Waar Waarheid is, is nog steeds de Leugen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het is de realiteit dat er een geestelijke strijd aan het plaatsvinden is, niet alleen in ons leven zelf (ons verstand en de zaken die we kunnen zien) maar ook in de onzichtbare, geestelijke wereld van engelen en andere voor ons onzichtbare zaken. Nu vind ik niet dat dit een kernzaak is voor ons leven van alledag; over het algemeen is deze Geestelijke Strijd niet iets waar wij ons continu bewust van zijn, en van zaken als demonen en occultisme houden we ons het liefst verre. Maar de vraagsteller heeft zich hier dus in 'de nesten gewerkt', om het zo maar te zeggen, en wel op de verkeerde manier.

Door je open te stellen voor occultisme en dergelijke zaken maak je je ook kwetsbaar voor de onzichtbare machten, die voor de meeste mensen geen 'issue' zijn. Je wendt je hierdoor af van Jezus die Gekruisigd, door Wie we vrij van zonden en dus ook kwade machten zijn gemaakt. Op het internet is er (vooral vanuit charismatische/evangelische hoek) wel wat meer informatie te vinden, maar het zoeken van gerichte hulp lijkt mij veel beter, want de informatie op het internet is vaak lastig te verifiëren.

Zoals dr. Paul heeft gezegd, is er niet een algemeen geldend pasklaar antwoord te geven van het hoe en wat te doen om hieruit te komen, het beste is om op zoek te gaan naar bevrijdingspastoraat, mensen die hier ervaring mee hebben en gericht met je kunnen bidden voor bevrijding en genezing (want wat zal er veel schade zijn toegebracht, als je je met deze zaken bezig houdt). Praat met hen ook over je leven vóór je je bezig hield met deze dingen; er is waarschijnlijk een achterliggende reden. Durf ook buiten je eigen kerk(verband) te kijken hiervoor, al is er waarschijnlijk sowieso meer te vinden dan je denkt.

Wend je tot Jezus, tot het kruis. Het feit dat de Tegenstander zich manifesteert als je bidt of je in een kerk bevindt, bewijst al dat dit effect heeft; de Tegenstander is vasthoudend, maar Jezus is altijd sterker, het kwaad is voorgoed verslagen. Roep heel gericht de naam van Jezus aan. Lees ook Bijbelteksten over het onderwerp demonen, occultisme, het aanroepen van doden... Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament zijn deze te vinden. Maar onthoud dat je hier niet alleen en zonder hulp uit hoeft te komen (wellicht kan dat ook niet).
dkw
24-06-2013 / 08:28
Als je gekweld word roep Jezus Christus hardop aan, in de naam van Jezus Christus, ga weg uit mij jij satan.
En geloof in Hem, Jezus Christus die machtiger is dan wie ook!
Bambi
24-06-2013 / 14:29
In de Bijbel staat:"Overwin het kwade door het goede".

De duivel is het kwade en God het Goede.
God heeft het kwade overwonnen. Hij is ten allen tijde sterker dan de duivel.
Bij Hem moet je dus ook zijn. Klamp je aan God vast, laat Hem afrekenen met de duivel.
Maar jij moet er ook wat voor doen.
Gooi alles wat met het satanisme te maken heeft weg. En laat je er niet meer mee in.
Als je bid worden er voorwerpen verschoven, dat betekent dus dat de duivel niet blij is dat je bid.
Dus bid zonder ophouden.
Als je de Bijbel leest, wordt hij weggesmeten, dat betekent dat de duivel niet blij is dat jij de bijbel leest.
Dus lees wèl in de Bijbel.
Familie en vrienden worden afstandelijker. De duivel wil je graag isoleren, zodat hij meer grip op je heeft.
Overbrug dus zelf die afstand tussen familie en vrienden.

Jij schrijft dat je dode mensen ziet, maar dat zijn geen dode mensen. Dode mensenzielen zijn niet meer hier op
aarde. Dat zijn demonen, die de gedaante van dode mensen aannemen. Trap daar niet in. Dat is juist een slinkse manier van de duivel om mensen aan zich te binden.


Belijdt dus aan God dat je fout bent geweest ,om je hier mee in te laten en vraag Hem om hulp.
levensbron
24-06-2013 / 21:11
Hier is een mens in nood, "Wat moet ik doen? Please help me!"

Zoek contact met Dr Paul, hij wil je helpen om met professionele hulp jou met raad en daad bij te staan.

Ik weet zeker dat al deze mensen die gereageerd hebben voor jou gaan bidden, ze zijn net zo met jou begaan als ik.IK BID VOOR JOU.

Vergeet niet de duivel is machtig maar God is ALMACHTIG.
willemdeVries
29-06-2013 / 14:26
Er zijn door het land bevrijdingconferenties, van Vrijzijn, waar ze erg veel weten van de situatie waarin je zit en je ook zeker hierbij kunnen helpen.
kijk ook eens op de site http://www.bevrijdingspastoraat.nl/index.php/conferenties/vrij-zijn-bevrijdingsconferentie
De vrijheid waar we in Christus recht op hebben is ook voor jou bedoeld, geen gebondenheid van de verliezer (duivel)!
Hulp zoeken om die vrijheid te behalen! Vrijzijn kan je daar echt bij helpen.
Uit eigen ervaring adviseer ik je echt om contact op te nemen met de mensen van Vrijzijn.
Ik bid je de kracht en de doorzettingvermogen toe om vrij te worden in Jezeus Christus.

gr,
Willem

Terug in de tijd

Deze vraag is voor Ds. A. A. Brugge. Dominee ik wil u, maar bovenal de Heere bedanken voor uw preken. Het heeft mij dich...
3 reacties
22-06-2009
Ik ben 20 jaar. Ongeveer 3 jaar geleden kreeg ik verkering met een jongen uit de Oud Ger. Gem. Vrij snel nadat we verker...
geen reacties
22-06-2004
In de Bijbel staat dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren al overspel met haar doet in zijn hart. Hoe kan een man ...
2 reacties
23-06-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering