Curatorium HHK

Ds. W. van Vlastuin / geen reacties

03-06-2013, 09:02

Vraag

Aan dominee W. van Vlastuin. U mag lesgeven op het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU. Is het werkelijk zo dat iedereen die een roeping ervaart dominee kan worden in de HHK? Of is er stiekem toch een soort van curatorium? Mij lijkt dat er ook onderzoek plaats vindt of het een roeping is die gegrond is op de Heilige schrift. Of kan ik ook met een mooi verhaal zomaar dominee worden in de HHK? Hoe zit dat eigenlijk? Kunt u er misschien wat meer duidelijkheid geven hoe dit nu werkelijk bij de HHK gaat?

Antwoord

Om predikant te worden dienen we persoonlijk geroepen te zijn door de Heere. Er is niets erger dan een dienaar van het Woord die van Gods zaak zijn eigen zaakje heeft gemaakt. We moeten weten dat we niet onze zaak drijven als we in het ambt staan. Dat geeft enerzijds heilige ontspannenheid, anderzijds een zorgvuldige toewijding aan de dienst van de Heere. In onze traditie hebben mensen er grondig over nagedacht waaruit een roeping tot het ambt bestaat. Bekend zijn de typeringen door A. Brakel, Koelman en Spurgeon. Wij dringen er bij studenten op aan om zich aan deze kenmerken te toetsen. Als kerk wordt er getoetst op leer, leven en bekwaamheden, zonder het oordeel over het hart te vellen, omdat we menen dat dit niet aan mensen toekomt.
 
Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

 • Geboortedatum:
  06-03-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Wezep
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte heer Van Dooijeweert, ik heb een vraag over een antwoord van u over de toeëigening van het heil. U geeft een voo...
geen reacties
03-06-2006
Ik ben sinds 1,5 maand verliefd op een jongen die ik ongeveer iedere week een keer zie/spreek. Nu is het zo dat het wede...
geen reacties
03-06-2008
Een bruiloft zonder bandje schijnt tegenwoordig geen "normale/gezellige" bruiloft meer te zijn. Feest kan niet gevierd w...
geen reacties
03-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering