Deur van de genade in het nachtslot

Ds. D.W. Tuinier / 8 reacties

30-05-2013, 16:46

Vraag

Aan ds. D. W. Tuinier. Enkele jaren geleden heb ik belijdenis van het geloof afgelegd. Ik heb daarvoor en sindsdien veel gehad aan de geschriften van de Puriteinen. Sinds enkele maanden heb ik last van een depressie omdat het met mijn studie niet goed gaat. Als gevolg daarvan wilde enkele maanden niets meer (voelde me lusteloos, lag vaak op bed of zat boven een boek te niksen) en uit opstandigheid tegenover God heb ik de kerkgang, het persoonlijk gebed en het lezen in de Bijbel ernstig verwaarloosd en ben ik enkele maanden erg onverschillig geweest daarover, tot verdriet van mijn naaste familie. Soms bleef ik de hele zondag in bed liggen en luisterde ik niet naar een preek. Nu ben ik weer herstellend en ben ik weer begonnen met de kerkgang, het bidden en bijbellezen, maar voel nu dat -als gevolg van bovenstaande- de regelmaat hierin nog ver te zoeken is en doe dit nog met een koud hart. Ik ben hier ook mee begonnen, omdat ik ten diepste weet dat ik hier niet zonder kan. Voor mijn depressie was ik er heel sterk mee bezig, las en hoorde in mijn vrije tijd veel preken en was trouw in de kerkgang. Bijna dagelijks word ik geplaagd met de gedachte dat ik genadetijd heb vermorst en dat God nu niet meer naar me luisteren wil, omdat ik Hem zo lang niet heb gezocht en ook Zijn dag heb ontheiligd. Vaak denk ik dat ik hiermee heb gezondigd tegen de Heilige Geest. Ik houd me dan ook op de been met de gedachte dat als dit laatste het geval is, dat ik mij dan voorgoed afgekeerd zou hebben van God en Zijn Woord. Maar toen ik laatst iets las van Christen in het Huis van Uitlegger (John Bunyan) over de man die in een ijzeren spelonk zit en voor wie op grond van Gods Woord geen hoop meer is, omdat hij God heeft getergd, ben ik nu weer erg bang dat ik de deur van de genade in het nachtslot heb gegooid. Zo word ik al een poosje heen en weer geslingerd. Ik zou graag raad willen in mijn situatie.

ADVERTORIAL

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Als laatste weggaan en als eerste terugkomen in je dorp na de verschrikkingen van IS.

Ontdek het inspirerende verhaal van Father Poulos op de Open Doors-dag.

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Antwoord

Je stelt je in je vraag eerlijk en openhartig op. Verdrietig dat je dit allemaal zo verwoorden moet. Je verhaal is herkenbaar, al mag je het nooit goedpraten. Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op met je. Je zit in de stijgende lijn, wat je gezondheid betreft.

Ook probeer je weer naar de kerk te gaan, uit Gods Woord te lezen en te bidden. Al is het met een koud en ongevoelig hart, blijf het doen. Houdt vol. De Heere werkt middellijk. Gebruik de middelen van Zijn genade, biddend. De Bijbel staat vol met personen die ook met een koud/dood hart onder het Woord verkeerden. Gods Geest maakte hun hart (opnieuw) levend, warm en ontvankelijk voor de woorden van het eeuwige leven. Denk alleen aan de geschiedenis van de Emmaüsgangers (Luk. 24). Hun hart ging branden toen Jezus tot hen sprak op de weg...

Je vraag en worsteling is duidelijk. De duivel heeft zo zijn eigen gemene listen om je in verwarring te brengen. Maar luister... ik lees in je vraag dat je niet zonder de Heere, Zijn Woord en dienst kan. Daar ben ik blij mee. Ook dat je tobt en het er moeilijk mee hebt dat je gezondigd zou hebben tegen de Heilige Geest. Het gedeelte uit het boek van Bunyan bevestigt je daarin. Toch zeg ik je: als jij verdriet en berouw hebt van de zondige, verkeerde dingen in je leven en er is nog een begeerte om de Heere te leren kennen, is er geen sprake dat je deze zonde bedreven hebt. Waar de Heilige Geest geweken is, komt dit niet meer voor. Kom met het stukje uit Bunyans boek bij de Heere. Vraag of Hij je leren, leiden en bekeren wil. Laat Zijn Woord je Gids zijn. Bidt om het werk van Gods Geest. Zodat je ingewonnen wordt voor Hem en leven mag vanuit en dichtbij Zijn Woord. Een slordig leven, een leeg leven van 'niks doen', slordig in de kerkgang, Bijbellezen en een onregelmatig gebedsleven zet de poorten wijd open voor de aanvallen van de satan. Ontwijk dat. In de Bijbel staat: Wie zijn/haar zonden belijdt en laat, zal barmhartigheid geschieden.

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

depressiefgenadevergeving
8 reacties
fokker76
30-05-2013 / 20:03
Wat een ontzettend herkenbaar verhaal.
Ook ik heb een aantal maanden in een behoorlijk depressie gezeten. God was voor m'n beleving zover weg en Zijn woord zei mij niets meer. Ik heb meerdere keren met zelfmoordgedachten geworsteld, maar ik ben dankbaar, dat God mij daar voor bewaard heeft. Hij bracht lieve vrienden en familie op mijn pad die mij geholpen en gesteund hebben in deze zo donkere periode.
Achteraf mag en moet ik zeggen, dat de Heere er toch bij was in deze moeilijke, donkere tijd. Hij heeft mij vastgehouden op momenten dat ik zo bang was voor mezelf.
Ik hoop dat de vraagsteller dit toch ook nog mag ervaren. God is getrouw! Hij houdt getrouw Zijn woord.
SDG
30-05-2013 / 21:24
Hoi vragensteller,

Het gedeelte van Bunyan's Christenreis over Christen in het Huis van Uitlegger, met name bij de man in de ijzeren kooi, geeft inderdaad te denken. Bunyan's "Christenreis" is op veel manieren autobiografisch. Ik raad je dan ook aan om ook zijn autobiografie "Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren" te lezen. Dit boekje is ingedeeld in 339 paragrafen, waarbij met name paragraaf 203 t/m 232 je enorm zullen helpen in je worsteling. Je kunt het boekje online lezen op http://archive.org/details/genadeovervloei00coppgoog

Veel zegen gewenst in het lezen, en ik bid dat je tot het inzicht mag komen dat er bij de Heere Jezus genade op genade is, zelfs voor de voornaamste der zondaren.
Mona
30-05-2013 / 21:53
Van dit boek van Bunyan is ook een samenvatting: Genade in overvloed, uitgegeven door de John Bunyan stichting.
Het is een klein en zeer duidelijk boekje, met veel verwijzingen naar de christenreis. Eigenlijk onmisbaar bij het lezen van de christenreis.
Het is een beknopte autobiografie van Bunyans (geestelijk) leven.
AHHK76
30-05-2013 / 22:09
Je bent nog steeds welkom bij God. De verloren zoon was ook afgedwaald, maar toen hij terugkeerde, stond zijn vader hem met open armen op te wachten!
Rozijn
31-05-2013 / 08:17
De genade heeft een Deur!
Omega
31-05-2013 / 10:13
Maar @Peerkloppe, je weet toch wel dat de Deur van de genade Jezus Christus is? (Joh. 10:7).
inChristus
31-05-2013 / 10:49
Joh 10:9.
Hij is de Deur, de Weg, de Waarheid én het Leven.

En vwb zonde tegen de Heilige Geest... weet wat het inhoudt. Lees die Bijbelteksten maar eens heel goed; woord voor woord. Ontdek het onderscheid tussen lasteren en zondigen.
Tot slot een voorbeeld: als iemand uit driftig karakter een voorwerp door het huis slingert, dan kun je hem die dáád vergeven. Maar kun je zijn driftige karakter vergeven? Dat kan niet.
Dat driftige karakter zal weggenomen moeten worden. Kan hij dat zelf?
Zo is het ook met zondaar en zonden. Zonden worden vergeven, maar jouw zondaar zijn niet.
Wie verlost jouw van je zondaar zijn?
"Ben je zondaar omdat je zondigt of zondig je omdat je een zondaar bent?" Think about that!
Rozijn
31-05-2013 / 11:08
@Peerkloppe: ik had gedacht dat je het hoofdlettergebruik binnen de gezindte wel kende. Dan had je meteen gezien dat ik op Christus doelde. Hij is de Deur!

Terug in de tijd

Na veel geloofsworstelingen heeft God me door Zijn Woord laten inzien dat ik mijn hele zaligheid in Zijn handen mag legg...
5 reacties
31-05-2017
In de christelijke gemeente gaat het toch ook om de gemeenschap met elkaar? Maar wat als je dan echt helemaal geen aansl...
geen reacties
30-05-2008
De laatste tijd volg ik het Refoweb-forum met wat gemengde gevoelens. Ik heb de indruk dat er heel geleidelijk een versc...
geen reacties
30-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering