Kerkvisitatie Gereformeerde Gemeenten

drs. I. A. Kole / 1 reactie

14-05-2013, 13:04

Vraag

Waarom is er niet een overkoepelend orgaan die de prediking en zuiverheid waarborgt bij Gereformeerde Gemeenten? Ik heb wel gelezen dat er kerkvisitatie wordt gehouden. Wordt hier praktisch invloed mee uitgeoefend op de kerkenraad, maar ook op een dominee? Wordt hierbij ook een aantal predikbeurten bijgewoond, zodat er gehoord kan worden hoe de dominee preekt cq preken gelezen worden? Wordt er bij de gemeenteleden naar de ontwikkelingen in de gemeente gevraagd? Ik zie zo veel verschillende gemeenten die allemaal het bordje "Ger. Gem." dragen. Ik kom in gemeenten waar door de dominee nauwelijks wordt gepreekt dat er verlossing mogelijk is door Jezus. Met wollige taal wordt dit hooguit voorzichtig gebracht. In andere gemeente hoor ik over de rijke genade van God, dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om zondaren te bekeren. Als het antwoord "ja" is, hoe kan het dan dat er zoveel verschil is tussen de ene en de andere gemeente? Ik stel deze vraag omdat het zo belangrijk is dat Gods Woord recht gepredikt wordt. Zowel wet als evangelie. Er zitten namelijk honderden mensen in de kerk -onder wie veel jeugd- die jarenlang horen over de wet, maar nauwelijks over het evangelie. Jongeren die de preek niet begrijpen, maar ook volwassenen die naar de kerk gaan omdat het een gewoonte is en niet veel van de preek begrijpen. Het gaat mij aan het hart en ik bid dat in alle kerken het Levende Woord zuiver gepredikt mag worden.

Antwoord

Bedankt voor de verschillende vragen. De ervaringen die u hebt, zou  u ook hebben als u  preken beluistert in verschillende andere kerkverbanden. Zelfs in de Bijbel zie je verschillende accenten. Dat hangt af van de context waarin de prediking gehouden wordt. Bijvoorbeeld de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3. Petrus geeft aan dat in de brieven van Paulus soms teksten moeilijk te begrijpen zijn.

U ervaart in de Gereformeerde Gemeenten grote verschillen in de preken die gehouden worden; aan de ene kant verlossing mondjesmaat, in andere gevallen wordt met veel liefde de mogelijkheid van zaligheid, redding ruim gepreekt. Hoe kan dat? Wordt dat ook gecontroleerd? Om met dat laatste te beginnen... met vragen over de prediking kun je terecht tijdens het huisbezoek, bij de kerkenraad, in gesprek met de consulent, tijdens de kerkvisitatie die elke drie jaar plaats vindt door twee predikanten (of een predikant en een ouderling uit de classis waartoe de gemeente behoort). Zorg in de voorbereiding van het gesprek er voor dat je alles opschrijft wat je wilt vragen.

Verschil in prediking is er altijd geweest en zal er blijven. Het kan zijn dat er een beschrijvende prediking is: een beschrijving van de bekeringsweg zonder een appel, een dringende oproep tot bekering: het is nu nog het heden van genade, bekeer je, de Heere wacht op je! Hij staat aan de deur: Doe Mij open. De inhoud van de preek moet zijn: Jezus Christus en Die gekruisigd! Val Hem te voet.

Verlossing heb je pas nodig, als  je weet door het ontdekkende werk van Heilige Geest dat we de band met de Schepper van ons leven verbroken hebben en dat bewust gedaan hebben! Doel gemist dat is zonde! Dezelfde Geest schenkt het geloof (Ef. 2:8) waardoor je deel krijgt aan Christus en alles wat Hij verdiend heeft: vergeving van zonden, gerechtigheid, heiligheid en volkomen verlossing! (1 Kor. 1:30).

Wanneer genoeg zondekennis? Als je de Heere Jezus nodig krijgt: er is een middel om weer in gemeenschap met God te komen? Gelukkig wel: Jezus De Weg, de Waarheid en het Leven!

Gods zegen op de prediking toegewenst Hij gaat met iedere zondaar een eigen weg. Levi: Volg Mij. Zacheüs: Ik moet heden in je huis blijven. De bloedvloeiende vrouw, de Kananese vrouw, de Samaritaanse vrouw: Hij heeft gezegd alles wat ik gedaan heb; Lydia en Paulus! De Heere zorgt voor zijn eigen werk!

Met hartelijke groet,
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeentenpreek
1 reactie
rotterdam
14-05-2013 / 16:21
Vraagt u, met alle respect, niet een beetje naar de bekende weg ?
Het is toch in onze Protestante kerken altijd al zo geweest.
Drs. Kole zegt terecht "Verschil in prediking is er altijd geweest en zal er blijven".
U zegt ; "Waarom is er niet een overkoepelend orgaan die de prediking en zuiverheid waarborgt bij Gereformeerde Gemeenten".
Wie gaat bepalen wat zuiver is ?
Het overkoepelend orgaan zou het intern al nooit eens worden.
Het is een "bijwerking" van Sola Scriptura
Het alternatief is een leraar met absolute macht - dat noemen we een Paus.

Terug in de tijd

Ik heb verkering met een lief meisje dat erg veel voor mij over heeft en eigenlijk altijd van me lijkt te blijven houden...
geen reacties
14-05-2005
Pleiten op de belofte. Dit klinkt zo rechthebbend. Ik kan dit niet goed in overeenstemming brengen met een nederige, oot...
geen reacties
14-05-2008
Zelf zit ik in de Ger. Gem. in Nederland. Deze is in onze woonplaats vrij klein in vergelijking tot de megagrote Ger. Ge...
geen reacties
15-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering