Schat in de aarde

Ds. C.G. Vreugdenhil / 3 reacties

23-04-2013, 15:50

Vraag

Aan ds. Vreugdenhil. Vandaag luisterde ik de door u gehouden preek over de gelijkenis van de schat in de aarde. In deze preek zegt u dat deze man de schat wel heeft gevonden, maar dat het zijn eigendom nog niet is. Als ik het goed begrijp valt dit geestelijk te vertalen naar: deze man is door de vondst van deze schat wedergeboren, maar nog niet in Christus ingelijfd? Pas na de verkoop van al zijn spullen en de aankoop van het land waar de schat zich bevindt is hij eigendom van de schat. Geestelijk lijkt me hier de heiligmaking mee bedoeld. Eenzelfde vergelijking kunnen we maken bij de Samaritaanse vrouw aan de Jakobsbron. Toen Jezus zei: "Geef mij te drinken", werd deze vrouw wedergeboren. Pas later in het gesprek kreeg deze vrouw kennis aan Christus: "Ik ben het die met u spreek." Mijn vraag houdt het volgende in: Enerzijds het woord van de Heere Jezus, "tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien" en anderzijds, "zonder heiligmaking is het onmogelijk om God te zien." Is geloofskennis gelijk aan persoonskennis? En/of moeten we dit lezen als zijnde dat God ieder die wedergeboren wordt ook heiligmaking schenkt? (waartoe we worden opgeroepen in het geloof te werken?).

Antwoord

Beste vragensteller/ster,
 
Excuus voor het lange wachten door een samenloop van omstandigheden.

Ik wil een paar zinnen uit je vraag lichten en daar op reageren. Eerst deze zin: "Deze man is door de vondst van deze schat wedergeboren, maar nog niet in Christus ingelijfd?"
 
Ik meen me te herinneren dat ik in die preek gezegd heb dat het vinden van de schat -als je oog geopend wordt voor de rijkdom en de heerlijkheid van Christus- niet hetzelfde is als het eigenaar zijn van de schat. Er ligt meestal een weg tussen het vinden van de schat en de zekerheid van het geloof.
 
Ik vind het moeilijk om te zeggen dat het vinden van de schat vergeleken kan worden met de wedergeboorte. Wie kan dat moment precies aanwijzen in zijn eigen leven? Je schrijft over de inlijving in Christus. Ik zou al die zaken niet teveel van elkaar scheiden. Hoe kan ik weten of ik wedergeboren ben? Onze belijdenis wijst in dat verband op het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar wanneer dat zaad van de wedergeboorte (het Woord) begint te ontkiemen blijft een geheim. Wie in de weg van de oefening van het geloof mag leren dat hij het eigendom van Christus is en dat Hij "mijn Liefste" is, lijkt mij verder gevorderd in de groei van het geloof dan iemand die voor het eerst heerlijkheid gaat zien in de Heere Jezus. Overigens, de (geloofs)wetenschap dat je het eigendom van Christus bent is niet hetzelfde als de heiligmaking. De heiligmaking is de hartelijke begeerte om heilig voor de Heere te leven. Dat is vrucht van het geloof.
 
Een tweede citaat: "Toen Jezus zei: Geef mij te drinken, werd deze (Samaritaanse) vrouw wedergeboren."

Dat zou ik zo ook niet zeggen. Het moment van de wedergeboorte blijft meestal verborgen. Toen Jezus Zich aan haar openbaarde als de Christus en zij dat geloofde en dit heerlijke bericht ging doorvertellen aan haar dorpsgenoten, bleek daaruit dat ze wedergeboren was.
 
Je stelt: "We moeten wedergeboren worden en zonder heiligmaking kunnen we geen gelovige zijn." Dat is waar.
 
Je vraag: "Is geloofskennis gelijk aan persoonskennis?"

Geloofskennis is kennis van de Bijbel, kennis van jezelf en van God, kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Kennis van God de Vader, de Heere Jezus Christus en de Heilige Geest. God wordt inderdaad gekend in Zijn drie onderscheiden Personen. Lees artikel 9 van de NGB maar eens door.

Wat je laatste vraag betreft, ieder die wedergeboren wordt, komt tot het geloof, leert wat rechtvaardiging is (vergeving) en ook wat heiliging is – het dragen goede vruchten vanuit de wijnstok Christus.

Ik hoop dat het wat duidelijker geworden is.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gelijkenisschat
3 reacties
Tdath
24-04-2013 / 15:30
@Margy

Het is allemaal heel simpel. Je moet gewoon geloven en dan ontvang je de Heilige Geest en dan ben je wedergeboren. Toen ik je reactie las dacht ik: straat uitrijden, eerste links, bij de rotonde rechtdoor, en dan bestemming bereikt! Onbegrijpelijk dat er mensen zijn die worstelen met deze zaken, het is allemaal heel simpel.

Met andere woorden: ik ben het niet met je eens. Geloof stellen in Christus = wedergeboorte. Dat is gewoon niet waar. De dominee legt het helder uit:
"Hoe kan ik weten of ik wedergeboren ben? Onze belijdenis wijst in dat verband op het geloof in de Heere Jezus Christus."
Oftewel, geloof in de Heere Jezus is de vrucht van wedergeboorte. (DL. hfst. 1 par. 12) Zoals ook verlangen naar en liefhebben van Christus. Eerst moet de boom goed zijn, dan kunnen ook de vruchten goed zijn.
Tdath
25-04-2013 / 17:56
De De mens is diep gevallen. Zo diep dat een compleet nieuwe geboorte nodig is om de verhouding met God te herstellen. Zonder deze wedergeboorte is een mens ongeschikt om iets goeds voort te brengen, bijvoorbeeld geloof. Jouw stelling dat geloof vooraf gaat aan de wedergeboorte is dus onjuist. Hoe kan een mens die zo diep gevallen is geloven zonder dat het hem gegeven wordt?

De Heere Jezus zegt over het ingaan in Gods koninkrijk: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. Wedergeboorte is allernoodzakelijkst! En dat begint niet bij menselijke activiteit (geloven), maar bij God Die zondaren opzoekt.

Mag ik jou vragen: geloof jij dat mensen die werkelijk in de Heere Jezus geloven ook van hun geloof kunnen afvallen?
MUS
28-04-2013 / 07:33
Deze gelijkenis vormt samen met de koopman een 'tweelinggelijkenis'. In de eerste vindt de mens Christus, in de tweede vindt Christus de mens! Daarom moet er geen systeem van gemaakt worden...

Terug in de tijd

Aan een ambtsdrager van de Gereformeerde Gemeenten. Onze gemeente is al geruime tijd vacant. Dat is erg moeilijk voor mi...
1 reactie
24-04-2020
Mijn werkgever heeft mij opgegeven voor een training Rots en Water. Kan ik deze training volgen. Is dat bijbels verantwo...
geen reacties
23-04-2014
De laatste tijd heb ik veel last van mijn rechterbeen. Het been voelt 'lui' en zwaar aan en ik heb het gevoel dat de spi...
5 reacties
23-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering