Depressief van geestelijke strijd

Ds. D.W. Tuinier / 2 reacties

10-04-2013, 10:04

Vraag

Kun je depressief worden van geestelijke strijd? (heilig leven lukt zo slecht, je plicht nakomen gaat zo moeilijk, onze tekorten en gebreken). Het valt me erg zwaar op het moment. Ik zie niet meer dat God me liefheeft, wat ik wel heb geweten. Het is nu zo donker. Ik weet dat God regeert, maar ervaar het niet. Ik ben een erg gevoelig mens. Zijn er tips om af te leren om op het gevoel te leven? Dat het geloof het ook alleen kan? Ik vind dit zo moeilijk, hoewel ik weet dat het geloof alleen vast en zeker is en niet het gevoel.

Antwoord

Het is maandagavond als ik deze vraag in mijn mailbox ontvang. Direct moet ik denken aan de verkondiging van Gods Woord gisterenmorgen en in de avonddienst (7-4). Beide preken gingen over Thomas. Nee, ik zeg het niet goed. Ze gingen over Jezus en Thomas (Joh. 20:24–29). Vind je het goed als ik je een klein stukje uit de preken citeer? Hopelijk heb je er iets aan.

Het eerste punt was: 1. "Thomas in de macht van het ongeloof." Wat was hij moe en moedeloos van alles en iedereen, ook van zichzelf. Hij zag het niet meer zitten. Alles valt hem zwaar. Het is donker van binnen. Hij kan nergens meer bij. Daarom isoleert hij zich van de groep en  komt daardoor nog meer in een neerwaartse spiraal terecht. Zelfs zijn vrienden kunnen hem niet overtuigen. Hij gelooft pas als hij ziet en voelt en ervaart en... Hij komt met voorwaarden en zelfs een ultimatum. Thomas in de macht van het ongeloof. Onderschat het niet. Nee, ik praat het niet goed. Ik neem het niet voor het ongeloof op. Want dat is en blijft de grootste zonde.  Maar het is wel heel herkenbaar in het leven van Gods kinderen. Ook in jouw leven? Nodig blijft het gebed of de opgestane Levensvorst door Zijn Geest de macht van je ongeloof verbreken wil, dagelijks. Hij kan het. Hij wil het ook. Hij wil er om gevraagd zijn.

Nu mijn tweede punt: 2. "Jezus in Zijn opzoekende liefde."  Houd je dat vast? Leg daar je vinger eens bij. De goede Herder zoekt zijn verwarde, verdwaalde, verstrooide en eigenwijze schaap op. Wat een eenzijdige liefde... Daar zijn toch geen woorden voor? Woorden schieten tekort. Hij komt door gesloten deuren, (opnieuw) tot Zijn jongeren. Thomas is nu ook aanwezig. Zijn Meester spreekt weer tot allemaal maar heeft speciaal een boodschap voor hem, ook voor jou? En als Hij komt, als Hij spreekt en Zijn littekens laat zien, als Thomas dichterbij mag komen... en zacht verwijtend klinkt het:  "zijt niet ongelovig maar gelovig", dan gebeurt het wonder. Dan ontdooit de ijsberg in de ziel van Thomas. Tegen zoveel Goddelijke opzoekende zondaarsliefde en genade kan hij niet op. Alle dikke wolken van twijfels en ongeloof verdwijnen en de Zon der gerechtigheid gaat schijnen. Let op: als Jezus komt, als Jezus spreekt en Zijn tekenen laat zien... Wanneer en hoe werkt Hij? Onverwachts, ongedacht en onverdiend, in het midden van de discipelkring, door Zijn Woord en Geest en door middel van tekenen en zegels. Les voor jou/ons: gebruik de genademiddelen trouw en biddend om de toepassende bediening van de Heilige Geest. In de kerk gebeuren de grootste wonderen. Daar worden zielenraadsel opgelost en je vragen beantwoord, vanuit Gods Woord en door Gods Geest.

Dan komt Thomas tot de heerlijke geloofsbelijdenis: Mijn Heere en mijn God.

Punt 3: "Thomas in de kracht van het geloof." Hier zie je welke kracht er ligt in het geloof. Die kracht ligt niet in Thomas maar in Zijn Meester en Koning. Ziende op Hem, de opgestane Goede Herder, hij hoort Zijn Stem, Zijn spreken, hij ziet Zijn gezegende Persoon, Zijn ogen, Zijn doornagelde handen en doorstoken zijde waarin hij het geheim van Goede Vrijdag ziet met ogen van het geloof, dan belijdt hij met mond en hart: "mijn Heere en mijn God." Hij mag nog veel meer zien en belijden door het geloof dan de anderen. Waarom? Omdat hij Zijn Zaligmaker in het oog heeft. Dat bid ik jou ook toe.

4. "Jezus lieflijk onderwijs." Thomas belijdenis heeft als heilige muziek geklonken in de oren van Zijn Meester. Hierin wordt Hij immers verheerlijkt? Toch geeft Hij Zijn kind onderwijs, zacht, wijs, teer, vaderlijk, pastoraal, voortleidend op de weg des levens. "Thomas, je hebt geloofd omdat je Mij hebt gezien. Maar zalig ben je, zalig zijn zij, allen die niet gezien zullen hebben en toch hebben geloofd. Niet zien Thomas, toch geloven." Wat betekent dat in de praktijk? Hoe moeilijk het ook is in eigen kracht, onmogelijk, toch moet je leren door het geloof alleen te leven. Zonder gevoeligheden, zonder voorwaarden, zonder je eigen gedachten over zalig worden e.d. Leun en steun, betrouw alleen op Mijn Woord en getuigenis, Mijn beloften zijn in Mij, in Christus, ja en amen. Dat is een levensles. Je komt er nooit in uitgeleerd. Het houdt in dat je alles van je zelf, je eigen gedachten, gevoelens aan de kant moet zetten. Daar moet een streep door. Alles wat van de mens is moet je leren verliezen. De Meester eist onvoorwaardelijk: bekering en geloof. Meer niet maar met minder kan het niet. Weet je wat je dan overhoudt? Niets. In je zelf ben je een arme zondaar, in je zelf blijf je straat arm. Maar in Hem, Die dood geweest is en Die leeft en jou toeroept: Ik leef en gij zult leven, ontvang je alles. In Hem ligt het leven. Zijn leven is jouw leven. In Hem ligt de vastheid. In Hem ligt de zekerheid. Hem wijs ik je van harte aan. Zijn lieflijk onderwijs prijs ik aan. Kom aan Zijn voeten en stel je vraag ook aan Hem. Hij weet volmaakt wat je nodig hebt. Hij weet ook wat je kwijt moet. Vertrouw op Hem. Verwacht het van Hem. Schuil bij Hem. Je komt er nooit bedrogen mee uit.  Schep moed uit de geschiedenis van Joh. 20. Want de God van Thomas is Dezelfde. Hij werkt nog precies zoals vroeger. Niets staat Hem in de weg. Want Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde (Math. 28:18).

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

depressiefgeloofsstrijd
2 reacties
Catherine
10-04-2013 / 14:26
Wat kan een mens dan bemoedigd worden, zomaar op een woensdagmiddag, als je hier komt en je ziet de vraag. Ik worstel er bij tijden ook zo mee.
Strijden tegen het ongeloof, tegen jezelf, je komt er achter dat je met al je goede voornemens er juist helemaal niets van terecht brengt en dat kan moedeloos maken.
Wat een prachtig bemoedigend en vertroostend antwoord van ds. Tuinier!
Dank u wel daarvoor.
snoes
13-04-2013 / 23:42
Inderdaad...heel bemoedigend...geen toeval dat ik dit lees op dit moment....

Terug in de tijd

God bestuurt je leven. God leidt je leven als je een kind van God bent. Ik ben al vanaf mijn geboorte een kind van God e...
geen reacties
10-04-2008
Tijdens Zijn intocht werd Jezus lovend onthaald door veel mensen. Niet veel later werd Hij echter gekruisigd en als Koni...
7 reacties
10-04-2019
Men spreekt vaak over de “openbaring van Christus aan het hart”. De wijze waarop dit bepreekt wordt, geeft aan dat men d...
geen reacties
10-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering