Voor de vierschaar Gods gedaagd worden

Ds. H. Korving / geen reacties

09-02-2003, 00:00

Vraag

Wat wordt er bedoeld als een predikant het heeft over "voor de vierschaar Gods gedaagd worden"?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraagt naar de betekenis van een uitdrukking die wel voorkomt in de prediking van reformatorische kerken.  Het woord "vierschaar" duidt op een rechtbank. Een rechtszitting houden heette vroeger: "de vierschaar spannen." Het woordenboek vertelt mij bij het woord vierschaar: "oorspronkelijk een door vier scharen of banken ingesloten ruimte voor de rechters, terwijl de toeschouwers er rondom heen stonden." De vierschaar Gods betekent dus: Gods rechtbank.

In de taal van het geloof wordt er mee bedoeld dat je heel persoonlijk je schuld tegenover God leert zien. God komt om Zijn recht in ons leven. De wet die deze hoogste Rechter hanteert zegt: betaal mij wat gij mij schuldig zijt.

Op grond van Zijn wet en recht moet de hoogste Rechter mij veroordelen. Alleen dankzij het werk van Christus, Die als Advocaat tussentreedt, kan een schuldige zondaar worden vrijgesproken. Dat is het wonder van de genade. Christus heeft aan Gods recht voldaan. Daarom kan de Rechter mij op rechtsgronden vrijspreken, als Hij mij aanziet in Christus.

In de Bijbel vind je een voorbeeld van een rechtsgeding beschreven in Zacharia 3, waar het gaat over Jozua de hogepriester die wordt aangeklaagd maar toch vrijgesproken. Vgl. Rom. 3, 23-24, Rom. 5,1-2. Heid. Cat. Zondag 23, Ned. Geloofsbelijdenis art 22 en 23.

Hartelijke groeten,

Ds. H. Korving

 

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

vierschaar
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag aan Ds. C .J. Meeuse. Ik lees met mijn kinderen momenteel delen van de door u geschreven "Vertellingen ...
geen reacties
09-02-2011
In november is geconstateerd, na bloedonderzoek, dat ik de ziekte van Pfeiffer heb. Nu heb ik al vanaf die tijd vooral m...
geen reacties
09-02-2011
Ik heb doordat ik in het verleden bijna gestikt ben in een snoepje, een slikfobie ontwikkeld. Dit voorval is gebeurd in ...
geen reacties
09-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering