De last van Damaskus

Ds. A. Jonker / 3 reacties

28-03-2013, 10:09

Vraag

De last van Damaskus (Jesaja 17:1). "Ziet, Damaskus zal weggenomen worden, dat zij geen stad meer zij, maar zij zal een vervallen steenhoop zijn", enz. Een vraag: Ik heb het gevoel dat deze profetie nu aan het uitkomen is, net als zoveel andere profetieën uit het OT over Israel. Ook dat de verloren stammen weer terug komen. Heeft de Heere nog een plan met dat gebeuren?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Bij profetieën in het OT is het meer dan eens moeilijk om precies vast te stellen door welke gebeurtenis de vervulling van die profetie geweest is. Bij voorbeeld Jes. 7:14 de profetie van de Immanuël is vervuld toen een jonge vrouw in de dagen van Jesaja een zoon kreeg (zie het tekstverband!). Verder is deze profetie op een heerlijke manier vervuld in de geboorte van Jezus Christus (zie Matt.1).

Jesaja 17:1 is voor de eerste keer vervuld toen de koning van Assyrië Damascus heeft ingenomen en verwoest. Hierop doelt de profetie van Jesaja in de eerste plaats. Naderhand is Damascus opnieuw opgebouwd en wij zien nu het tegenwoordige Damascus. Een profetie kan meervoudig vervuld worden, dus Damascus kan ook nu een vervallen steenhoop worden. Terugkeer van een rest van Juda uit Babel is al in 536 gebeurd. Maar de profetie dat God Zijn volk ook uit het Noorden en van de einden der aarde zal terug brengen, dat is iets wat we in de 20e en 21e eeuw zien gebeuren.

God heeft een bijzonder plan met Zijn volk, dat lezen we in Romeinen 9-11. De belangrijkste tekst in dit opzicht is Rom. 11:26: "En alzo zal geheel Israël zalig worden." Dit betekent op zijn minst dat de Joden als volk Jezus als Messias zullen erkennen en dat velen door het geloof in Hem zullen zalig worden.

Ds. A. Jonker

Lees meer artikelen over:

Jesajaprofetiestammen
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
116 artikelen
Ds. A. Jonker

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
3 reacties
MUS
28-03-2013 / 22:02
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. (2 Petrus 1:19)
rotterdam
29-03-2013 / 16:52
Als ik de stad Damascus hoor dan denk ik in eerste instantie aan ;

Handelingen 9 ; En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester. En begeerde brieven van hem naar Damascus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem.

Saulus van Tarsus vertrekt met haat in zijn hart tegen de discipelen des Heeren in Damascus, hij wordt door de Here God stil gezet, op zijn plaats gezet. Saulus wordt Paulus en de broeders en zusters in Damascus worden door dit ingrijpen van de Here God zelf wonderlijk gered.

Ook nu weer, 2000 jaar later, zijn onze geloofsgenoten in groot gevaar.
Ook nu weer zijn er die blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren beramen.
Laten we alles op alles zetten om met woord (gebed) en daad de broeders en zusters bij te staan.
mieptruus
01-04-2013 / 14:20
Amen

Terug in de tijd

Wij, stel van begin 20, hopen over een paar maanden te gaan trouwen. Nu hebben we een probleem. Ik (meisje) heb erg veel last van bekkeninstabiliteit. Waarschijnlijk gevolg van een val. Ik heb nu van ...
Geen reacties
28-03-2007
 Waarom staan de cherubs op het verzoendeksel met het hoofd naar beneden?
Geen reacties
28-03-2014
Wat betekent het om, zoals in Hebreeën staat, het bloed van Jezus Christus onrein te achten? Is daar ook geen inkeer van mogelijk?
Geen reacties
28-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering