Probleem op reformatorische school

M.M. van Winkelen / 35 reacties

21-03-2013, 15:25

Vraag

Zouden jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem: Iemand werkt op een reformatorische school en is lid van de Gereformeerde Gemeente. Die persoon wil trouwen met iemand die lid is van de Gereformeerde Kerk (PKN). Samen willen zij lid worden van de Hervormde Kerk (PKN). Dit mag echter niet van de directeur van de reformatorische school. Anders dreigt ontslag. Is het mogelijk dat degene die op de reformatorische school werkt lid blijft van de Gereformeerde Gemeente en de ander lid blijft van de Gereformeerde Kerk? En dat zij dan trouwen  in de Gereformeerde Kerk? Of blijft dit alsnog een probleem voor de reformatorische school?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het voorgenomen huwelijk heeft klaarblijkelijk consequenties voor de arbeidsbetrekking van een van de betrokken personen. Feit is dat de directeur bezwaar heeft tegen een overgang van de werknemer naar een ander kerkgenootschap, waarschijnlijk met oog op de identiteit van de school.

Aan jouw vraag over de praktische mogelijkheid om te trouwen in één kerk en vervolgens ieder voor zich lid te blijven van het eigen kerkgenootschap, gaat een andere vraag vooraf. Dat is de principiële vraag hoe het lid zijn van een kerkelijke gemeente binnen het huwelijk in het licht van de Bijbel moet worden vormgegeven. Het huwelijk draait om gemeenschap en eenheid, niet in het minst in geestelijke zin. Belangrijk is dat je als gehuwden samen de Heere wilt dienen, je samen ook  stelt onder Gods Woord en je aansluit bij een kerkelijke gemeente. Als beide echtgenoten van een ander kerkgenootschap lid zijn, wordt het op zijn minst ernstig bemoeilijkt om vorm te geven aan een geestelijke eenheid en aan gezinsgodsdienst. Het lid zijn van verschillende kerkgenootschappen kan vervreemding in de hand werken. En dan heb ik het nog niet eens over de consequentie die een dergelijke keus heeft voor de opvoeding van kinderen als die geboren zouden worden. Ik zou de voorgestelde oplossing daarom willen afraden.

Hieraan wil ik toevoegen dat een verschil van inzicht over een arbeidsbetrekking in mijn beleving onvoldoende motief is voor een dergelijke verstrekkende beslissing. Een huwelijk ga je aan voor je leven, terwijl dat voor een arbeidsbetrekking niet gezegd kan worden. Het ligt dan niet voor de hand dat de beslissing om te kiezen voor twee verschillende kerken wordt gemotiveerd door een verschil van inzicht over een betrekking bij een school.

Ik zou de betrokken personen willen oproepen om zich vooral biddend te bezinnen op de vraag waarop in dezen de goedkeuring van de Heere kan rusten, en waar zij elkaar in geestelijk opzicht vinden, om tenslotte in overleg met betrokkenen een bevredigende oplossing te vinden. Lidmaatschap van een kerkelijke gemeente is niet alleen relevant voor je relatie, het is ook van groot belang voor je geestelijke welzijn. Als je hierin de goedkeuring van God mist, dan mis je echt alles. Geen onderwerp dus om pragmatische keuzes te maken!

M. M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

kerkkeuzeontslagschool
35 reacties
Annemieke1
21-03-2013 / 16:59
Je mag helemaal niet ontslagen worden om kerkverband! Vaak staat er in het toelatingsbeleid van een school uit welke kerkgenootschappen sollicitanten mogen komen.
Helaas leert ervaring dat, ook al staat 'jouw' kerkverband er tussen, je alsnog ontslagen/afgewezen kan worden. Maar wettelijk mag dat niet!
matthew
21-03-2013 / 17:08
Zucht...........
mieptruus
21-03-2013 / 17:23
Wat is dit????
Wanneer gaan de ogen open? Welke leer is de valse leer??????sarcastisch bedoelt he....
coby
21-03-2013 / 18:48
waar slaat dit op .de Heere vraagt heus niet naar welke kerkgenootschap je bent geweest
ware gelovigen zien daar niet naar,wel of je de Heere vreest,en geloofd als een kind!!!!
leonard
21-03-2013 / 19:56
Zo zien we maar weer dat het niet D66, PVDA, VVD etc. zijn die een einde willen maken aan het reformatorisch onderwijs, maar dat ten diepste mensen als deze directeur aan de basis staan van deze ontwikkeling. Van dergelijke vragen gaan mijn haren recht overeind staan. Wellicht dat de vraagsteller er goed aan doet om de vraag neer te (laten) leggen bij bijvoorbeeld de RMU of het bestuur van de school.
MUS
21-03-2013 / 20:53
Ik denk dat de reformatorische school een probleem heeft!
1. Prive redenen kunnen nooit reden zijn voor zakelijk ontslag. Iedere rechtzaak hierover wordt gewonnen!
2. Blijkbaar is lidmaatschap van een kerkverband belangrijker dan een gelovige binnen boord houden...
3. Directeur toont geen visionair leiderschap, maar autoritair machtsmisbruik.

Tip: wordt lid van een vakbond!
M71
21-03-2013 / 20:58
Waarschijnlijk heeft de persoon ooit op de vacature gereageerd waarin stond dat degenen die solliciteren lid moeten zijn van de gereformeerde gemeente. Dan weet je ook de consequentie als je de gereformeerde gemeente verlaat. Nu krijgt de school een beetje een schop, maar als je dit van te voren al geweten hebt kun je ze niets verwijten.
Als je gesolliciteerd hebt naar een school waarbij staat dat je lid moet zijn van één van de volgende kerken, en er staat PKN bij, dan kunnen ze je niets maken. Maar ik denk niet dat dit het geval is, dan zou er nu geen probleem ontstaan.
rotterdam
21-03-2013 / 21:57
M71 ; juridisch onjuist
Vrijheid van godsdienst is een van de klassieke mensenrechten en is terug te vinden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de VN. Godsdienstvrijheid staat vermeld in de belangrijkste verdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Op Europees niveau is het recht op godsdienstvrijheid gewaarborgd, in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Godsdienstvrijheid als mensenrecht omvat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, inclusief het recht om van godsdienst of overtuiging te veranderen. Godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging zijn beide op gelijke voet beschermd.
sydneylover
21-03-2013 / 22:56
Met dit soort schooldirecteur-baasjes als vriend heb je geen D'66 vijanden meer nodig..
jsml
21-03-2013 / 23:13
We kunnen hier met z'n allen wel heel stoer doen dat we de redenen van deze school zo belachelijk vinden en zwaaien met vrijheid van godsdienst, maar.....

voor een seculier is de lijn gemakkelijk door te trekken:
Waarom wordt dan iemand die helemaal niet gelovig is afgewezen? Inderdaad, die voorwaarde kan wel worden geschrapt bij de vacature.
Waarom moet het dan 'reformatorisch' onderwijs heten? Als toch (na verloop van tijd) het merendeel van leerkrachten én leerlingen seculier is. En bovendien, 'vrijheid van godsdienst' betekent óók vrij zijn om níét godsdienstig te zijn, dus waarom dan zo'n vervelend labeltje??

We hebben D66, PVDA en VVD inderdaad niet nodig, wij breken op refoweb het refo-onderwijs wel even af. Even het breekijzer tussen de kieren, de rest breekt vanzelf af....
HetVeld
21-03-2013 / 23:48
Ik ben een hele korte tijd bezoeker geweest van een evangeliche kerk omdat ik in God ging geloven. Kort daarna, misschien wel door god, leerde ik een meisje kennen die naar een herstelde hervormde kerk gaat. Dit is ook reformatorisch. Ik ben mee gegaan en voel me daar prettig omdat het best gemoedelijk is. Maar de laatste tijd lees ik me stijgende verbazing met welke zaken reformatorische mensen worstelen. En niet de laatste plaats zijn dat zaken die te maken hebben met kerken die een andere leer hebben. Nu is het niet erg als als dat pittige discussies veroorzaakt. Maar het ontslaan van iemand omdat hij naar een andere kerk gaat vanwege zijn partner. Wat moet ik daar nou van denken. En misschien belangrijker, wat zou god daar nou van vinden ? Mag ik mij dat afvragen of moet ik er net als reformatorische mensen een besliste mening over vormen ?
pannenkoek
22-03-2013 / 07:50
Ben het helemaal met M71 eens. Kijk de advertentie nog eens na, of vraag hun naar statuten of zo. Heel simpel, regel is regel. Als je in een rok naar school moet en je komt in een broek kun je problemen krijgen, zo hier ook. Als het echt zo is, en ze wilt overstappen naar de PKN. En het kost haar baan. Dan is aan haar de keuze. En zou ik kiezen voor het werk, dus in de GG blijven. Tegenwoordig moet je zuinig zijn op je baan!
rotterdam
22-03-2013 / 08:18
pannenkoek ; mooi verhaal, de school mag uiteraard alles in hun statuten schrijven wat ze maar willen dat wil echter nog niet zeggen dat het rechtsgeldig is.
Jij en ik kunnen samen afspreken voortaan links te rijden met de auto - deze afspraak op papier zetten bij de notaris maar toch krijgen we een bekeuring.
Zo ook met statuten. Het recht (Nederlands en Europees) heeft een zwaarder gewicht.
Je denkt toch niet dat er een rechter in Nederland toestemming zal geven voor ontslag wegens het dragen van een lange broek ?
Alexander91
22-03-2013 / 08:47
@pannenkoek,

dus in de PKN zitten en de achtergrond van de school onderschrijven is dus geen mogelijkheid? Waarom staat PKN meteen gelijk aan in broeken lopen?

Hoezo zijn christenen gastvrij?

Hoezo staan christenen open voor zondaren?

Dit is gewoon puur een politiek en ideologisch spel van mensen die alleen maar tot leed lijdt, en er is dus helemaal niets christelijks aan. Als dat (onverdraagzaamheid en disciminatie) de boodschap van "gij geheel anders is", dan vind ik het nogal arrogant dat men zich bijbelgetrouw noemt. Het is eerder traditiegetrouw.
Gouwenaar
22-03-2013 / 09:07
@pannenkoek,
Stel, de werkgever van de aanstaand echtgenoot/echtgenote eist dat hij/zij lid blijft van de PKN.
Hypothetisch, maar toch een aardig gedachtenexperiment.
In dat geval (gesteld dat beiden zuinig zijn op hun baan in deze tijd) kunnen ze dus kiezen om:
a) niet te trouwen.
b) na hun trouwen ieder naar hun eigen kerk blijven gaan.

Als je dit gedachtenexperiment uitvoert ontdek je dat dit toch wel een enorme inbreuk op de privacy en levensstijl van de werknemer is.
Overigens, zolang je de grondslag van de school onderschrijft en de schoolregels respecteert is het in mijn optiek niet op christelijke wijze te verantwoorden om iemand op deze grond te ontslaan.
Gouwenaar
22-03-2013 / 09:09
@rotterdam,
vanmiddag even naar de notaris gaan? Lijkt me een geweldig experiment, dat links rijden!
(eventueel is het ook mogelijk bij wijze van proef alleen vrachtauto's links te laten rijden)
Spatie
22-03-2013 / 11:53
@Gouwenaar
Leuk gedachtenexperiment!
rotterdam
22-03-2013 / 12:31
@Gouwenaar - goeie grap maar geen inhoudelijk antwoord.
Nomad
22-03-2013 / 12:36
"Dit mag niet van directeur" : betekent dat de directeur uitvoert wat het bestuur beslist heeft. Het bestuur geeft uitvoering aan de wensen van de ouders die de school ooit gesticht/opgericht hebben.
In bovenstaand geval is het de werknemer wiens omstandigheden veranderen, en de directeur voert alleen maar uit wat de achterban van de school wil.
Het gaat er niet over of je met het beleid al dan niet eens bent maar of je je conformeert aan de regels van de instelling waar je werkt. Deze waren bekend bij indiensttreding...
Nu niet de zwarte piet bij de school leggen..
Gouwenaar
22-03-2013 / 13:20
@Rotterdam:
laat ik de vraag dan anders formuleren: Zou het mogelijk zijn om iets wat onwettig is langs de notaris te loodsen?
Ik vermoed dat jij, als je bij de notaris komt om af te spreken voortaan links te rijden en dit notarieel te laten bekrachtigen, dat dit toch op "onwettigheid" wordt afgekeurd.

Als een dergelijke school, cq schoolbestuur, de statuten notarieel heeft vastgelegd zijn ze, op het moment van in werking treden, niet strijdig geweest met de Nederlandse wet.

Persoonlijk denk ik dat de school sterker staat dan jij denkt.
Ik herinner me een zaak op een vrijgemaakte basisschool (naar ik meen in Oegstgeest), waar een onderwijzer scheidde en samen ging wonen in een homorelatie. Ook vrijheid van seksuele oriëntatie is een grondrecht, de school heeft dit uiteindelijk echter wél gewonnen.
De discussie moet dan ook niet zijn of de school juridisch het recht heeft op dit soort acties, maar of de school moreel gezien juist bezig is met dit besluit.

Persoonlijk vind ik het niet getuigen van een christelijke levensvisie vanuit zo'n school.

Terug in de tijd

Kan iemand met obesitas weer de oude worden, zoals hij/zij bijvoorbeeld twee jaar geleden was qua uiterlijk?
1 reactie
21-03-2012
Mijn verkering is een maand geleden uitgegaan. Mijn ex-vriendin heeft het heel onverwachts uitgemaakt. Nu heeft zij daar...
6 reacties
21-03-2012
In het antwoord op de vraag van de bebaarde jongeman die van zijn kerkenraad geen belijdenis mag doen, begrijp ik de ver...
geen reacties
21-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering