Vrij-Katholieke Kerk

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

20-03-2013, 10:21

Vraag

Wat vind u van de Vrij-Katholieke Kerk (VKK)? Volgens sommige mensen (protestanten) is het geen kerk en volgens anderen is het eigenlijk de kerk met de enige verbintenis tussen wetenschap en verschillende godsdiensten. Zelf heb ik vernomen dat er maar vier regels zijn: dat is geloof in God, Jezus en de Heilige Geest, en je wordt gedoopt. Is dit niet dan het ware geloof? De rest mag ieder voor zichzelf bepalen. Deze kerk heeft ook geen celibaat en regels m.b.t. gezin en dergelijke. Zij geloven ook in een al-genadige God (iedereen wordt gered).

Antwoord

Beste vrager,

Is de VVK een kerk? Volgens het begrip dat wij van kerk hebben is de kerk een heilige vergadering van ware christ-gelovigen, die al hun zaligheid van Jezus Christus verwachten, gewassen door Zijn bloed en verzegeld door de Heilige Geest (Art.29 van de Ned. Geloofsbelijdenis). Daaraan voldoet de VVK zeker niet. Ik lees op haar site dat met ingang van Pasen 2010 binnen de VVK officieel de schriftlezingen gebaseerd zijn op de gnostische en apocriefe evangeliën, naast de canonieke (de Bijbel die wij hebben) in gebruik zijn. Daar is dus Gods Woord geen regel voor geloof en leven. Er is meer de leer van de theosofie dan van de bijbelse theologie.

De Gnostiek heeft veel invloed bij de VVK. Dit is een weg tot verlossing die centraal staat bij de VVK. Daarin gaat men uit van het feit dat de mens verwant is aan het wezen van God maar door een tragische val in het wezen van de godheid is hij geworpen in de wereld. De wereld  is gemaakt uit boze materie en een toneel van rampspoed, die haar ontstaan dankt aan Jehova, die veelal zeer vijandig beoordeeld wordt. 

De VVK heeft dus een inhoud die volkomen afwijkt van het ware geloof. Het is een vermenging van diverse stromingen in het religieuze leven. Zo wordt bijvoorbeeld ook waarde gehecht aan de denkwereld van de vijf grote wereldgodsdiensten, waarmee zij door de mystiek veel gemeenschappelijks heeft. Ieder is eigenlijk vrij om te geloven wat hij/zij wil.

Naar het woord van God zijn er vele verleidende geesten uitgegaan in de wereld. Zoek het toch in de bijbelse verkondiging van het Woord. Denk aan de waarschuwing in 1 Johannes 4:1: "Geliefden gelooft niet elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld." Ons leven is te kostbaar om ons in te laten met alles wat ons afhoudt van het geloof in de enige weg, Jezus Christus.

Hartelijke groeten en Gods zegen in je leven,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
geen reacties

Terug in de tijd

In de geschiedenis over de overspelige vrouw in Johannes 8 gaat, nadat Jezus gezegd heeft, “iedereen die zonder zonde is...
geen reacties
20-03-2017
Al jaren voel ik mij de verkeerde kant op lopen, maar God bepaalt mij af en toe (altijd, maar ik ben er vaak blind voor)...
geen reacties
20-03-2007
Wij hebben een babytje gekregen en moeten nu de keuze maken voor vaccineren. Nu is het zo dat ik een heel traumatische b...
12 reacties
20-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering