Getrouwde dochter blijkt lesbisch

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

19-03-2018, 11:52

Vraag

Wij hebben een dochter die getrouwd is geweest en een dochter heeft. Zij is al eerder getrouwd geweest en heeft nu te kennen gegeven dat ze lesbisch is en al een vriendin heeft. Hoe moet je als ouders hier mee omgaan? Onze dochter met liefde blijven omringen, haar voortdurend in gebed bij de Heere brengen, zeker. Zij heeft er veel strijd mee. Maar hoe moet dat als zij met die vriendin gaat samenwonen? Mogen wij ze ontvangen, kunnen we daar naar toe? Ik weet dat er meer ouders zijn, die met dit probleem worstelen.  Zou u hier een antwoord op willen geven?

Antwoord

Beste vrager,

Ik vind het altijd nog een onbegrijpelijk iets dat je getrouwd bent, een kind samen hebt en dan lesbisch worden. Het is voor jullie ook een heel moeilijk probleem. Als ergens blijkt dat je niet zomaar individueel kunt leven, dat wel bij zulke gebeurtenissen. We hebben met elkaar te maken. Dat wordt wel eens te weinig bedacht. Ouders komen voor dilemma’s te staan door kinderen die andere wegen gaan. Nu wordt u belast met de vraag: hoe gaan we er mee om?

Een eerste reactie is vaak: ze mag zelf hier komen, al is dat soms ook moeilijk, maar nooit met haar vriendin. Dat kunnen we echt niet aan. Maar daarmee is de zaak niet opgelost. Na enige tijd zal uw dochter vragen of haar vriendin ook eens mee mag komen. Ze kan er ook nog bij zeggen: dan wordt het voor mij echt moeilijk om gewoon bij jullie te blijven komen. Wij willen samen ook ons leven met jullie delen. Bij haar ouders zijn we ook geweest en dat gaat nu echt goed.

EN WAT DAN? De praktijk bewijst dat er toch een omslag bij de ouders komt. Je wil je dochter toch ook niet wegstoten. Er is aanvechting, er is twijfeling, tenslotte toestemmen en dan: we willen met haar meeleven, we willen haar niet kwijt raken.

Dus u ontvangt ze beiden. Maar hoe? U geeft duidelijk te kennen dat het naar uw mening, en die is gegrond op het Woord van God, dat het niet de weg van de Heere is die zij gaan. Duidelijkheid in deze zaak is belangrijk. Maar vervolgens maak je wel afspraken. Je mag hier komen, maar er wordt niet geflirt in onze nabijheid. Vervolgens blijf je hier niet samen slapen. Dat willen noch kunnen we echt niet toestaan. Op deze manier laat je de vriendin ook merken dat je toch van uw dochter houdt.

We leven in een gebroken wereld door de zonde. We hebben daarmee wel te maken. Paulus schrijft in 2 Kor.5: enerzijds, zorg geen deel te hebben aan ontucht en deze ook binnen de gemeente niet te tolereren (vers 5) en uit te sluiten van de sacramenten (zo neem ik aan). Maar ook anderzijds schrijft hij dat je ook niet uit de wereld kan gaan. Kijk naar vers 10, waar hij schrijft dat we er wel mee te maken hebben en hen niet altijd kunnen ontwijken, want anders zouden we uit de wereld moeten gaan.

Dus laat uw dochter met haar vriendin thuiskomen, zonder hun levenswijze te aanvaarden. Ik weet niet of uw dochter nog bidt of leest uit de Bijbel, maar als ze bij u te eten zijn mogen ze het beide en zij beiden weer meemaken. Leg het vooral  voor de Heere neer en vraag Hem om wijsheid. Dan zult u er zeker uitkomen.

Heel hartelijk groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

geaardheidlesbisch
geen reacties

Terug in de tijd

Wanneer ben je een ‘ware zoeker’? Ik mag me bij tijden getroost voelen door de woorden “zoekt en gij zult vinden, klopt ...
1 reactie
20-03-2020
Waarom willen predikanten uit de Ger. Gem. geen openheid van zaken geven? Ik ben zelf Ger. Gem. en weet dat er levensgr...
geen reacties
19-03-2007
Wat is precies de reden dat veel behoudende kerken de psalmen niet-ritmisch zingen? De melodieën van de psalmen zijn bij...
3 reacties
19-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering