Zondag als oud-testamentische sabbat houden

Ds. J. van Rossem / geen reacties

07-11-2003, 00:00

Vraag

Waarom houden we de zondag als oud-testamentische sabbat? Niets in de bijbel verplicht ons tot een wettische zondag?

Antwoord

De vraagsteller heeft gelijk als hij stelt dat de Bijbel niet verplicht tot een wettische zondag. Geen enkel wetticisme wordt in het Woord des Heeren bevolen. Wel vraagt de Bijbel van mij een wettige zondag. Een wetteloze zondag, waar ik mag doen wat ik wil, komt In Gods Woord niet voor. Dat zou een begraven van de zondag betekenen tot een kleurloze en vreugdeloze dag, zonder geur en fleur.

Waarom geeft de Bijbel dan zondagswetten? Om de geestelijke zondaarsvreugde van het geloof alleen maar te verdiepen. Deze regels zijn een geschenk van de Heere waarmee Hij maken wil dat het geloof nog meer van de zondag zal genieten, dan het al doet. Kortom: om langs de weg van de Heere alles uit deze heilige en heerlijke dag te halen wat er in zit. Door het geven van deze zondagswetten, als liefdevolle aanwijzing (dat betekent het Oudtestamentische woord Wet) toont de Heere dat Hij zuinig is op deze dag en dat Hij ons de geestelijke geloofsgenieting van deze dag zo gunt aan jou en aan mij.

Wetten zijn altijd positief. Het zijn de liefdesaanwijzingen van de Heere. Hetzelfde min of meer als een componist die niet alleen een muziekstuk schrijft, maar ook aanwijzingen geeft voor de uitvoering, opdat de muziek des te mooier zal zijn. Wie een muziekliefhebber is begrijpt het.

Je zo veel vreugdevolle zondagen toegebeden, tot eer van de Heere en tot genieting van je ziel. Ik mag in het geloof op zondag zo veel: ik mag van de Heere genieten. En de Heere gunt mij dat door daartoe aanwijzingen te geven.

Je Gods zegen toegebeden, ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

zondag
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb twee vragen. De eerste is dat ik in preken regelmatig de term hoor: "Bij God is er nog doen aan." Wat betekent da...
geen reacties
07-11-2012
Aan ds. Van Binnendijk. Ik heb een vraag over Markus 10. Daar gaat het over Bartimeus, maar ook in andere geschiedenisse...
geen reacties
07-11-2013
Wat moet je doen wanneer je je 'refo' voelt maar het niet in alles eens bent met de Dordtse Leerregels? Ligt het aan jez...
geen reacties
07-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering