Verwoesting van de tweede tempel

Ds. A.K. Wallet / 3 reacties

07-11-2014, 11:56

Vraag

De Heere Jezus zegt in Mattheus 24 dat er van de tempel niet één steen op de andere gelaten zal worden. Maar de Klaagmuur is toch een stukje van de tempel?

Antwoord

Beste vrager,

N.a.v. het Woord van Christus uit Matth. 24:2 dat er zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden, vraag je: klopt dit wel? Er staat toch nog een muur?

We zouden in het algemeen kunnen zeggen dat het een uitdrukking is, die wijst op de totale verwoesting van de tempel zoals dat ook gebeurd is in het jaar 70 na Chr. Wij kunnen ook zeggen van iets: er zal niets van overblijven. Als een huis instort en zozeer geruïneerd is dat het onbewoonbaar is, dan zeggen we toch ook er is niets van overgebleven? De tempel kon als zodanig niet meer gebruikt worden. Totale ontwijding van het huis des Heeren.

Daar komt nog iets bij: de Klaagmuur die er vandaag nog staat, beter gezegd de Westelijke muur-Kotel Hama’arawi, is een gedeelte van het verdedigingsbolwerk dat de tempelhof omringde. Het was op de keper beschouwd geen muur van de tempel zelf, maar behorend tot het tempelcomplex. Dus de muur er omheen.

Het was voor de discipelen heel wat om dit te horen. Herodes had de tempel verfraaid, het was een prachtig gebouw. Maar bovenal, het was het heiligdom van de Heere. Hoe kan dit nu verwoest worden? Ze gaven er dan ook hoog van op, zie eens wat een pracht en praal. Maar zonder Jezus Christus is het geen heiligdom meer. Al wat in de tempel te zien was en ook gedaan werd had betrekking op Christus. Maar in Hem is het offer der verzoening gebracht, vandaar dat het voorhangsel tijdens Jezus sterven van boven naar beneden scheurde. De priesters konden naar huis gaan. Uitgediend. De eigenlijke offerdienst had geen functie meer. Vandaar dat de tempel in het jaar 70 verwoest is. Ons Paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus (1 Kor.5:7). Bij de huidige Paasviering van de Joden wordt, wonderlijk genoeg, geen Paaslam meer geslacht. Slecht een bot van het Lam herinnert aan het Paaslam.

Wie in Christus is, is een tempel van de Heilige Geest, heilig voor de dienst van de Heere Christus. In Hem zal geen haar van ons hoofd vallen.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

tempel
3 reacties
mp82
07-11-2014 / 16:20
Volgens de profetieën van Ezechiel en Zacharia zal er nog een tempel komen.
Echter zullen er dan nog alleen dankoffers gebracht worden.

Alle profetieën zijn tot op heden nog uitgekomen en we zien ze juist in onze tijd uitkomen.
John61
07-11-2014 / 17:52
@mp82: welke profeteiën bedoel je, welke komen nu uit?
coby
08-11-2014 / 22:06
Nog voordat Jezus komt zal er op het tempelplein te Jeruzalem weer een tempel staan. De bouwtekeningen en de meeste materialen liggen allemaal al klaar. Doordat er een Islamitisch heiligdom op het tempelplein staat, lijkt de komst van de derde tempel een utopie. Toch is het nog slechts een kwestie van tijd, want de derde tempel zal er uiteindelijk gaan komen. Ook deze Bijbelse profetie zal letterlijk vervuld worden!
De derde tempel moeten we niet verwarren met de Messiaanse tempel uit Ezech. 40-48. De derde tempel zal door de antichrist worden ontheiligd en als Jezus komt helemaal worden vernietigd (Jer. 30:18; Zach. 14:4). Dan, als Jezus komt, zal de heerlijke Messiaanse tempel gebouwd worden. Over de vierde tempel heeft de Here Jezus gezegd: “Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken?” (Mark. 11:17).
de bijbel is er duidelijk over alleen horen wij dit in onze gemeeenten?

Terug in de tijd

Door onze dominee wordt benadrukt dat de heilsfeiten door Gods kinderen worden beleefd in de juiste volgorde. Waarom moe...
geen reacties
07-11-2003
Recent was ik bij een bevriend stel waar ik (vrouw, 26 jaar en ongehuwd) hun pasgeboren baby vasthield. Aangezien het ki...
geen reacties
07-11-2013
Een vriendin van mij heeft laatst een miskraam gehad met tien weken. Nu is mijn vraag: Was het al een kind te noemen? He...
geen reacties
07-11-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering