Assertiever worden

Ds. A. van Vuuren / 8 reacties

21-02-2013, 11:01

Vraag

Ik zit met mezelf en alles om mij heen in de knoop. Alles voelt voor mij zo complex en hopeloos. Zo weet ik met veel dingen niet hoe ik daar mee om moet gaan. Ik krijg hulp om met mijn onzekerheid om te gaan. En dan moet ik leren assertiever te zijn. Maar in mijn ogen is dat in contrast met God op de eerste plaats zetten en mijn naasten als mezelf lief te hebben. Bijvoorbeeld de vraag "wat zegt mijn gevoel over waar ik wil gaan werken?" Maar mag je zo'n vraag stellen? Gaat het er niet om wat God wil in mijn leven? Ook heb ik het idee dat het verkeerd is om je eigen gevoelens als kompas te gebruiken (zoals ze mij leren). Mag dat als christen wel? Het idee dat je meer op eigen kunnen e.d. gaat bouwen dan op God. Het is bidden en werken. Maar ook dat je "vergenoegd moet zijn met het tegenwoordige." Ik mag/moet mijn talenten gebruiken, maar gaat het dan niet al snel weer om eigen eer? Ook krijgen we de opdracht om vertrouwen in God en Zijn leiding te hebben. Ik loop helemaal vast hierin.

Antwoord

Blijkbaar zit je behoorlijk in de knoop. Graag wil ik daar in met je meeleven en hopelijk ben ik een middel in Gods hand om je drie knopen te ontwarren.

1. Sommige mensen hebben het inderdaad nodig om te leren assertiever te zijn. Dat is dan goed en nodig om stabiel en dienstbaar in het leven te staan,tot eer van God. Dat is niet in strijd met het gebod om God de eerste plaats te geven. Je voegt er trouwens zelf aan toe: "Mijn naaste liefhebben als mezelf." In dat gebod tot naastenliefde maakt Jezus een vergelijking met de liefde tot onszelf. Hij zou dat gebod nooit in die vorm hebben gegeven als Hij daarmee een zondige egoïstische zelfliefde zou bedoelen. Daaruit mogen we aflezen dat een gezonde zelfliefde goed is en verantwoord. Je bent een uniek schepsel van God, vanuit dat oogpunt mag je jezelf beschouwen en liefhebben. God wil jou gebruiken met je speciale eigenheid en talenten.
 
2. Je eigen gevoelens als leidraad voor je roeping en taak? Je hebt gelijk dat dat niet je leidraad kan zijn, maar alleen de wil van de Heere. Daar kom je niet achter buiten de omgang met zijn Woord en het gebed. Vertrouw er op dat Hij je zo de weg wijst. Dat doet Hij doorgaans niet door je "briefje uit de hemel" te geven. Bedenk dat hij je niet antwoordt buiten de middelen en je eigen overleggingen om! Zijn leiding neemt niet weg dat je intuïtie, je gevoelens een rol mogen spelen bij de keus. Waar ben je goed in? Bij welke taakstelling voel je je goed? Je gaven en talenten mogen ook richtinggevend zijn bij het zoeken naar de wil van God in deze. Bepaalde dingen goed te kunnen is je immers door God zelf zelf gegeven. Natuurlijk, we zijn zondige mensen en is er altijd het gevaar dat we gaan bouwen op eigen kunnen. Daarom moeten we ook blijven bidden om nederigheid en afhankelijkheid. Denk aan Psalm 127:1 en 2 bijvoorbeeld. Of psalm 19: Weerhoudt o Heer' uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij.

3. De tekst "vergenoegd zijn met het tegenwoordige" (Hebreeën 13) dienen we wel in zijn verband te laten staan. Daar gaat het over de geldzucht en de hebzucht. Dat is wat anders dan de zucht, het verlangen om te trachten het maximale uit onze talenten te halen. Natuurlijk kan dan eerzucht daarbij om de hoek komen kijken. Daar moeten we als christen alert op blijven. Maar de apostel Paulus durfde te zeggen: "Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen" (1. Kor. 15:10). Eigen roem? Nee, want hij voegde er aan toe: "doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is." Mag ik het voor je op rijm samenvatten? Het is goed dat ik mezelf en mijn talenten waardeer, als God daarvan maar krijgt de eer!
 
Beste vraagsteller/stelster Hem bevolen, die knopen ontbindt.
 
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

assertiviteitegoismehulpverlening
8 reacties
AHHK76
21-02-2013 / 16:11
Een herkenbare vraag. Begrijpelijk dat je hiermee vastloopt. Maar het is goed dat je erin wilt verdiepen... Als je hierin doorgaat kun je zover vastlopen dat je een burn-out of zoiets krijgt! Misschien is het goed hierover eens een boek te lezen....... zoals:
* "Waarom moet ik altijd helpen?" van Nico v.d. Voet
* "Grenzen" van John Townsend en Henry Cloud
Sterkte!
Daniel
21-02-2013 / 17:00
Nog een aanvulling........, lees ook de 'Pannelleden op Twitter', hier rechts naast, allemaal voortreffelijke christenen en ze zijn allemaal assertief.
Die laten zich niet ondersneeuwen, neem er een voorbeeld aan.
MUS
21-02-2013 / 17:18
Goed boek: durf jezelf te zijn van Janet Vugts
http://www.bol.com/nl/p/durf-jezelf-te-zijn/1001004002133976/
altijdwat
21-02-2013 / 20:27
Je bent w.s vastgelopen omdat je (niet de wil van God) maar vooral naar de wil van je naaste hebt geluisterd. Nu krijg je hulp, tips wat je anders kan doen. Zou het ook kunnen dat je weerstand voelt? Eigenlijk helemaal niet assertief wil worden, want daar wordt alles alleen nog maar complexer van (in relaties)? Bang bent voor de gevolgen van jou veranderde houding? Bang bent voor de verantwoording en risico's die keuzes met zich meebrengen? zoals het veranderen van baan? God vraagt van je dat je jezelf met respect behandeld en je talenten gebruikt. Dus zeker leren luisteren naar je gevoel / intuïti in plaats van naar je verstand (die vaak zal zeggen: wanneer zullen ze me aardig vinden of wat dan ook)
Dus zou het kunnen dat je je wil verschuilen achter 'de wil van God' nu je zelf aan de slag moet? Ik weet het niet hoor, het is een invulling. Maar ik het vaker zien gebeuren...
mieptruus
22-02-2013 / 23:25
Toen ik jong was heb ik dat woord ook niet gehoord. Was dat maar wel zo!

Het gaat om je vorming. En assertief zijn is niet onbijbels.
Als dat zo was, dan mag Eleos geen assertiviteit trainingen geven.
AHHK76
23-02-2013 / 21:07
Christenen hebben niet alleen plichten maar ook rechten... Waar dat in de Bijbel staat? Nou wat denk je van Paulus hoe vaak spreekt hij niet over zijn rechten...? Hij had het recht loon te nemen van de mensen voor wie hij predikte. Hij had het Romeins burgerrecht en deed daar, indien nodig/gewenst een beroep op. Hij liet niet over zich lopen! Dat hoeven wij ook niet te doen.
Assertief is iets heel anders dan egoïstisch! Assertief is bewuste durven keuzes maken en dat mag ja moet een christen ook doen. Anders ga je iedereen helpen die dat van jou verwacht, totdat je niemand kunt helpen omdat je niet meer aan rust/ontspanning/stille tijd toe kwam en overspannen bent geraakt...
Dat is niet tegenstrijdig met het Woord van God. Elia mocht ook eten en rusten van God toen hij moe en moedeloos was.
Een verhaaltje als voorbeeld: Ik weet van mannen die een kerkelijk ambt aannamen, omdat de gemeente en God hen riep tot het ambt. Ze kregen last van overbelasting/burn-out. Dus zelfs van dienstbaar zijn in Gods koninkrijk en het verkeerd inschatten van wat je kunt en/of geen nee kan men overbelast raken...
Wie durft hier te zeggen dat deze mannen egoïstisch zijn of niet op God vertrouwen als ze nu assertief worden en een volgende keer als ze benoemd worden "nee" zeggen?
God heeft ons verstand gegeven en dat mogen/moeten we ook gebruiken... Mozes kreeg van Jethro zijn schoonvader het advies om niet meer alle conflicten zelf op te lossen, maar mannen onder zich aan te stellen en aan hen te delegeren. En Mozes luisterde naar het wijze advies. Vertrouwde hij niet meer op God? Zeker wel, maar dat hoeft niet tegenstrijdig te zijn, met het aannemen van goede adviezen en het assertief zijn!
mieptruus
24-02-2013 / 22:06
Vraagsteller en Tara, voor jullie,

http://www.stichting-promise.nl/artikelen/gezondheid-bijbel/assertiviteit-in-het-licht-van-de-bijbel.htm

Tara, naar voor die leerling. Waarschijnlijk had die leerling dat nodig voor het vak dat ze wilde uitoefenen. Een training moet jezelf willen.

Het is geen karakter verandering! Het is jezelf mogen zijn.
Als ik niet geleerd had dat ik mag zijn wie ik ben, dan had ik nu nog gedaan wat anderen wilde.
Vooral door familie.
AHHK76
25-02-2013 / 11:05
Beste Tara,
Je hebt gelijk, ik snap nu beter hoe jij jouw reacties bedoeld. Als iemand zelf inziet dat het nuttig is assertiever te worden en daaraan te werken, dan is dat goed... Maar als het opgelegd wordt dat je assertiever wordt of daarin een training volgt, dat is niet goed!
Verder klopt het dat bij bepaalde opleidingen van je verwacht wordt dat je open en assertief bent....
Als je dat niet bent en het wordt je dan wel opgelegd dan is het de vraag of dat nodig is dat je anders wordt en of je dat wilt....

Terug in de tijd

Wat is de beste tijd om zelf borstonderzoek te doen, hoe vaak en wat is de juiste manier?
3 reacties
21-02-2011
Ik ben een moeder. Weduwe (65), met een dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen. Onlangs vierden de kinderen hun koper...
5 reacties
23-02-2015
In Timotheus staat dat de mens Gods volmaakt zij. Hoe moeten we dit zien als de mens een tweemens is? Ik heb werkelijk n...
geen reacties
23-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering