HHK leugenkerk

Ds. J.D. Heikamp / 33 reacties

18-02-2013, 13:03

Vraag

Bij ons in de kennissenkring is een verloofd stel. Zij komt uit de Ger. Gem. in Ned. Omdat ze samen naar een andere kerk aan het zoeken zijn die bij hen past, hadden zij een gesprek met haar ouders. Toen de HHK aan de orde kwam noemde haar vader dat een leugenkerk. Ik was daar erg geschokt over, temeer omdat de HHK toch een behoudende kerk is. Deze veroordeling staat niet op zichzelf. De hele opvoeding is hiermee doordrenkt. Het zijn lieve ouders, maar dit geeft steeds meer verwijdering..Het is niet mijn bedoeling om narigheid los te maken. Laten we maar bij ons zelf blijven. Toch wil ik deze vraag stellen. Waar komt deze veroordeling vandaan? Ik moet voor mijzelf toevoegen dat als ik een preek hoor waarbij de mens bijna niet mag geloven in de drieënige God, ben ik dagenlang de kluts kwijt en loop ik daar maar over te piekeren. Ik begrijp het eerstgenoemde standpunt ook niet omdat er elke zondag twee preken van oudvaders gelezen worden in die gemeente van de GGiN. De oudvaders zijn toch Bijbelgetrouw en gunnend?

Antwoord

De oudvaders hebben nooit gesproken over hun kerk als een leugenkerk waar zij toe behoorden. Er waren toen geen tientallen andere kerken. Zij behoorden tot de vaderlandse kerk en weerlegden wel de leugenleer als die werd verkondigd. Dat deden zij zeer scherp, omdat het hun ging om de zuivere leer die is naar de godzaligheid. Zij hebben zich daarom niet afgescheiden van de vaderlandse kerk, maar dienden deze in getrouwheid. Ik hoorde vele jaren geleden een predikant uit genoemd kerkverband eens zeggen van de preekstoel: dominees in de Hervormde kerk zijn allemaal leugenprofeten en Baälpriesters. Zodoende kunnen mensen beïnvloed worden om zulke uitspraken te doen, als dat is een leugenkerk.

Een vader kan met zulke uitspraken ook gewetensdwang uitoefenen op de zielen van kinderen. Maar de praktijk leert dat dit altijd negatief uitwerkt. Het getuigt in ieder geval niet van ootmoed om de ander uitnemender te achten dat jezelf. Wij behoren tot de HHK die de voortzetting is van de vaderlandse kerk die de Heere Zelf geplant heeft in ons land. Een bekende uitspraak is: ik behoor tot de slechtste kerk van Nederland, maar ik weet geen betere.

De Heere gaat door met Zijn eigen werk om Zijn Kerk te vergaderen totdat de laatste der uitverkorenen is toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En dat gaat gelukkig over kerkmuren een. Ziet eens op de duizenden christenen die worden vervolgd en gedood om Zijn naams wil. Tot welke kerk behoren die eigenlijk? Tot de Kerk met een hoofdletter, die geschreven staan in het Boek des levens des Lams.

Heere, schenk ons verootmoedigende genade om Christus wil.
 
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

33 reacties
Jan1991
18-02-2013 / 13:58
Zelf ben ik ook lid van de GGN. Vandaar een reactie.

Het is begrijpelijk dat de vragensteller, maar ook het verloofde stel van slag raken door de negatieve houding van de ouder(s). Overigens, ik ken de situatie niet dus wil ik over de houding van de ouder(s) ook geen oordelende mening geven. Deze kunnen ook weer door heftige ervaringen gekleurd zijn.

De mening van de vader is niet de lijn van het hele kerkverband! Zowel uit het verleden als het heden weet ik dat GGN- predikanten een goede band hadden met sommige HHK- predikanten (denk bijv. aan de Mbuma-zending). Wanneer ik doordeweeks een dienst bezoek waar een HHK- predikant voorgaat zijn er ambtsdragers van de GGN. Ik weet wel dat geluiden zoals deze vader laat horen meer in ons kerkverband klinken, maar dit is niet algemeen gedeeld.

Eigenlijk zou ik wel eens in een gesprek naar de redenen willen vragen om te vertrekken: ‘Waarom wil je vertrekken naar een ander kerkverband? Waarom denk je, dat beter bij je past? Klinkt dat ‘beter passen’ niet erg postmodern?’ ik ben benieuwd naar de achterliggende reden.

In het kerkelijke leven is het beste standpunt (naar mijn mening): ‘Ik ben een vriend een metgezel van allen die Uw Naam ootmoedig vrezen’ (ps. 119:32). In een kerk met zulke mensen zul je de heldere klanken van de Schrift horen. Gelukkig mag dat geluid nog in diverse kerkverbanden gehoord worden. Ik hoop dat de Heere in de toekomst bij elkaar wil brengen wat bij elkaar hoort!

(Het zinnetje ‘een preek waarin je bijna niet mag geloven in een Drie-enig God’ kan volgens mij niet op de GGN slaan!’ De predikanten/ambtsdragers zijn vaak waarschuwend en gunnend. Ik weet hoe onze eigen kerkenraad echt uitkijkt naar vruchten op hun werk)
QuadCoreInside
18-02-2013 / 14:20
Wat een verdrietig verhaal..Helaas is de verbondenheid in Christus weer ver te zoeken.
Dit doet me denken aan dit verhaal:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/18529/satanskinderen/

Dit is wel iets minder extreem, maar toch..
Hiernaast staat op dit moment een tweet van Arjan Baan:

Eén ding heb ik opgemerkt bij al mijn reizen door de wereld; Ik heb nimmer Gods Geest zien werken onder mensen, die verdeeld waren.
D.L. Moody

Wie de schoen past, trekke hem aan.
rotterdam
18-02-2013 / 14:36
Als de HHK de voortzetting is van de vaderlandse kerk die de Heere Zelf geplant heeft in ons land wat is de P.K.N. dan ?
@Jan1991 ; Waarom moet de Heere in de toekomst bij elkaar wil brengen wat bij elkaar hoort ?
Heeft de Heere, eerbiedig gesproken, de scheuringen veroorzaakt of zijn wij de schuldigen ?
Zo ja, dan zullen wij actie moeten ondernemen om dit kwaad te beëindigen.
bootje
18-02-2013 / 15:23
@jan1991 Fijn dat jij als Ger.Gem. in Ned.er niet zo denkt, en doordeweeks ook diensten bezoekt buiten je eigen kerkverband. En zo een ruimere visie hebt. Helaas is mijn ervaring (ik ben er in opgevoed) met mensen uit de Ger. Gem. in Ned. ook vanuit familie en vriendenkring, dat er over andere kerkverbanden buiten de Ger.Gem. in Ned. weinig goeds gedacht en verteld wordt. Om op de vragensteller terug te komen, ik begrijp na al die jaren ook niet waar die veroordeling vandaan komt. Soms denk ik angst misschien komen hun kinderen er dan wel achter dat de Gods wordt zoveel ruimer is als daar gepredikt wordt, en zullen ze inderdaad weg gaan. Ik begrijp dat je, je er meer in wilt verdiepen. Of je er wat mee op schiet en wijzer van wordt is vraag twee. Ik heb zo veel veroordelingen gehoord, dat ik regelmatig dacht en zei. "Hoe durf je dit uit te spreken?" Ik ga het gesprek op dit gebied nu ook zo veel mogelijk uit de weg, het brengt bij mij alleen verwijdering en verhitte discussies. En Jan1991 Waarschuwend en gunnend, wat is gunnend? Mijn ervaring in de Ger. Gem. in Ned. is dat een kind van God zijn haast onmogelijk is. En als je dit dan durft te zeggen of uitdraagd door bijv. ook deel te nemen aan het avondmaal wordt je door vele gewogen en te licht bevonden. Want.. en dan komen alle regels waar je volgens hen aan moet voldoen. Dus ze zien inderdaad uit naar vruchten op "hun" werk. (volgens mij doet God dit) maar dan moeten het wel vruchten naar hun maat staven zijn. Misschien komt het over dat ik je afbrand, zo bedoel ik dit niet. Ik waardeer je enorm dat jij wel over kerkmuren heen kijkt.
katlheen
18-02-2013 / 17:24
@jan1991: op de opmerking waarom uitzien naar een andere kerk, krijg ik toch al weer snel het gevoel dat een overstap naar een andere kerk toch wel heel ernstig en verkeerd is.
Vraagsteller geeft aan dat de dame in kwestie lid is van de GGiN, waarschijnlijk haar verloofde niet. Dan snap ik dat je rondkijkt om samen 1 kerk te kiezen waarin je verder gaat. Waarschijnlijk heeft haar verloofde weinig zin in de GGiN, en gezien de reactie van pa lief zou ik daar ook liever never nooit niet een voet over de drempel willen zetten, wil ik mijn geloof in een reddende Christus behouden en niet van het Levende geloof worden afgebracht.
MUS
18-02-2013 / 18:47
Waarom geschokt van dit soort reacties? Het is zeker triest, maar wat je ook doet... er zijn altijd mensen die het afkeuren, of erger.... afbreken. Jezus had er in Zijn tijd al last van! Hij reageerde ook niet geschokt. Calculeer dit soort reacties in en kies je eigen (Gods) weg.
erishoop
18-02-2013 / 19:06
als een echte Christen goed over God spreekt

dan spreekt men goed met al zijn volgelingen

dan spreekt men slecht over zichzelf en zwijgt men tegen anderen over anderen

mensen denken soms iets te kunnen zeggen wat gebaseerd op eigen egoisme en met verdedigingswerk om het eigen ik ego te beschermen

een predikant die zijn broeder's ( binnen en buiten het eige klupje )openlijk afkraakt zonder ze zelf te kennen of te horen is Godslasterlijk aan het vooroordelen en dient geschorst te worden dit zijn net papagaaien zij geven geen liefde en geloof zij kunnen alleen maar praten en afkraken en hebben geen kompas maar een weegschaal en een glas i p v een spiegel

een man of vrouw die openlijk een ander kerk vernedert doet dit als enige hoop op het behoud van 1 zieltje voor het aardse kerk klupje dasis zo dwaas want God werkt in heel Holland en daar buiten

want als God echt werkt dan doet Hij geen half werk

GOD = LIEFDE

GOD = RESPECT

GOD KENT 1 KERK OP AARDE

GOD KENT 1 KERK IN HOLLAND

1 ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK

GOD BETREURDT HET DAT DE MENSEN ER ZELF EEN ZOOITJE VAN GEMAAKT HEBBEN
dijna61
18-02-2013 / 19:19
Vraagsteller als je meer wilt weten wat de GGIN inhoudt: In het ND van 15 febr. stond een artikel hierover n.a.v. een boek getiteld: Israëls wachter sluimert niet.
Nu ik dit gelezen heb verbaas ik mij niet over dit soort uitspraken. Misschien kun je het artikel nog ergens bemachtigen anders moet je even mailen dan kan ik het opsturen als je dat wilt tenminste.
Bruja
18-02-2013 / 21:22
Heerlijk.... we mogen weer met z'n allen los en schelden op de GGiN. Waarin onze refo-gezindte en deze vragenrubriek groot kan zijn.

Ik ben zelf ook GGiN. Zijn wij nu echt zo slecht?
Door de niet-christelijken wordt je uitgescholden, maar onze christelijke/refo-broeders/zusters doen het erger/gemener...

Ik waardeer ds. Heijkamp meestentijds om zijn evenwichtige antwoorden. Hij heeft dit van betreffende ds gehoord en schrijft het op. Ik hoop dat hij zelf nooit wat fouts gezegd heeft over een ander kerkverband, de PKN bijvoorbeeld?

Als het zo is, dan is het erg, maar meestal is het uit zijn context gerukt. Maar is het zo wat de ds. vroeger gezegd heeft of wat die ouders gezegd hebben, ik zou zeggen spreek ze er op aan. Dit soort vragen en discussies schets alleen maar karikaturen.
Tessa
19-02-2013 / 00:09
Dit is weer een vraag over een opmerking die via via is gehoord. Het gaat de vraagsteller zelf niet aan en hoeft er niet geschokt door te zijn. het komt op mij over om hier weer eens fijn een discussie los te laten `barsten`hoe slecht de GGiN wel is.

Ben zelf GGiN en als er ergens over kerkmuren heen wordt gekeken... Ik weet natuurlijk niet hoe dit in andere gemeenten is maar ik herken weinig in het negatieve beeld dat hier van bestaat.

Iets minder op mensen zien zou misschien schelen!!
possien
19-02-2013 / 00:29
@Bruja
"Door de niet-christelijken wordt je uitgescholden, maar onze christelijke/refo-broeders/zusters doen het erger/gemener"

Heb je enig bewijs/ervaring met dit eerste deel van je zin? Waarmee, waarom en waardoor wordt een GGiN'er uitgescholden door niet-christenen?
rian2
19-02-2013 / 02:00
Ik snap je verwarring..ga maar niet onderzoeken wat de ware kerk is want daar kom je toch niet uit.
Er is maar 1 kerk, dat zijn allen die levende lidmaten zijn van Christus.
Hier op aarde worden genoeg fouten gemaakt, ook in de kerk.
We zijn mensen, en kunnen zo tegenvallen.
Zie niet naar mensen maar zie naar Hem, die volmaakt goed is.

Ik zou zelf eens vragen aan de desbetreffende persoon welke motieven hij/zij heeft , want deze persoon durft nogal wat te zeggen.
Is dit naar de Bijbel? Zijn dit bijbelse redenen?
Bruja
19-02-2013 / 09:08
@possien: nooit uitgescholden? voor refo/griffo etc? Of lees je geen kranten waarin alles wat christelijk is verketterd mag worden? achterlijke standpunten over watersnoodramp (ds Quist), uitspraken over abortus (vd Staaij) etc etc
Mona
19-02-2013 / 09:43
@Bruja
dit heeft niet zoveel met refo of wat dan ook te maken.
Dit is hoe de wereld naar christenen.Christus kijkt.

Als wij zeggen christenen te zijn, dan belijden wij dat wij Christus in ons hebben, en volgenlingen van Hem zijn.
Als je daar over nadenkt, dan realiseer je je, dat wij de wereld iets moeten laten zien, namelijk:
Ziet hoe lief zij elkaar hebben!

We gaan daar met elkaar (als kerken onderling) regelmatig mank aan, wat zal Hij daar van zeggen?
1a2b3c
19-02-2013 / 10:11
Op mij komt de liefde voor het eigen kerkverband bijna (of helemaal) afgodisch over.
Er is maar één ware kerk: de Gemeente /het lichaam van Christus.
De leden daarvan komen uit allerlei denominaties.
Ik zou het meest Bijbelgetrouwe 'filiaal' in je buurt opzoeken, en daar gaan kerken.
Tessa
19-02-2013 / 13:51
@1a2b3c: ik denk dat alle mensen in de voor hun meest Bijbel getrouwe gemeente kerken. Die vlieger gaat niet op. Ik ben GGiN, maar als ik wist dat de HHK de meest Bijbelgetrouwe zou zijn zat ik daar waarschijnlijk. maar omdat er meer Bijbelgetrouwe kerken zijn dan de HHK en andere kerken, kerk ik in de GGiN.

Hier wordt in ieder geval de waarheid verkondigd. Daarmee is niet gezegd dat er niet meerdere kerken zijn waar dat zo is.

En ook de opmerking over het bijna niet mogen geloven in de drieenige God raakt kant nog wal. Het geloof hierin wordt de mensen niet onthouden. integendeel zelfs!!
rotterdam
19-02-2013 / 15:11
@erishoop ; als God het betreurt dat mensen er een zootje van gemaakt hebben blijft de vraag "wat gaan we daar dan vandaag aan doen"?
Of is volharden in de zonde in dit geval o.k. ?
Alexander91
19-02-2013 / 15:44
@Tessa,

je zegt "...kerk ik in de GGiN. Hier wordt in ieder geval de waarheid verkondigd..." In de GGiN wordt gezegd van "lichte" kerken dat mensen daar "Jezus stelen" en dat het te gemakkelijk wordt voorgesteld. Is dat ook "de waarheid" dan in jouw ogen?
En waarom kies je voor een kerk waar jij van vind dat daar de waarheid wordt verkondigd? Ben je in de ogen van de GGiN bekeerd? (Zo niet, dan weet je dat je zowieso al niet de waarheid spreekt hierover) Is een kerk bijbelgetrouw als die kerk dat zelf zegt over de verkondiging erin? Zou je niet in een kerk moeten zitten die je wijst op waar de waarheid te vinden is? De beste kerk en de beste christen verloochent volgens mij zijn eigen kunnen en kennen, en wijst op het Woord als de plek waar de waarheid te vinden is. Als een kerk zegt "de waarheid" te hebben, dan zit er waarschijnlijk iets fout. Kunnen wij Gods plan en wil doorgronden? Nee toch? Dan kunnen wij toch ook niet de waarheid vinden?
Of zijn wij beter dan de apostel Petrus, Jezus' discipel? Hij wist het bij tijd en wijlen niet hoor. Uit zijn mond kwam nooit de volledige waarheid. Hij leerde die waarheid te halen uit Gods Woord waar hij op leerde vertrouwen en in leerde geloven. Als een dominee durft te beweren de waarheid te hebben, dan moet je gaan oppassen.
De ideale kerk zullen we nooit vinden. Maar de kerk die zegt de waarheid te hebben, is een kerk die afglijdt en het zeker niet heeft. Die kerk denkt misschien wel de ridder op het witte paard voor God te zijn, zoals Petrus dacht dat hij Jezus wel zou beschermen. Petrus vertrouwde toen op zijn eigen kracht en macht. En toen ging het mis. Voor hij het wist, had hij Christus driemaal verloochend. Pas dus op voor mensen die zichzelf verhogen, want ze zullen je helpen neer te storten.

Tenslotte snap ik wel dat de GGiN negatieve reacties en gevoelens oproept. Het lijkt mij erg logisch. Het is niet goed, daar ben ik het mee eens. Maar men snapt niet hoe mensen gekwetst kunnen worden als er bijvoorbeeld bij de herziene staten-vertaling een zodanig anti-propaganda oplaait die doordrenkt is met de boodschap dat die bijbelvertaling het werk van de duivel zou zijn. In mijn ogen zal de duivel er alles aan doen om er voor te zorgen dat mensen zich niet gaan richten op Gods Woord. Gods Woord brengt ons tot Verlossing. De duivel heeft liever dat wij mensen volgen en niet in de Bijbel gaan zoeken. En nog verder zal de duivel mensen gebruiken om andere mensen ervan te weerhouden zelfstandig Gods Woord te gaan lezen. Menselijke theologien redden niemand, dan zul je zien dat de oogst uitblijft, Gods Woord daarentegen leert mensen te geloven, en dan zal de oogst groot worden.
1a2b3c
19-02-2013 / 16:06
@Tessa: ik denk dat alle mensen in de voor hun meest Bijbel getrouwe gemeente kerken.

Dat weet ik zo net nog niet, je hoort regelmatig van mensen die naar een andere kerk overgaan.
Zoiets doe je niet voor niets. Zelf ben ik ben naar de C.G.K. over gegaan.
En denk ik nu dat de C.G.K. de meest Bijbelgetrouwe is? Nee hoor, grote kans dat ik in een andere plaats niet meer C.G.K. zou kerken.
Ook in die denominatie heb je verschillende stromingen.
Ik ben het ook niet met alles eens in 'mijn' kerk', maar in mijn buurt is dat de meest Bijbelgetrouwe en ik ga er graag heen.
Het komt er op aan of je een lid bent van het lichaam van Christus, ik hecht geen enkele waarde aan een 'naamkaartje'.
Al die scheuringen zijn niet naar Gods wil, Hij wil dat we allen één zijn. Joh.17.

Ik zou niet weten waarom 'die vlieger' niet opgaat. Als jij de GGiN de meest Bijbelgetrouwe vind, niemand die je tegenhoud. Je hebt pas een probleem als je wilt trouwen met iemand die daar anders over denkt en toch samen naar één kerk wilt gaan. Dan moet er gekozen worden.
rotterdam
19-02-2013 / 16:58
@1a2b3c ; "dan moet er gekozen worden"
waarom ? 's-morgens naar kerk A en 's-middags naar B.

Terug in de tijd

In de Bijbel zie je telkens als patroon dat Israel ongehoorzaam is aan God, gestraft wordt en dan weer terugkomt bij God...
2 reacties
20-02-2019
Een tijdje geleden werd de volgende vraag in een groepje mensen gelegd: Wanneer heb je een goede preek gehad? Normaal zi...
geen reacties
18-02-2008
Het zoontje van een goede bekende is 2,5 jaar en heeft serieuze gedragsproblemen. Het is voor ons niet duidelijk wat er ...
3 reacties
18-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering