Bekeerd WILLEN worden

Ds. N.P.J. Kleiberg / geen reacties

18-02-2009, 00:00

Vraag

Kun je bekeerd WILLEN worden? De ene keer hoor ik dat dat niet kan, de andere keer dat het wel kan als God dat in je werkt. Hoe zit dat?

Antwoord

Eigenlijk is er geen verschil in de vraag. Want de één zegt, dat kan niet, maar de ander zegt dat ook, tenzij... God dat in je werkt. Maar dan is het ook van God uitgegaan en niet van mij. De Bijbel leert nadrukkelijk, dat er niet één mens is die God zoekt en naar God vraagt. Maar wil dat zeggen, dat een mens dan met de armen over elkaar gaat zitten?

Als iemand in het water valt die niet kan zwemmen, zegt ie dan: ik kan niet zwemmen, dus ik moet maar zien of er iemand komt om mij te redden. Dan is het haast zo goed als zeker, dat hij verdrinkt. Maar wat doet hij dan? Hij roept uit alle macht “help”. Als de Heere door Zijn Woord telkens weer doet horen, dat we verloren liggen, dat we omkomen, zou er dan geen roepen zijn: ach, hoe wordt mijn ziel gered?

En dan mag ik de vraag aan jou stellen: is dat al eens jouw nood geworden? Dan gaat het er niet meer om of ik wil of niet, maar dat ik verloren lig en verloren ben. Maar wat is het dan rijk, dat Christus zegt: Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Roep Hem dan maar aan als die drenkeling: help!

Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

vrije wil
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb het voorrecht gehad onlangs een preek over Romeinen 11 bij te wonen van ds. Simons in Genemuiden. Misschien kan i...
1 reactie
18-02-2010
In de Bijbel zie je telkens als patroon dat Israel ongehoorzaam is aan God, gestraft wordt en dan weer terugkomt bij God...
2 reacties
20-02-2019
Wat gebeurde er met het vuur van het altaar toen koning Achaz de tempeldienst beeïndigde (2 Kron. 29:7)? Als koning Hizk...
geen reacties
18-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering