Stoppen met computer en internet

Ds. A.A. Egas / 24 reacties

12-02-2013, 08:15

Vraag

Ik heb na een bepaalde tijd van overwegen besloten om te stoppen met het gebruik van de computer en internet. Mijn vrouw en ik hebben al zonder invloed van anderen geen tv genomen toen we gingen trouwen. De reden; ik denk dat de computer geen toevoegde waarde heeft in het leven van een christen. Veel mensen zeggen "het is makkelijk", maar dat is mijns inziens geen goede reden om uren en uren achter een pc of tv te zitten. Juist de hang naar gemak, zorgt voor luiheid en verwarring. Tevens de kosten van pc's, tablets, tv's, hifi etc. Paulus zegt dat onderdak en voeding genoeg is. Er zijn mensen die echt geloven in evangelisatie op internet. Ik geloof daar niet in. God kan zeker met kromme stok recht slaan. Maar is daarom de kromme stok goed? Ik lees zoveel rare argumenten betreffende christelijke zaken in bladen als Visie, de Oogst, verschillende internet-forums etc. dat ik me afvraag of dergelijke bladen wel nut hebben. Het zorgt alleen maar voor discussie en zorgt ervoor dat mensen die de volle waarheid niet willen, een podium krijgen. Bijv. met homo-discussies, Israel-hobbyisten en de discussies over evolutie, chilliasme, wetenschap, etc. Ik denk dat echte christenen niet mee moeten doen met wat de wereld doet. We zijn het zout en we moeten daardoor juist andere dingen doen. Bijvoorbeeld gebed, diepe bijbelstudie (zelfstudie), stille tijd, vriendschap uitbouwen met Jezus, luisteren naar de stem van God, sterven aan jezelf (d.w.z. bereid zijn je eigen wensen in te leveren). Ook is er onder mensen een grote handicap; men vindt dat men recht heeft op vermaak. Pc en tv zorgen voor vermaak op zo'n 'aantrekkelijke' wijze, dat de drempel tot het zien of horen van iets zondigs enorm laag is. Persoonlijk denk ik dat 90 procent van de huidige christenen een schermverslaving heeft. Ze zitten, net als de ongelukkige wereld, constant naar een beeldscherm te staren, iets wat hen constant tot zonde verleidt. Jezus zegt hiervan: houw het af! (doe het weg!). Ik daag christenen uit -en hierbij jammer genoeg de minderheid die Jezus echt 100 procent wil volgen- om te stoppen met tv en pc en al die verloren uren regelrecht aan God te doneren. Het evangelie is radicaal. Zoveel mensen willen het grijs hebben. Voor de een dit, voor de ander dat. Maar zo is het niet! Het is hemel of hel, zonde of heiligheid, wereld of Gods Koninkrijk. Misschien ook wel pc/tv of diepe gemeenschap met Jezus. Want, zouden deze middelen niet de reden kunnen zijn dat de kerk van tegenwoordig zo slap functioneert?

ADVERTORIAL

Familiedagen - 17, 18 & 19 oktober

Familiedagen 2023 in Evenementenhal Gorinchem belooft een geweldige ervaring te worden voor gezinnen in de herfstvakantie. We hebben een indrukwekkend programma samengesteld, vol met leuke en educatieve activiteiten voor alle leeftijden.

Meer informatie...

Familiedagen - 17, 18 & 19 oktober

Antwoord

Waarde vriend(in),

Het is een goede en aanbevelingswaardige zaak om zo lang mogelijk zonder computer te doen. Maar bedenk wel, op dit moment maak ik gebruik van mijn computer om jou, die ik niet ken, toch een antwoord  op je vraag te kunnen geven. Er zijn dus ook positieve aspecten aan het internetgebruik. Wel wil ik benadrukken dat zoals eeuwen geleden van de boekdrukkunst gezegd werd: "het is een weg naar de hemel en een weg naar de hel", die ook geldt van internet. Waarbij ik ook heel duidelijk zie dat het open-internet in zijn verleidende kracht, duizendmaal erger en gevaarlijker is dan de TV. Inderdaad moeten we te midden van een toenemend materialisme steeds meer leren bidden "Geef ons heden ons dagelijks brood." Een kernmerk van de christen is de eenvoud en soberheid. We behoren ons in dat opzicht ook anders te gedragen dan de wereld. Het "wordt de wereld niet gelijkvorming" geldt in ook op dit terrein. Dat houdt in een voortdurend sterven aan al onze begeerten. Dat kan dan ook alleen in de gemeenschap met Christus.

Die gemeenschap wordt verkregen in de weg van het gebed, de omgang met het Woord en de meditatie. Geve de Heere ons meer en meer dat aangebonden leven. Dat doet ons ook waken voor het nutteloos tijdverdrijf achter onze computer of met allerlei games. Ook voor de computer geldt: "Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn."
 
Het evangelie vraagt in deze ook om radicale keuzes. Waarbij wel blijft gelden, dat we in alle dingen verantwoordelijk zijn voor Hem, Die ons hart kent. Wij moeten voorzichtig zijn in het oordelen over anderen en hun computergebruik. De Heere Jezus zegt immers in Lukas 6 vers 42: "Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik den splinter die in uw oog is, uitdoe, daar gij zelf den balk die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde, doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om den splinter uit te doen die in uws broeders oog is."

De grote vraag is: Ben ik een zoutend zout in deze wereld? Komt de Heere door mijn leven aan Zijn eer? Dat er zo weinig van de kerk uitgaat, ligt inderdaad onder meer aan haar wereldgelijkvormigheid, ook als het gaat om ongeremd computer en internetgebruik. Laat er daarom veel gebed mogen zijn om een geestelijke opwekking in de kerk en daarbuiten. Die begint op de knieën. Zijn wij daar te vinden?

Met hartelijke groet en Gode bevolen,
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

internettv
24 reacties
mortlach
12-02-2013 / 08:57
Het is licht ironisch om via elektronische weg te 'klagen' over internet. Ik kan verder trouwens nauwelijks een vraag ontdekken in het epistel. Om heel eerlijk te zijn leest het een beetje als "Zie ons eens goed bezig zijn. WIJ zijn wel radicaal 100% voor Jezus en de rest niet!" Ja, ik besef dat dit een beetje een onaardige opmerking is, maar de vraagsteller heeft geen computer en leest dit dus toch niet :-)

Maar goed, je geeft de computer op. Geweldig. Wat goed voor je. Dat je je tijd maar goed moge besteden. Wel even polsen bij de school van je (toekomstige?) kinderen of ze volledig aan de lessen kunnen deelnemen zonder computer.

Vroeger was het de boekdrukkunst, de roman, de radio, het theater, de trein, elektriciteit, wat dan ook. De computer is gewoon de volgende in het lange, lange rijtje technologie waarvan christenen menen het te moeten weren, maar die na een aantal jaartjes toch gewoon volledig zijn ingeburgerd. Hoera voor de wereldgelijkvormigheid!
Spatie
12-02-2013 / 09:25
Idd Mortlach.
Ik moet direct denken aan de Farizeeër uit de gelijkenis van de Farizeeër en de Tollenaar.
"O God, ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.....
Jowan
12-02-2013 / 09:37
Ik kan best een eind met je meegaan, maar wat ik jammer vind is dat je uithaalt naar Visie en de Oogst. Om je eigen mening te onderbouwen ten koste van anderen vind ik zwak. Daarnaast vind ik 'De Oogst' een heel evenwichtig christelijk en bijbels blad. Snap dus werkelijk niet wat je bedoelt als je het hebt over rare argumenten.... Ik kan het iedereen alleen maar aanbevelen! (En nee, ik heb geen aandelen oid)
Gaat het om wat God vindt of om wat jij vindt (of wat de mensen vinden)? Laat alleen God je leidsman zijn!!
1a2b3c
12-02-2013 / 09:42
- Juist de hang naar gemak, zorgt voor luiheid en verwarring.

Kieper de telefoon dan ook gelijk maar overboord, en de wasmachine en auto's e.d. (is de Amish niets voor je?)

- Paulus zegt dat onderdak en voeding genoeg is.

Waarmee hij niet zegt dat al het andere verkeerd is. Hij waarschuwt hier alleen maar dat we er niet op gericht moeten zijn om rijk te worden. 1 Tim.6.

- Er zijn mensen die echt geloven in evangelisatie op internet. Ik geloof daar niet in.

Wat jij gelooft komt natuurlijk helemaal voor jouw rekening, waarmee niet gezegd is dat je het bij het rechte eind hebt. Ik weet van mezelf en anderen die het heel anders hebben ervaren.

- Het zorgt alleen maar voor discussie en zorgt ervoor dat mensen die de volle waarheid niet willen, een podium krijgen. Bijv. met homo-discussies, Israel-hobbyisten en de discussies over evolutie, chilliasme, wetenschap, etc.

Van discussies kun je veel leren, en je kunt ook mensen leren begrijpen die anders denken dan jijzelf.
Erg generaliserend en veroordelend om te stellen dat mensen de volle waarheid niet willen.

- Ik denk dat echte christenen niet mee moeten doen met wat de wereld doet....

Dus degenen die wel t.v. en p.c. e.d. hebben zijn geen echte christenen???
Rom.12: 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw GEZINDHEID om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Je kunt met een goede gezindheid gebruik maken van de computer e.d.

- We zijn het zout en we moeten daardoor juist andere dingen doen. Bijvoorbeeld gebed, diepe bijbelstudie (zelfstudie)

Gebed, bijbelsstudie, zefstudie.... mee eens. Maar als ik jouw 'vraag' zo eens lees lijkt het me verstandig om het niet alleen bij ZELFSTUDIE te laten.
anna30
12-02-2013 / 09:56
Ik sluit me helemaal aan bij voorgaande antwoorden!
Ik vind de vraag?? generaliserend en belerend overkomen. Alsof mensen die wel van media gebruik maken geen christen kunnen zijn. Prima als je dat voor jezelf zo vind en denkt, maar voor veel christenen geldt dat niet zo.

Ik doe namelijk bijbelstudie via de computer en internet. Ik neem deel aan discussies omdat ik daar veel van leer. Verkeerde inzichten die ik had en waar anderen de tijd nemen om het mij vanuit de Bijbel uit te leggen: zeer leerzaam en voedend.
Ik luister veel christelijke muziek via internet, kijk films over evangelisatie, dat soort dingen.
Ik onderhou contacten via internet op kerkelijk gebied, kan iets betekenen voor mensen via internet.

Het is storend om te lezen **Ze zitten, net als de ongelukkige wereld, constant naar een beeldscherm te staren,**
Want nee, het is geen staren. Het is voeden, werken, geestelijke verruiming, en ja ook vermaak. En daar is niks mis mee.

Hou het dus bij je zelf vraagsteller. Maar bedenk wel dat je in een wereld leef waar de media niet meer uit weg te denken is.
mortlach
12-02-2013 / 10:10
Je moet dan ook niet meer willen werken - zijn er nog banen waarbij je geen computer gebruikt? De bouw, misschien. Ook bankzaken regelen kan nu misschien nog net, maar over 5 jaar ook niet meer. Maar goed, banken zijn toch maar wereldgelijkvormig...

Contact met familie overzee wordt gereduceerd tot 1 keer per jaar een Kerstkaartje. En mocht je een wat bustijden willen opzoeken, dan heb je ook gewoon pech.

Verder ben ik het eens met 1s2b3c: als je argument luiheid en verwarring door gemak is, mag je ook de wasmachine, auto en stofzuiger wel de deur uit doen... Amish, inderdaad...
sydneylover
12-02-2013 / 10:23
@1a2b3c

Ik zou nog een paar elementen kunnen toevoegen maar jouw reactie vat het allemaal al goed samen. Evenals andere reacties.

Wat mij tegen de borst stuit is dat de vraagsteller het zo goed met zichzelf heeft getroffen. Heerlijk om te oordelen over allerlei standpunten, tijdschriften en gewoontes.
Ik zou de vraagsteller willen uitdagen eens flink in de spiegel te kijken waar zijn eigen zwakheden liggen. Het is zó gemakkelijk te wijzen naar de ander, en op bepaalde punten in de vraag heeft hij/zij ook zeker een punt.

Nog even over Paulus: tijdens zijn toespraak op de Areopagus laat hij blijken heel goed te weten waar de Stoicijnen en Epicureërs voor stonden. Ook begon hij zijn toespraak met 'Gij mannen van Athene', en dat was precies de aanhef die in die tijd bij de filosofen en wijsgeren gebruikelijk was.
Hoe Paulus aan deze kennis kwam? Beetje oneerbiedig gezegd misschien, maar in ieder geval niet via een briefje uit de hemel. Hij heeft zich verdiept in de gewoontes van mensen die hij voor het Evangelie wilde winnen. Hij wist dat hij ze in hun stijl en taal moest aanspreken om ze te bereiken.
Oordeel dus vooral niet te snel over nieuwe vormen van communicatie en gebruik, zeker zitten er (net als bijna alle zaken in het leven) goede en minder goede kanten aan. Laat ieder daarover in zijn/haar eigen hart kijken is mijn advies... en dank ik ds. Egas voor de goede nuance die hij aanbrengt.
Petra777
12-02-2013 / 10:29
soms doe je voor jezelf een ontdekking en weet je 100% zeker dat je op het goede spoor zit; dat dat de waarheid is en het logische gevolg is dat je graag anderen wil overtuigen het net zo te zien. Nadeel hiervan is dat het veel mensen vervolgens wel aan de tact ontbreekt dit wat subtieler uit te dragen. In wezen klaag vragensteller zichzelf en zijn vroegere manier van omgang met de pc aan. Hij heeft het 'licht' gezien en wil dat graag uitstralen...

Voor hemzelf denk ik dat het inderdaad goed is om even een tijd geen pc te hebben, er dan tegen aan te lopen dat je dat ding voor veel dingen nodig hebt of gaat hebben en om dan weer een pc in huis te nemen en er op een gezonde manier mee om gaan. Of alleen in de bibliotheek of internetcafé noodzakelijke handelingen uitvoeren.
rian2
12-02-2013 / 10:46
Lieve vraagsteller,

Ik begrijp je verhaal wel, herken het voor mij persoonlijk toch zou ik je willen vraag om heel persoonlijk bij jezelf te blijven. We hoeven niet naar andere mensen te kijken, we kennen hun hart niet.
Jouw verhaal raakt mij, voor mij persoonlijk is de computer wel een verslaving geweest en nog steeds is het boze macht met momenten, voor mij geld we hebben te strijden tegen de boze machten in de lucht.
Ik geloof wel dat de computer een evangelisatie middel is, ik heb al zoveel preken mogen beluisteren via het internet die tot grote zegen waren....om maar een vb. te noemen.
Aan de computer zitten ook een heel hoop mooie en praktische kanten, waarvoor gebruik je deze?
Als werkmiddel en tot Gods eer of als vermaak, om je leegte te vullen.
Daarom bid ik, laat mij leven een volgen van U zijn, en alles tot eer van u zijn.
We hoeven er geen wet van te maken, daarom gebruik ik de computer wel.
Het word een andere zaak als je geen tijd meer hebt om stille tijd te houden, om niet meer met Hem bezig te zijn.
Het grote wonder is dat Hij naar onze af wilde dalen, Hij kwam voor mij!
Nu hoef ik niets meer te doen voor mijn zaligheid, Hij heeft het volbracht !!
meribel
12-02-2013 / 10:57
Deze vraag is uiteraard niet serieus, of binnengekomen per post? Het antwoord lijkt mij ook zeer zinloos want hoe kan de vraagsteller het ooit lezen.
EVA
12-02-2013 / 11:12
ER ZIT EEN KNOP OP DIE PC!!!! net als op de tv!!!

Het vraag discipline maar daarom hoef je niet alles de deur uit te doen, alleen met je gezonde verstand er mee omgaan.
Kinderen gebruiken dagelijks de computer voor school overal is een tijd voor
en ik neem aan dat je volwassen genoeg ben om na een uurtje te zeggen ik stop
rotterdam
12-02-2013 / 11:12
Vraagsteller ; u gaat uit van een aantal onbewezen stellingen.

Functioneert de kerk van tegenwoordig “slap” ?
De kerk ? Welke kerk ?
Mijn grootvader had deze mening ook al, 50 jaar geleden dus slap, slapper, slapst ?

Slechts een minderheid van de Christenen wil Jezus echt voor 100 procent volgen.
Hoe komt u daarbij ? Wie is die meerderheid en wat doen ze in uw ogen zo slecht dat u ze tot tweederangs Christenen durft te bestempelen ?

“Het zorgt alleen maar voor discussie en zorgt ervoor dat mensen die de volle waarheid niet willen, een podium krijgen” ; De volle waarheid ? Uw waarheid ? Denkt u echt dat alleen u en de uwen maar op zoek zijn naar “de waarheid” ?

“Echte Christenen doen niet mee met de wereld, ik ben oprecht nieuwsgierig wie dat zijn “echte Christenen” uw opmerking impliceert dat er ook “onechte” zijn. Hoe denkt u dit verschil te zien ?
Met wat voor ogen is ?

Chiliasme ; er zijn vele vormen van Chiliasme, waar heeft u het over ? Of verwijst u alle vormen van een geloof in een duizendjarig vrederijk naar de prullenbak ?

Kortom, verdiep u in uw medemens, wellicht zult ook u zien dat vele zaken minder zwart/wit zijn als vaak klakkeloos wordt aangenomen.
EVA
12-02-2013 / 11:13
Je laatste opmerking ! onze kerk functioneert zeker niet slap en maakt vol op gebruik van twitter, facebook :-)
dat kerken slecht functioneren heeft te maken met het geloof van degene die in de kerk zitten of ze geloven in een GROOT GOD of mmm nou denk niet dat God dat doet, of wil
mina
12-02-2013 / 11:47
Jammer dat deze "vraag"gesteld wordt. Zo zitten we inderdaad allemaal onze tijd te verdoen, om op deze onzin te reageren.
dkw
12-02-2013 / 12:06
Het zou zomaar een vraag van GeenStijl kunnen zijn...
Spatie
12-02-2013 / 18:34
Volgens mij werd er geen vraag gesteld. En de PC is blijkbaar ook de deur nog niet uit......
boulanger
12-02-2013 / 21:49
Is dit een vraag???
Laat een ander u prijzen en niet uw mond
WolffMSd
12-02-2013 / 23:23
Misschien is het wel een 'nep'vraag ...
daar denk ik de laatste tijd best snel aan.
Maar ik heb me goed vermaakt bij het lezen van de reacties trouwens :-)
toetje
13-02-2013 / 00:08
If books came after games: http://www.youtube.com/watch?v=lpet4TJi41A Dit is voor mij wel een eye-opener geweest.
gvv
13-02-2013 / 09:45
We zijn het zout en we moeten daardoor juist andere dingen doen. Bijvoorbeeld gebed, diepe bijbelstudie (zelfstudie), stille tijd, vriendschap uitbouwen met Jezus, luisteren naar de stem van God, sterven aan jezelf (d.w.z. bereid zijn je eigen wensen in te leveren).
Weet je wat ik hier zie? Je bent helemaal met jezelf (en jijzelf in je relatie met God) bezig..... We hebben toch de opdracht om zout te zijn, zoals je zelf schrijft? Dan ben je dus priester in je eigen gezin (als je dat hebt), priester in je familie, in je vriendenkring, en ook priester voor je buurt. Jezus geeft ons deze opdracht! Laat aan iedereen zien dat Hij in je leeft.
En als ik dan alleen lees wat je in bovenstaande schrijft, dan zie ik niets van dat alles.
(of je moet vergeten zijn het op te schrijven, wat ik hoop)
En of je nu God wilt volgen met of zonder computer, dat maak je zelf uit, prima. Maar volg Hem en laat aan iedereen zien, dat je met Hem leeft en dat de Heilige Geest in jou woont!

Terug in de tijd

Ik zit met iets waar ik mee heel erg voor schaam en waar ik met niemand over durf te praten. Ik heb namelijk een buitengewoon kleine penis. Hij functioneert wel, maar het is misschien wel de kleinste ...
Geen reacties
12-02-2021
Wat is precies het verschil tussen in de PKN confessioneel en Gereformeerde Bond? Waarom zijn deze twee stromingen van elkaar gesplitst? Ik weet dat de Gereformeerde Bond ‘rechtser’ is dan confessione...
Geen reacties
12-02-2014
Hierbij een vraag, die ik aan niemand anders durfde te stellen, ook vanwege de positie die mijn vader heeft in de kerkelijke gemeente en vanwege schaamte om mijn problemen met een ander te delen; ik b...
3 reacties
12-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering