RK-doop

Redactie Refoweb / 5 reacties

14-12-2012, 12:25

Vraag

Ik heb een vraag m.b.t. de doop. In de Bijbel lees ik: er is één Heere, één geloof en één doop. Nu ben ik als baby RK gedoopt. Ik ben inmiddels tot geloof gekomen en heb me laten uitschrijven uit de RK-kerk, omdat de leer van deze kerk niet bijbels is. Is mijn (RK-)doop wel van kracht? Kan ik er van uit gaan dat de RK-doop ook onder "één doop" valt?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

5 reacties
rotterdam1
14-12-2012 / 13:14
Negen verschillende kerken hebben op 29 mei 2012 een verklaring ondertekend waarin ze uitspreken dat ze de doop die in een andere kerk is bediend als legitiem erkennen. Daarnaast zijn er nog twee kerken die een verklaring van onderlinge toenadering onderschrijven.

De Raad van Kerken startte in 2009 een proces van doop(v)erkenning, waarbij kerken werden uitgenodigd voor een bezinning op de betekenis van de doop. Doel van het proces was de erkenning van de doop over kerkgrenzen heen te bevorderen en het proces van bewustwording van de betekenis van de doop te stimuleren.

De negen kerken die zullen ondertekenen zijn: de Anglicaanse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, de Molukse Evangelische Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben laten weten, samen met dat negental, een verklaring van onderlinge toenadering te tekenen.

Al langer bestond er dooperkenning tussen de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk.
Malena
14-12-2012 / 18:05
De RK-doop valt inderdaad onder deze doop. Ik ben zelf ook katholiek gedoopt en nu sinds een halfjaar lid bij een Nederlands-Gereformeerde kerk en mijn doop werd gewoon erkend.
louis2
14-12-2012 / 21:32
Mag ik vragen waarom je je opnieuw wilt laten dopen? Overdopen is volgens de protestantse leerstelling een zonde.
Ik ben overigens ook een overstapper van de RKK naar de GG, zou graag met vragensteller in contact komen.
deturies
14-12-2012 / 23:17
Louis2": De vraagsteller heeft het op geen enkele manier over het willen laten overdopen.....
MUS
15-12-2012 / 08:28
Aangehaalde tekst gaat niet over de waterdoop, maar over de Geestesdoop.
Er zijn veel "waterdopen": doop van Johannes, proselietendoop, kinderdoop, volwassendoop...

Terug in de tijd

Ik heb eigenlijk een probleem. Wat ik nu ga zeggen, klinkt misschien wel heel raar, maar ik zit er serieus mee. Een voor...
4 reacties
14-12-2010
Wellicht een rare vraag, maar ik weet niet aan wie ik het anders moet vragen. Wat moet je doen als elke dag aan de dood ...
1 reactie
14-12-2011
Sinds een jaar ben ik verliefd op een leuke jongeman. We hebben geregeld contact, kunnen goed praten, zitten wat betreft...
1 reactie
14-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering